تحلیل آسترولوژی ترنزیت مرکوری به نشان کپریکورن  با ترنزیت مرکوری به نشان کپریکور،  مرکوری وارد الگوهای کارمیک کپریکورن شده و حالا در این قسمت یک استلیوم سیاره ای شکل میگیره که با حضور مرکوری که یک سیاره شخصی هستی، انرژیهای کپریکورن رو بیشتر میتونیم حس کنیم.‌. انرژیهای کپریکورن پیرامون قدرت، اقتدار، اهداف شغلی، منابع مالی […]


تاروت داستان تکمیل سفر روح ماست. سفری که شبیه شده به چرخه زودیاک. کهن الگوهایی که بما کمک میکنند از چرخه ها جدا شویم.. رهایی از چرخه ی تولد، مرگ و تولد دوباره.   خواستگاه تاروت خواستگاه تاروت، خواستگاه روشنی نیست.‌کارتها با دستکم شش قرن عمر، نسل به نسل گشته‌اند و با شکلهای مختلفی برای […]


گرفتگی ماه نو نشان کپریکورن، ماه نو در پنجشنبه 26 دسامبر 2019 در 4 درجه نشان کپریکورن تبدیل به خورشیدگرفتگی قدرتمند و سرنوشت‌سازی خواهد شد. ‌زیرا خورشید و ماه با ژوپیتر، سیاره رشد و فراونی پیوند خورده و اورانوس در زاویه ای هماهنگ این گرفتگی رو شارژ میکنه. این زمان تغییر بزرگ است.‌   خورشید […]


الگوهای ونوس در نشان اکواریوس، الگوهای ونوس مرتبط با عشق، زیبایی، ارزشها، عزت‌نفس و چگونگی درگیرشدن ما در ارتباط با دیگران است. الگوهای ونوس در نشان آکواریوس، پشت سر گذاشتن مرزها و بندهایی هست که ارزشهای پایه ای ونوس رو از رشد بهینه، عقب کشونده.‌   ارکتایپ ونوس ♀️➡️♒️ ونوس وارد نشان اکواریوس شد.‌ ارکتایپ […]