Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

آسترولوژی خرچنگها و رایزینگ خرچنگها در سال 2020

خلاصه ای از انرژی های سال 2020 برای خرچنگها و رایزینگ خرچنگها

 

خرچنگها و رایزینگ خرچنگها
خرچنگ چهارمین نشان زودیاک با عنصر اب است و  سال 2020 برای شما سال رشد عاطفی و روابط خواهد بود.

 

ژوپیتر      از دسامبر 2019 وارد بخش روابط شما شد تا کمی از انرژی سنگین سترن و پلوتو روی این بخش کم بشه.‌ژوپیتر هر دوازده سال یکبار در این بخش از چارت شما قرار میگیره و بشما کمک میکنه مشارکتهاتونو رشد بدین و رابطتون رو ارتقا بدین. انرژی ژوپیتر در این قسمت از چارتتون بهتون اشنایی با افراد قدرتمند یا سرشناس رو میده. پتانسیل های این تزنزیت برای شما بسیار زیاد هست، مذاکرات قدرتمند در سطوح بزرگ، مشارکتهای وسیع، شروع کردن پروژه های بزرگ و بلندمدت، حضور سترن منطقی هم در این بخش بشما کمک میکنه که اشتباه نکنید. همچنین برنامه های مسافرت یا مهاجرتی هم برای شما امسال تقویت خواهد شد. از سال 2017 این قسمت از چارت شما تحت فشار بوده، تغییر در خانه، خانواده، مسائل شغلی، حتی احتمالا در یک انزوای درونی فرو رفتین، اندوه از دست دادن یا شکستن رو تجربه کردین اما حالا وقتشه از تمام اون اتفاقات کوله بار تجربه‌تونو ببندین و بسمت آینده حرکت کنین. اگه حصاری دور خودتوت با قلبتون کشیدین حالا ژوپیتر میتونه اینجا باورهای اشتباه و محدود کننده شما رو عوض کنه.‌ ژوپیتر از شما میخواد ادمهای متفاوت و انتخاب کنین و دنیای بزرگتری رو ببینین..‌ ژوپیتر چاکرای قلبتونو گسترش میده و حتی ممکنه یه رابطه عاطفی رو تجربه کنین که هزاران کیلومتر با شما فاصله داره.‌ خونه هفتم که تجمع سترن، پلوتو و ژوپیتر رو در خودش داره تاکید داره روی تعادل پس سعی کنین برابری رو در روابط خودتون ایجادکنین.‌ اگه نقشی بشما تحمیل شده که شما رو از تعادل خارج کرده اون نقش رو تغییر بدین با کمک سترن و قدرت پلوتو.‌

سترن      از 2017 در این بخش از چارت شما بوده تا مرزهای مطمئنی رو برای حفاظت از روح‌تون ایجاد کنین.‌ در خانه تعهد بشما درسهایی را برای ایجاد روابط پایدار و قدرتمند داد.‌ حضور سترن در این بخش از چارتتون باعث شد محافظه کاری بیشتری رو در روابطتون ایجاد کنین..‌ بسیاری از خرچنگها در این دوران از شریک عاطفی یا کاری خود جدا شدند تا پایه های یک زندگی سالم رو از نو، برای خود پایه‌ریزی کنند.‌ از انجا که سترن در نشان تحت حکومت بود، این انرژی میتوانست بشما کمک کند برای خرید خانه.‌.‌مقدمات یک ازدواج محکم، برنامه ریزی برای یک کار خانگی و یا حتی تغییر مکان. این انرژی امسال میتواند در کنار ژوپیتر بشما کمک فراوانی برای گسترش و تحکیم برنامه های خود کند.‌ ایا شما خرچنگها از جنس قلب قلعه خود را بنا کرده اید؟؟!! ایا چقدر به احساس و قلب خود گوش فرل داده اید؟؟ اگر تغییری باید در بینش و باورهای شما و شکستن پوسته سخت قدیمی اعتقادی شما انجام بگیرد، نگرلن نباشید، ژوپیتر امسال کنار شماست برای این ساختار شکنی.‌

پلوتو     خدای تولد و تحول و مرگ از سال 2008 در این بخش سعی کرده شما را با ترسهای عمیق روابط خود روبرو کند.‌زمانی حتی برای بازپس دادن کارماهای گذشته. پلوتو در این بخش ازمونهای صداقت و وفاداری را امتحان کرد.‌بسیاری از خرچنگها در معرض ازمون خیانت قرار گرفتند.. کشف اسراری که از شما پنهان بود و حتی شاید وقایع جنجالی را رقم زده.‌ این انرژی پلوتو در سال 2020 می‌تواند به اوج خود برسد چرا که پلوتو امسال سه بار با ژوپیتر دیدار میکند و این‌انرژی میتواند با شدت بیشتری موجب کشف پنهانکاریها شود.‌ در طول ترنزیت طولانی مدت پلوتو شما خرچنگها باید یاد بگیرید که از دست دادنها، بخشی از چرخه رشد و تکامل شما هستند..‌باید یاد بگیرید روابط سمی هرگر نمیتواند بشما امنیت و ارامش را بدهد.

 

پیوندهای سرنوشت ساز

پیوند پلوتو و سترن در دوازدهم ژانویه فقط هر 33 یا 38سال اتفاق میافتد بشما کمک میکند تا درک کنین ایا نیاز به مرزهای محکمتری دارید؟ ایا روابط شما باید از نو متحول بشن؟؟ در این بین ممکنه احساس استرس کنین.. احساس کنین‌نمیتونین از فرصتها استفاده کنین اما شما خرچنگها باید یاد بگیرین که فقط بهترین خودتون باشین.‌ این پیوند میتونه ساختار دفاعی شما رو بهتون نشون بده.. اینکه درمقابل شرایط سخت ایا خودتون رو میبازین یا با قدرت و جسارت بیشتری عمل میکنین.‌

پیوند ژوپیتر و پلوتو   این دو انرژی قدرتمند در طول سال2020 سه بار با هم دیدار میکنند.‌4 اپریل، 30 ژوئن و 12 نوامبر..
ایا در یک بن بست گیر کردین؟ ژوپیتر اینجا کمک میکنه از زندانهایی که خودتون برای خودتون ساختین، رها بشین..‌ همچنان تستها و ازمونهای وفاداری ادامه داره و در این بین حتی میتواند ترسهای پنهان در روابط شما بابا بیاید..‌ اگر کارهای مالی انجام میدهید این انرژی میتواند جزرومدهای بین شرکا را بالاببرد. در هر حال همه چیر برای مشخص شدن مرز ها برای شماست و حتی اگر درسهای این بخش سخت باشند اما ارزشش را دارد.‌ شما خرچنگها باید یاد بگیرید که از کسانی مراقبت کنید و برای کسانی مادری کنید که ارزسش دا دارند. دیدارهای ژوپیتر با پلوتو به هر چیزی پایان دهد، زمینه ساز تولد الگویی بزرگتر و قدرتمند تر برای روابط شما در طول دوازده سال اینده خواهد بود.

پیوند ژوپیترو سترن پیوند ژوپیتر و سترن در 21دسامبر ژوپیتر و سترن در صفر درجه اکوا با هم دیدار خواهند کرد. این رویداد هر 20 سال یکبار اتفاق می‌افتد. اخرین بار در تاریخ می 2000 بوده.‌ در ان سال ایا رویداد خاصی جریان زندگی و یا بینش شما را عوض کرده؟ در این تاریخ ممکن است تم های ان سالها دوباره تکرار شود.‌ این پیوند میتواند دروازه ورود شما به دنیایی جدید برای شرکای جدید و ایجاد سطح جدیدی از صمیمیتها باشد.

سترن در آکواریوس   سترن 21 مارچ وارد اکوا میشه و برای مدتی خونه هشتم شما رو فعال میکنه.‌ یک کار‌ اگاهانه و روح محور.‌ سترن در این بخش درسهای مقدماتی مربوط به روابط مالی، شرکا، پول دیگران، مسایل جنسی، عاطفی و هدف و ماموریت روح شما رو بشما یاداوری میکنه.‌ اعتمادها تست میشن و شما دراین زمان یاد میگیرین‌چطور بطور شهودی هدایت بشین.‌ سترن در این قسمت تقلبها و دروغ ها رو روایت میکنه و بخش گمشده شما رو نشونتون میده.

ژوپیتر و نپتون در این انرژیها عاشقانه های بزرگ‌میتونه اتفاق بیفته .‌یک رابطه بلندمدت یا راه دور شکل بگیره.‌ و یا یک پروژه هنری رو استارت بزنید.‌

ترنزیت ونوس  برگشتی ونوس از 13 می تا 25 ژوئن فرصتی هست برای بهبودی شما..‌ حرکت برگشتی شش هفته ای ونوس در بخش اسرار، شفا و بخشش  و خانه دوازدهم شما خواهد بود. اگه با موضوعات دردناکی روبرو شدین این تزنزیت بشما امکان میده تا اون دردها رو حل و پاکسازی کنین. دررطول این دوره مراقبه، مشاوره های روان درمانی، مطالعه کتاب‌هاب عرفانی، متافیزیکی، پاکسازی و یوگاهای شفابخشی میتونه بشما کمک کنه و حتی ممکنه خود شما به تعدادی کمک کنید تا با دردهای خود اشنا بشن و اونها رو با بخشش و پذیرش، اصلاح کنند.‌ همچنین ونوس در این بخش علاقه شما رو به هنر افزایش میده.. روح شما نیاز به شنیده شدن و دیده شدن داره پس اب و رنگ و شعر و موسیقی رو در این دوره از خودتون دریغ نکنید. در طول برگشتی ونوس یه محراب کوچیک برای خودتون درست کنین و اجازه بدین تا دردها رو کامل حس کنین، جایی از قلب شما که تمام این دردها در اوت تلنبار شده رو تجسم کنین و تصور کنین که تمام اون دردها حل میشن و شما بجای اونها خاطرات شاد رو قرار میدین. در این دوره شهودهای بصری‌تون حتی میتونه بشما کمک کنه برای راه اندازی یه کسب و کار جدید.‌

برگشتی مارس  از تاریخ 9 سپتامبر الی 13 نوامبر در نشان قوچ صورت خواهد گرفت. هفت هفته برگشتی مارس میتونه برنامه ریزی مجدد باشه برای برنامه های کاری و مالی‌تون.‌ در این دوره اهداف شما میتونن اولویت بندی و شفاف‌سازی بشن.‌ این کاهش سرعت در بخش حرفه‌ای تون بهتون اجازه میده برنامه های بلندمدتتون رو با تمرکز دقیقتری بررسی کنین و برنامه های خانوادگی و کاری‌تونو تدوین مجدد داشته باشین.‌

مرکوری  سیاره حاکم ارتباطات در طول سال 2020 سه دوره برگشتی خودهد داشت..‌ یادداشت کردن این تاریخها بشما امکان میدهد برای دوره های مرکوری برگشتی تدابیر لازم رو انتخاب کنین.‌در دوره مرکوری برگشتی، ملاقات ها و مذاکرات مهم رو فیکس نکنین و انتظار تاخیر رو داشته باشین.‌ در این دوره احتمال سوتفاهم‌های کلامی بالاست.
برگشتی های مرکوری
16 فوریه الی 9 مارچ
18 ژوئن الی12 جولای
13 اکتبر الی 3 نوامبر

گرفتگی ها ی سال 2020 شما رو وادار میکنند تا در بخشهای درونی و بیرونی خود تعادل رو برقرار کنین.‌ 6 عدد گرفتگی های سال 2020 میتوانند در زمینه های شغلی و خانوادگی و حتی محل زندگی شما تغییرات بزرگی را بهمراه داشته باشند.‌ گرفتگی‌ها در طول سال 2020 بشما یاد میدن که تنها به خودتون تکیه کنین و شروع به برداشتن قدم‌های بزرگ کنین.‌

محور نودها در سال 2020 با جابجایی روبرو میشه.‌ نود شمالی تا 5 ژوئن در نشان شما خواهد بود و بعد از ان تا 19 سال اینده از شما خداحافظی میکنه.‌ محور دوقلو- کماندار در بخش پنهان و خصوصی شما فعال میشه.. یک نیاز واقعی برای اتصال به دنیای درونی.‌

 

در سال 2020 شما خرچنگها بعنوان یک نشان کاردینال در طول سال این قدرت رو دارین که سرنوشت خودتون رو با همراهانی جدید بسازین و داستان زندگی چرخه سی و دوازده ساله تون رو با کسانی تنظیم کنید که بشما رشد، قدرت و جسارت روبرو شدن با زندگی را میدهند.

تحلیل آسترولوژی ترنریت شخصی سال 2020 خود را اکنون سفارش دهید.

 

کارت تاروت کلی سال 2020 برای خرچنگها

کارت تاروت سال 2020 خرچنگها
cancer tarot card

 

کارت تاروت کلی نشان خرچنگ در سال 2020 کارت The Lovers هست. آغازگر عشق و صلح و خرد.‌انرژی کارت در طول امسال شما رو یاری میکنه تا روابط معنادار خودتون رو گسترش بدین.‌ کارت درباره تصمیم گیری و تعهداتی هست که میتونه بشما در انتخابهای حیاتی زندگیتون کمک کنه.‌ شما در طول امسال در معرض انتخاب گزینه هایی قرارخواهید گرفت. فراموش نکنین که درس‌های زندگی و دشواریها از طریق دربهای مختلفی وارد زندگی ما میشن..‌حوادث، بیماریها، از دست دادنها و ..‌ما همواره باید در نظر داشته باشیم که انتخابهای ما چه پیامدهایی میتواند برای ما داشته باشد.‌ ما مسلما بر تمام شرایط،و وقایع موجود در زندگی کنترل کامل نداریم اما ما از گزینه های خود برای ایجاد بسیاری از شرایط استفاده میکنیم. هر انتخابی که میکنیم، کوچک یا بزرگ عواقبی طولامی مدت یا کوتاه مدت دارد.‌هر انتخاب در طول امسال برای شما حیاتی است.

تاروت سال 2020  شخصی خود را اکنون سفارش دهید.‌

 

تمامی تعاملات ذکر شده بطور کلی بوده و یک نمای بسیار کلی را بشما میدهد. برای درک دقیق ترنزیت ها می بایست این تعاملات بر روی چارت شخصی شما اعمال گردد. تنها در آن صورت است که مبنای دقیقی برای تصمیمگیری بشما میدهد.

برای تمام شما خرچنگهای عزیزم سالی سرشار از موفقیت و مسیرهای روشن رو ارزو میکنم.

4 پاسخ

  1. ممنونم ماریای عزیز بابت تمامی زحماتی که می کشین که این آگاهی به ما می دین عشق الهی پدر آسمانی برای شما در همه لحظات زندگیتون با تمام وجود خواستارم

  2. ماریای نازنین دختر آسمانی ممنونم از زحمات بی چشمداشتتون دختر فرشته سان روی زمین . عاشقانه دوستت دارم مهربون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *