بامداد امروز مارس در زاویه دقیق با نودشمالی قرار میگیره تا در ما انگیزه های عمیق‌تری رو برای شروع مسیرهای اینده بیدار و زنده کنه.‌ ژوئن و جولای، دو ماه مهمی هستن که ما رو متوجه تعهدات شخصی خودمون میکنن و انرژی مارس در کنار نودشمالی در حالیکه در رویارویی با نیروهای چالش برانگیز […]


ترنزیت مرکوری به نشان خرچنگ   مرکوری کمتر از 30 دقیقه دیگه وارد خرچنگ میشه..‌ خرچنگ نشانی مرتبط با خانه و خانواده است.‌ مرتبط با امنیت درونی..‌ با دوران کودکی، با گذشته..‌با ریشه ها.‌.‌ با احساس مادرانه..‌ مرکوری در‌خرچنگ‌به چیزی عمیق تر فکر میکنه..‌ اما چیزی که ترنزیت مرکوری رو به نشان خرچنگ مهم میکنه […]


تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان کماندار   ماه کامل نشان خرچنگ براتون از عشق به خودتون میگه. این ماه کامل که در ساعت21:18 دقیقه 22 دسامبر در صفر درجه خرچنگ بوقوع می پیونده دقیقا در انقلاب زمستانی رخ میده. انقلاب زمستانی(برای ساکنان نیمکره شمالی انقلاب زمستانی و برای ساکنان نیمکره جنوبی انقلاب تابستانی) در حقیقت […]