ماه کامل عقرب و دوازده نشان زودیاک   قوچ ها و رایزینگ قوچ ها: دیدار اورانوس و ونوس در بخش پولی و عشق و زیبایی شما اتفاق میافته پس اگه منتظر اتفاقات روشن، باز شدن گره های پولی و رابطه ای هستین این انرژی خوب میتونه شما رو به مسیرهای روشن ببره.‌ ماه کامل روی […]