برگشتی ژوپیتر، پیدا کردن حقیقت   ژوپیتر سیاره فراوانی و برکت امروز در ’30°24 درجه نشان کماندار حرکت برگشتی خودش رو شروع میکنه.‌ °10 درجه به عقب برمیگرده و بهتون امکان بازنگری تمام عقاید، باورها، مسیرها و به خصوص مسیرهایی که از نوامبر سال2018 یعنی حدود ششماه قبل شروع کردین رو میده.   ژوپیتر نوامبر […]