مارس در نشان آکواریوس مارس وارد نشان آکواریوس شد و کپریکورن را ترک کرد. کپریکورن تا دوسال آینده انرژی مارس رو در نشان خودش نخواهد دید. دیدار بعدی مارس از کپریکورن در ژانویه 2022 خواهد بود.   مارس از نشان کپریکورن خداحافظی کرد و وارد اکواریوس شد. شش هفته ترنزیت مارس در نشان کپریکورن و […]


ما در حال حاضر در چرخه اورانوس/پلوتو قرار داریم.‌ چرخه اورانوس پلوتو چیزی حدود به 139 سال بطول می‌انجامد. این چرخه در اکتبر سال 1965 با پیوند پلوتو و اورانوس در نشان خوشه آغاز شده.   اما بگذارید ابتدا ببینیم مفهوم‌این‌چرخه چیست ؟ مفهوم‌عمومی این چرخه تحول و نواروری در اگاهی جمعی است.‌ اولین میدان […]


 مستقیم شدن نپتون امروز راس ساعت16، فرکانسهای نپتون، به فرکانسهایی پرقدرت و روبه جلو تبدیل میشن.‌ 21 ژوئن بود که نپتون حرکت برگشتی خودش رو شروع کرد تا درهای قلمرو روح رو برای 159 روز برای ما باز کنه.. 159 روز بما فرصت داد تا نگاهی عمیق کنیم‌به ارزوهامون و درک کنیم که رویاها و […]