ه کامل عقرب ماه اپریل دررحالی رخ میدهد که خورشید در پیوند با اورانوس و مرکوری در پیوند با ونوس در نشان تارس هستند. یک استلیوم از سیارات شخصی در روبروی این فول مون قرار میگیرند تا چشم دل ما را به عمیق‌ترین ترسها و ثروتهای درونی خود باز کنند.


تحلیل آسترولوژی ترنزیت ونوس در نشان عقرب   اینجا نشسته ام، انسان می سازم آن گونه که می خواهم نسلی که مانند من است می رنجد و می گرید “گوته”     داستان ترنزیت ونوس در عقرب در سال 2020 داستانی قدرتمند هست از جبر و اختیار.. از گناه و پاداش.. از شرم و ایمان.. […]


  آغاز حرکت برگشتی پلوتو در نشان کپریکورن پلوتو سیاره تولد، تحول و دگرگونی فردا راس ساعت 23:23دقیقه حرکت برگشتی خودش رو شروع میکنه.‌ این حرکت برگشتی در ’60°24درجه نشان کپریکورن آغاز میشه و در چهارم اکتبر در ’29°22دقیقه به پایان میرسه. حدود 127روز فرصت برای برای تبدیل ترس به قدرت و اعتماد الهی و […]