ماه نو نشان ماهی، ظهور معجزه ها   ماه نو نشان ماهی در تاریخ 23 فوریه در ساعت 7 عصر با یک استلیوم سیاره ای قدرتمند در نشان‌ماهی، آغاز و تعریف جدیدی از ایمان است.‌ اورانوس در یک گرندترین کوچک دستیابی شما به هر چیزی رو آسون میکنه. ضمن اینکه ستاره مثبت و قدرتمند فم‌الحوت […]


اولین سکستایل ژوپیتر و نپتون در سال 2020 اولین سکستایل ژوپیتر و نپتون در سال 2020 امروز عصر آغاز میشه. این جنبه هر 4 تا 9 سال اتفاق می افته و ما امسال این رقص رو سه مرتبه تکرار میکنیم. رقصی که تا اکتبر ادامه خواهد داشت. زمانی که ایمان و رویاهای ما، میتونه ما […]


ترنزیت مارس به نشان کپریکورن، ساختن میراثی ارزشمند    ترنزیت مارس به نشان کپریکورن، مارس هم‌به انرژیهای کپریکورن پیوست تا انرژی های عملگرایانه، قدرت بیشتری بگیرند.‌ شش هفته این انرژی قدرتمند بشما امکان میده تا ساختارها و پایه های محکمی رو در بخشهای شغلی و حرفه‌ای، وضعیت اجتماعی و احیای قدرت شخصی رو شروع بساختن […]


برگشتی شدن جونو در لیبرا در همین حین که ما مشغول انرژیهای ماه کامل لئو و حاشیه‌هاش بودیم، جونو هم حرکت برگشتی‌شو شروع کرده بود..‌ جونو سیارکی هست که با تعهدات و قراردادهای عمیق مرتبط میشه. اون دختر سترن هست و علاوه بر خواهر، ،همسر ژوپیتر هم هست.‌ برگشتی شدن جونو در لیبرا فرصتی هست […]