تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان کماندار   ماه کامل نشان خرچنگ براتون از عشق به خودتون میگه. این ماه کامل که در ساعت21:18 دقیقه 22 دسامبر در صفر درجه خرچنگ بوقوع می پیونده دقیقا در انقلاب زمستانی رخ میده. انقلاب زمستانی(برای ساکنان نیمکره شمالی انقلاب زمستانی و برای ساکنان نیمکره جنوبی انقلاب تابستانی) در حقیقت […]


مسقیم شدن کایرن در ماهی، رها کردن دردهای گذشته   کایرن امروز مستقیم میشه در ماهی .. در ساعت 11:22 و در  ’54°27 درجه نشان‌ماهی.. کایرن تجربیات ما در مورد دردهامونه. در مورد زخم ها و رنج هامونه..‌ .. راجع به کایرن بارها و بارها گفتم.. سنتوری که نیمی انسان و نیمی حیوان هست. در […]


  ماه نو نشان کماندار در 15 درجه بهتون قدرت و شانس میده. امروز ماه و خورشید در ۱۵ درجه نشان کماندار با هم ملاقات میکنند در ساعت 10:49 دقیقه.. حاکم کماندار، ژوپیتر هم مستقیم شده و انرژی های مربوط به این حوزه کامل براتون فعال میشه. اینجا دقیقا همون جاییه که ازتون خواسته میشه […]


بازگشت ونوس به عقرب ونوس هم امروز دوباره وارد عقرب میشه..‌ دقیقا در ساعت 20:32دقیقه.. نهم سپتامبر ونوس به عقرب وارد شد و توی10 درجه عقرب در 5 اکتبر حرکت برگشتی چهل روزه خودشو شروع کرد که هممون باهاش اشنا هستیم.. ونوسی ها همونموقع شکل گرفتن????????.. ونوس 17 دسامبر این منطقه برگشتی رو ترک میکنه […]