ونوس در مقابل لیلیت   الگوی انرژیکی ونوس در مقابل لیلیت که در پیوند هست با اورانوس نوعی تنش رو در روابط شما ایجاد میکنه.. حتی رابطه درونی شما. درگیری بین نیازها و خواسته های درونی علامت و راهنمای خوبی‌ست تا ببینید در کدام‌مسیر بدرستی قدم برمیدارید. غرایز شهودی شما در این زمان بسیار قدرتمند […]


مستقیم شدن سترن و میدان نهایی با مارس سترن در حالی مستقیم میشه که در دومین میدان با مارس قرار گرفته..‌اولین میدان‌ در 24 اگوست/3شهریور بود و حالا با مستقیم شدن سترن ما در یک نقطه عطف قرار میگیریم.‌ این نقطه عطف در حقیقت آزمون شماست و در فاز ریفاین ماه رخ میده..‌جایی که موقع […]


آرکتایپ خوشه، نظم و ریتم انرژی خورشید امشب وارد نشان و انرژیهای خوشه میشود.‌ خوشه بعنوان یک نشان متغیر و مرز تغییر فصل‌هاست و همین حاکی از انرژیهای بسیار قدرتمند و تاثیرگذار خوشه است. برای ورود به دنیایی جدید و انرژیهای جدید باید از فیلترهای پاکسازی گذر کرد.. شاید به همین دلیل است که خوشه […]


تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان خرچنگ در تاریخ 20 جولای/30 تیر در ساعت 22:02دقیقه به وقت ایران، ماه نو نسان خرچنگ روی28 درجه رو تجربه میکنیم.‌پایانی برای آغازهای جدید. میدان فرکانس انرژزکی این ماه نو بسیار قدرتمند است چرا که در مخالفت قدرتمند یک انرژز کاردینال واقع شده. سترن روبروی این ماه نو، ما را […]


تحلیل آسترولوژی برگشتی شدن نپتون نپتون، خدای دریاها حرکت برگشتی خود را شروع کرد.‌ نپتون 164 سال حدودا طول میکشد تا به دور زودیاک حرکت کند بنابراین تزنزیت های این سیاره، طولانی مدت هستند و منطقه ای از چارت ما را که تحت تاثیر قرار میدهد، اثرات آن‌به اهستگی مشخص میگردد.‌ این‌برگشتی بما کمک میکند […]


آرکتایپ مارس آرکتایپ مارس در اسطوره های یونان خدای جنگ یا بعبارتی “روح نبرد” بود. البته برخلاف همتای رومی‌ش، از محبوبیت زیادی برخوردار نبود. در ادبیات روم، آرکتایپ مارس محافظ صلح مردم نام گرفته. پس ما با دو وجه و صورت از این آرکتایپ روبرو هستیم.‌ یکی خشم و بیقراری و دیگری یه جنگجوی باشرافت […]


مستقیم شدن نپتون در بامداد 25 نوامبر در 42’13°   ایستگاههای نپتون در 18 ژوئن 2018 در 16درجه ماهی به عقب برگشتن تا ما خود درونی مون رو کشف کنیم، حقیقت ها رو بپذیریم و یاد بگیریم ندای الهی مون رو بشنویم و اعتماد کنیم. تم نپتون متعلق به قلمرو آب هست. قلمرو آب نشوندهنده […]