تحلیل آسترولوژی ماه فوریه   ژانویه تمام شد و فوریه، دومین‌ماه سال 2020 هم رسید. سترن و پلوتو بعد از پیوند بزرگ خودشون در دوازدهم ژانویه شروع به جدا شدن از هم کردن.‌ این پیوند برای بسیاری از مردم بسیار سنگین و دشوار بود.‌ روح های بسیاری به مبدا بازگشتند و جهان ما تغییرات بسیاری […]


تحلیل آسترولوژی ماه فوریه  ماه فوریه در ادامه انرژی های ماه ژانویه است. ماه ژانویه ماه شروع های جدید بود با حضور مارس در قوچ و دوگرفتگی قدرتمند ما تصمیم به حرکت گرفتیم.   ویدئوی تحلیل آسترولوژی ماه فوریه   در ماه فوریه هم تمام سیارت در یک حرکت روبه جلو و مستقیم هستن و […]