آخرین ماه نو قرن چهاردهم

آخرین ماه نو نشان ماهی در قرن چهاردهم در اخرین روزهای قرن‌چهاردهم خورشیدی، 23 درجه نشان ماهی میزبان

آخرین ماه نو نشان ماهی در قرن چهاردهم

در اخرین روزهای قرن‌چهاردهم خورشیدی، 23 درجه نشان ماهی میزبان یک انرژی قدرتمند الهی است. اخرین‌ماه نو سال نجومی و خورشیدی را در اخرین نشان زودیاک جشن خواهیم گرفت و این یعنی برای شروع های بزرگ، به رهایی نیازمندیم.

ماه نو نشان‌ماهی در اسفندماه تلنگری است به ما در مورد تقلید کورکودانه زندگی که ما را از خویشتن خویش اصیل مان بازداشته.‌ این انرژی بیدار شدن و فعال شدن خودبرتر و روح‌ماست تا ما را به جادوی قلب خود بیدار کند.

استلیوم‌سیاره ای ماه نو نشان‌ماهی

در ابهای ماهی چهارسیاره غوطه‌ورند، نپتون، ماه، ونوس و خورشید..‌بنابراین زمان ان رسیده که انتخابهای خود برای شروعی جدید را با توجه به میدان انرژی احساسی امان انجام دهیم اما قبل از آن لازم است بارهای اضافی ذهنی را پاک کنیم. ‌


پلوتو در تراین با ماه نو نشان ماهی

در این‌انرژیهای ماه نو،چاکرایی که بشدت فعال میشود، چاکرای شبکه خورشیدی است.‌ همانگونه که در اپلیکیشن ونوسی ها هم توضیح داده شده، این‌چاکرا DNA generation میباشد و ترمیم‌حافظه سلولی.‌ در اصل نشاندهنده قدرت ذهن‌ می باشد که میتواند آسیب ها را بهبود داده و بشما قدرت اعتماد به خود با خویشتن خویش‌تان را بدهد.‌ زاویه حمایتی پلوتو با این‌ماه نو بشما برای این احیا و باززایش من قدرتمند کمک‌میکند.‌ این دو انرژی مستقیما با ناخوداگاه در ارتباط هستند بنابراین رویاها و شهود میتوانند بیدار شده و روح را بسمت مسیر تکاملی خویش هدایت نماید.‌ اگاهی، شیوه پردازش اطلاعات را در ذهن تغییر میدهد و لزوم رسیدن به اگاهی، داشتن یک ذهن ازاد است.‌

ونوس

سیاره عشق در حال پیوستن به نپتون است بنابراین توجه به  قلب مهم است اما همانطور که در ویدئو توضیح دادم‌مراقب لبه های تیز اعتماد و فریب باشید. ‌

الگوی انرژی این‌ماه نو میتواند بین‌ ذهن اگاه و خلاقیت ارتباط ایجاد کند و با تحت فشار گذاشتن چاکرای شبکه خورشیدی که به ذهن‌متصل است دسته‌های عصبی جدیدی را تشکیل داده و دسته های قدیمی را حذف کند.‌ در ان صورت “خود” وضعیت قدیمی و ثابت وشرطی شده خود را رها کرده و بسمت امکانات جدید میرود.‌

شروع یک‌قرن و شروع سال جدید

آغاز سال نجومی با نشان قوچ‌شروع میشود که نمادی است از قدرت اراده انسان برای ساختن هستی و همزمان کارت تاروت این‌ماه نو، ده جام نمادی است از بیداری روح و انتقال دنیای مادی به دنیای الهی…گویی نفس از خداوند، استجابت می طلبد.

ده جام کارت ارزوهاست بنابراین
بخواهید با تمام قلب تا بشما داده شود.

انرژی این ماه نو، حرکت ماده‌ جهانی است برای اتصال حقیقی با سورس یا منبع.

 

 

 

 

 

در نهایت اینکه:

بخواهید تا بشما داده شود.

 

ماه نو برای همگی پربرکت

ارسال دیدگاه