تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان خوشه   در سی ام ماه اگوست در ساعت 3:06 دقیقه بعدازظهر بوقت ایران ماه نو نشان خوشه بما کمک میکنه برای پاکسازی عناصر ناخالص از زمین. از زمین وجودی خودمون گرفته تا زمینهای ارزشی و سیاره زمین. این انرژی آزادسازی ما از بخشهای ناکارامد و فرسوده زندگی ماست. یک […]


استلیوم خوشه خورشید وارد خوشه شد تا انرژی خوشه شدت و قدرت بیشتری بگیره و ما تمرکز بیشتری روی درسهای خوشه داشته باشیم.‌در حقیقت استلیوم خوشه در اواخر اگوست با ورود مرکوری به خوشه تکمیل میشه. انرژی که تا سپتامبر ادامه خواهد داشت.   مارس پیشقدم این سیارات بود که در 18 اگوست وارد خوشه […]


ونوس در خوشه ونوس وارد انرژیهای خوشه شد.. جایی که تا 14 سپتامبر در اون خواهد بود و سعی میکنه به ما دید و نگاهی واقعگرایانه برای هدف گذاری و برنامه ریزیهامون بده.‌ انرژی ونوس مرتبا ما رو فراخان میکنه تا از ارزشهای درونی مون بپرسیم و اینکه چطور میتونیم توازن رو در احساسات و […]


ترنزیت مارس به نشان خوشه    مارس در 18 اگوست ساعت 9:48 دقیقه وارد نشان خوشه میشه دیدار بعدیش با انرژی های لئو در ژوئن 2021 خواهد بود. ترنزیت مارس به نشان خوشه از 18 اگوست تا 4 اکتبر بطول خواهد انجامید. انرژی مارس، تکاپویی و شور و اشتیاق و فعال کردن فرصت هایی است […]