Current Moon Phase

Third Quarter Moon
Third Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 20 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان دوقلو

در دوازدهم‌دسامبر در ساعت 8:42 دقیقه بامداد، ما ماه کامل نشان دوقلو رو داریم.‌ این ماه کامل زمان فعال کردن ذهن‌فرامادی و قدرت کوانتومی ذهن شماست.‌

ماه کامل

ماه کامل زمانی رخ میده که ماه و خورشید در مقابل هم‌ قرار بگیرن.‌ بنابراین موضوعات قطبیت محور ماه کامل، در طول دوهفته بعدی برای شما کاملتر میشن. فشارهایی که در دوسوی این قطبیت بشما وارد میشه، باعث میشه با نگاهی دقیق تر، عمیق تر و شهودی‌تر به اتفاقات برای تصمیم‌گیری داسته باشین.

تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان دوقلو
gemini full moon

محور دوقلو- کماندار

این ماه کامل روی محور دوقلو- کماندار فعال هست.‌ دوقلو و کماندار در مورد نحوه رابطه و تعامل ذهن ما با ذهن یونیورسال هست.‌ ذهن ‌عقلانی ما سیستم های اعتقادی ما رو تشکیل میده و با کنترل عقاید ما، ذهن ما از این دریچه به جهان نگاه میکنه. اما ذهن یونیورسال ما سعی میکنه حقایق تحریف شده رو بشما نشون بده و ما رو از محدودیت های سخت ذهن دوگانه جدا کنه.‌ برای ایجاد یک ذهن یونیورسال باید ذهن عقلانی ما خنثی بشه.‌

پیوستگی ونوس با سترن و پلوتو

یکی از زوایای تاثیر گذار به این‌ماه کامل، ونوس پیوند خورده به سترن و پلوتو هست.‌ زاویه inconjunct ماه کامل با این سه‌گانه استثنایی ما رو وادار میکنه تسویه های کارمایی خودمون رو در تم های ونوس انجام بدیم. روابط احساسی، پولی، ارزشها و عزت نفس ما به چالش کشیده میشه تا باورهای ما نسبت به این موارد، هدفمندی بیشتری رو بخود بگیرن.‌ با توجه به اینکه ما در مسیر گرفتگی 26 دسامبر هستیم، این زمان تکمیل و نهایی شدن تصمیمات ماست درطی ششماه گذشته.‌ برخی از روابط احتمالا به پایان میرسن. روابطی که نه تنها سودی نداشتن بلکه به نوعی مانع رشد و هدفمندی ما هم بودند. قوانین پولی،مالی، احساسی رابطه‌ای هدفمندتر خواهند شد. این انرژی همچنین میتواند در‌ صحنه جهانی با اخباری از زنان، دوباره در تیتر قرار بگیرد.‌

نپتون

در زمان ماه کامل نشان دوقلو، تی‌اسکوئری با رهبری نپتون فعال هست.‌ مربع نپتون به ماه، در بخش سایه ها میتواند باعث ایجاد توهم ذهنی، دروغ یا فریب شود. اما این مربع در بخشی عمیق‌تر فعال شده..‌ این مربع ما را وادار میکند به بن‌مایه های ترس‌ها و سایه‌های ذهنی خود رجوع کنیم و دلیل انها را درک‌کنیم. در عین حال این انرژی شما رو تشویق میکنه با قلب و ذهن باز نگاه کنین.. این دعوت الهی هست برای ما، برای شنیدن قلب.

همانا که خالق در قلب ماست.

اگه ذهن منفی‌نگر دارین، از خودتون بپرسین چرا این‌منفی‌ها رو جذب کردین.‌

 

مرکوری

مرکوری حاکم نشان دوقلو در کماندار .. اطلاعاتی که ما کشف و بعنوان دیتا وارد ذهن خود میکنیم، مبانی اعتقادی و فلسفه ای ما رو تشکیل میدن که‌ با حضور مرکوری در کماندار، قدرت دهن فرامادی ما فعال شده و زمانش رسیده که محدودیتهای ذهنی خودمون رو پشت سر بگذاریم.‌

این زمان عوض کردن باورهای منفی هست.‌

 

ژوپیتر

حاکم نشان کماندار، در انرزیهای کپریکورن متمرکز شده.‌ نگرشهای قدیمی و گذشته شما چه نگرشهایی هستن؟؟ این نگرشها توسط چه کسانی ایجاد شدند؟ پدر..‌‌مادر.. جامعه..‌و ایا این نگرش ها و باورها شما رو در مسیر رشد قرار دادن؟
با انرژیهای کپریکورن و ژوپیتر ما بایست اولویت های ذهنی مون رو ایجاد کنیم و تفکراتی که برای ما سازنده نیستند رو کنار بگذاریم.‌
با انرژی ژوپیتر و این ماه کامل، ذهن ما به یک ذهن خردمند و بالغ میتونه تبدیل بشه و اصول فکری ما اصلاح بشه.‌

 

کدینگ عددی 3 فعال شده روی پرتال ماه کامل نشان دوقلو

12 12 2119
12 12 12
3 3 3

این ماه کامل با پرتال قدرتمند عدد سه فعال میشه. خود عدد 12 عدد تکمیل هست و 3 عدد رشد..‌
چرخه هایی دررحال تکمیل هستن تا ما رشدهایی جدیدتر و اگاهانه تر داشته باشیم… خورشید در کماندار با انرژی عددی 9 و ماه در دوقلو با انرژی 3 همراه هست تا چشم اندازهای مابرای سال 2020، چشم‌اندازی مبتنی بر رشد هدفمند باشد.‌

ایده های خودتون و تجربه هاتون رو برای اینده و گذشته بیان کنین..‌ پروژه های مالی عاطفی گذشته تون رو مرور کنین و سعی کنین خطاهای ذهنی تون رو دربیارین.‌ اهداف اینده و بلندموتتون رو اعلام کنین و ببینینبا تغییر چه فکر، عقیده، فلسفه، چطوری میتونین موانع و درسهای گذشته رو پاک کنین و چرخه جدید رو با کوله باری جدید از تجربه های گذشته و امیدهای اینده شروع کنین.‌

با خورشید کماندار، بگذارین نور درونی شما بدرخشد.. نسبت به محدودیتهایی که ایجاد شده براتون از 2017, واقعگرایی بیشتری داشته باشین و سعی کنی با ذهنی بالغ و آگاه، برای اینده برنامه ریزی کنین.‌

 

کارت تاورت مرتبط با این ماه کامل

تحلیل آسترولوژی و کارت تاورت ماه کامل نشان دوقلو
gemini full moon tarot card

 

کارت تاروت مرتبط با این‌ماه کامل IX شمشیر است.‌ خیلی اوقات ذهنیت ما، نقش خرابکار درونی ما رو ایفا میکنه.‌ ذهنیت منفی و باورهای ما در خیلی مواقع بجای اینکه برای ما نقش رشددهنده داشته باشند نقش بازدارنده ایفا میکنند.‌ مرد روی کارت قادر نیست بخوابد..‌ ذهن اون دررمحاصره افکار منفی قرار گرفته. او در قلمرو تاریکی و اضطراب است.‌ ذهن او در تمام اوقات متمرکز هست روی ترسها، احساس گناه به اشتباهات گذشته و .. خرابکار درونی او را به بند کشیده و باعث میشه او نور خودش را فراموش کند و از یاد ببرد که چقدر ارزشمند است.

به لحاف دست نخورده اون نگاه کنین.. علایم زودیاک رو، روی اون میبینین و شمشیر قرار گرفته کنار تخت..
پتو نقش سپر رو دارد..‌ما ایمن هستیم.. ما بوسیله شعورهای کیهانی بالاتر هدایت میشیم و فقط کافیه به روح خودمون گوش بدیم.
این کارت بما یاداوری میکنه که ما لیاقت زندگی و شکوفایی رو داریم اما اول باید ذهنیت‌مون رو بشناسم و ببینیم ما از خودمون چه تعریفی به جهان اعلام میکنیم.‌ فراموش نکنیم‌زمین مدرسه ماست و در این انرژی ماه کامل نشان دوقلو ما درس بگیریم افکار ما نمیتوانند تصمیم گیرندگان خوبی باشند. ‌ما باید بیدار و اگاه بشیم از قدرت نامتناهی ذهن‌مون.

 

در نهایت اینکه،

انرژی این ماه کامل نشان دوقلو بما یاداوری میکنه که اگاهی سلاحی هست برای رفع اسیب‌پذیریهای ما. قبل از اینکه چرخ بوجود بیاید، چرخ اندیشه وجود داشته. ‌فکرها، ما را قادر به خلق دنیای فیزیکی میسازند، فکرها بر انچه در کیهان رخ میدهد تاثیرگذار است و این ارتعاش فکری و ذهنی شماست که تعیین میکند چه چیزی در زندگی شما خلق میشود.‌

 

ماه کامل پربرکت
در نور و عشق باشید
ماریا ♾

یک پاسخ

  1. درود—بطور شانسی با حاصل خرد شما در
    استرولوژی آشنا شدم—منو به وجد آوورد
    من سخت عاشق این علمم
    ودر عذاب فقدان استاد
    دقایقیست که مبهوت و مبهم به این صفحه خیره مانده ام….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع دوره زمستان
مدرسه آسترولوژی ونوس

سطح اول آسترولوژی تکاملی

13 هفته آموزش مدون