Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

آسترولوژی خوشه ها و رایزینگ خوشه ها در سال 2020

آسترولوژی خوشه ها و رایزینگ خوشه ها در سال 2020

خلاصه ای از انرژی های سال 2020 برای خ,وشه ها  و رایزینگ خوشه ها

خوشه ها و رایزینگ خوشه ها

خوشه های صبور، سال 2020 سال قلب و عاشقانه های بزرگ است.‌ همگام شدن سه سیاره قدرتمتد سترن، پلوتو و ژوپیتر میتونه یک تغییر بازی بزرگ در زندگی شما باشه. ‌لحظه ای که مسبر عاشقانه شما رو تغییر میده و یا شما در کانون توجه قرار میگیرین.‌

ژوپیتر بعد دوازده سال به بخش به بخش قلب و روح شما وارد شده.‌ این خانه درخشش و تجلی شماست که با ژوپیتر به درخششی هزاربرابر میرسه.‌ ژوپیتر در تاریخ دوم دسامبر با ورود به کپریکورن وارد این بخش از چارت تولد شما شد و تا 19 دسامبر 2020 در همین‌بخش خواهد ماند. ‌با انرژی ژوپیتر شما در سال2020 اعتماد بنفس انجام هررکاری رو پیدا میکنید. امسال در حقیقت سال خودشناسی و رشد درونی شماست..‌سالی برای افزایش تجربه های شما.‌امسال سالی هست که باید ضعیف بودن رو رها کنین و به خودتون اعتماد کنین. این‌الگوی انرژیکی میتونه امسال درب بزرگترین عاشقانه‌ها رو براتون باز کنه.‌ با توجه به حضور سختگیرانه سترن، تا حدودی از انرژی قماربازانه ژوپیتر کمتر میشه و شما با نگاه عاقلانه تری انتخابهای عاشقانه ‌تون رو انجام میدین.‌ سترن

سترن سترن از سال 2017 در این بخش از چارت شما بوده تا بشما درسهایی درباره خودتان بدهد.‌ در طول ترنزیت سترن از این‌بخش احتمالا عاشقانه های شما کمرنگ‌شده اند و یا شما زمانی رو در تنهایی سپری کرده اید چرا که ایده‌آل‌های انتخابی شما با سختگیریهای بیشتری مواجه شده چرا که شما بدنبال عاشقانه های واقعی و محکم‌بوده اید و به روابط بیهوده بسنده نکرده اید. شما تفریح و کار را با هم مخلوط کرده اید و حتی ممکن است مدتها باشد که تفریح را از زندگی خود خط زده باشید. سترن در این بخش سعی میکند دید شما نسبت به توانایی ها و قدرت درونی خودتان را قدرتمند کند.‌ ‌این تزنزیت روی این بخش از چارت شما تا سال 2047 دیگر تکرار نخواهد شد.‌

پلوتو پلوتو خدای تحول و تولد از سال 2008در این بخش سعی کرده شما را با ضعفهای درونی اتان اشنا کند. هویت و هسته درونی شما از سال 2008 در چالش درسهای پلوتو قرارگرفت و احتمالا بسیاری عاشقانه های اشتباه بشما نشان داده شد. هدف پلوتو در این بخش بازسازی و احیای قدرت درونی شماست.

پیوندهای سرنوشت ساز

پیوند سترن و پلوتو      این‌ پیوند هر 33 تا 38 سال یکبار رخ میدهد و توتنایی دگرگون کردن کل زندگی شما را دارد.‌چرخه کارمیک‌سترن و پلوتو در طول دوسال گذشته شما رو در همین بخش درگیر کرده.‌ پیوند انها روی22 درجه در دوازدهم ژانویه میتواند به تمام‌احساساتی که دیگر بشما خدمت نمیکند را پایان‌دهد.‌ رویاها و امیدها و ارزوهای واقعی، امکان ادامه یافتن پیدا میکنند و ایده هایی که شاید هزاران سال دررلایه‌های زیرین روح شما پنهان بوده اند اکنون میتوانند روی سطح برسند.‌شما بعد از این پیوند احتمالا با سطح جدیدی از عاشقانه ها، روبرو میشوید.

پیوند ژوپیتر و پلوتو      این دو انرژی قدرتمتد در طول سال 2020 سه بار با هم دیدار میکنند.‌4 اپریل، 30 ژوئن و 12 نوامبر.‌ اگه در هر بن‌بستی هستید این تاریخ های محوری می تواند شما را خارج کند.‌در این انرژیها حقایق امکان ظهور پیدا میکنند.‌ این دو سیاره هر دوازده سال با هم دیدار دارند و در این دیدار در قلب میتواند حقایق عاشقانه مخفیانه را برملا کند.‌ همچنین ممکن است اگر درکارهای تجاری هستین در این‌تایم‌ها از برنامه هایی که سود شما را به ضرر تبدیل میکنند کنار بکشید. ‌در این‌الگوی انرژیکی ممکن‌است یا رابطه عاشقانه تمام‌ شود و برعکس. یک رابطه عاشقانه به سطح عمیق تر و قویتری تبدیل گردد.‌

پیوند ژوپیتر و سترن      این پیوند در نشان اکواریوس و در تاریخ 22 دسامبر خواهد بود.‌ این پیوند بزرگ هر 20سال یکبار اتفاق میافتد.‌بنابراین از حالا تقویم خود را علامت گذاری کنید. سترن و ژوپیتر دو نیروی مخالف هم‌هستند. در حالیکه ژوپیتر گسترش میدهد ، سترن محتاط و محافظه‌کار است.‌ این پیوستگی میتواند یک ممیزی بسیار عالی برای شما باشد که در‌نشان خورشیدی خانه ششم شما بوقوع می‌پیوندد.‌ این پیوند مهم و بزرگ میتواناگد تاثیرات بسیار مهمی روی سلامتی و ترغیب شما برای ایجاد یک کار سالمتر باشد.

سترن در آکواریوس سترن در 21 مارچ وارد اکواریوس میشود و تا یکم جولای در نشان اکواریوس حرکت میکند و سپس دوباره در طی یک حرکت برگشتی به نشان کپریکورن برمیگردد.‌ این تزنزیت پیش نمای انچیزی است که شما در پایان سال 2020 بمدت دوسال با شما خواهد بود تا درسهای بیشتری درباره خودتان یاد بگیرید.‌از انجا که اکواریوس نشان گروه‌ها است این دوره میتواند شما را تشویق کند برای شرکت ویا تشکیل گروه‌های اگاهی دهنده سلامتی.‌ از انجا که خانه ششم بر معده و روده ها حکمرانی میکند دراین تزنزیت الگوی انرژیکی سترن شما را وادار خواهد کرد برای برنامه‌ریزی‌سلامتی در این بخش مثل یک رژیم خاص برای سلامتی.‌ همچنین کارهای روزانه زندگی و اهداف شغلی شما در راستای همدیگر قرار میگیرند.‌نظم سترن بشما کمک میکند تا هر پروژه ای که این دو بخش را از تعادل خارج میکند را تنظیم کنید.‌

ترنزیت ونوس ونوس در تاریخ سوم اکتبر وارد نشان شما میشود و در ان زمان برنامه های مالی و عاطفی شما میتواند رشد کند.‌برگشتی ونوس در نشان دوقلو از تاریخ 13 می الی 25 ژوئن در بالاترین بخش چارت شما رخ میده و اهداف بلندمدت شما رو هدف میگیره.‌ سناریوی عاطفی ومالی شما در این دوران تحت بازبینی دقیق قرار میگیرن. این زمان خوبی برای سازش در روابط مشکل‌دار است.‌ ونوس دردوقلو یک زمان‌عالی است که اهداف کاری و حرفه ای خود را پرورش داده و با همکاران قدیمی خود برای ایجاد همکاریهای جدیدتر ارتبلط برقرار کنید.‌در طول دوران برگشتی در تعاملات کاری خود سعی کنید از دیپلماسی استفاده کنید.‌

تزنزیت مارس مارس در سال2020 از نشان شما دیدار نخواهد کرد اما برگشتی مارس که از 9 سپتامبر الی13 نوامبر دررنشان قوچ رخ میده با حرکت در خانه هشتم فرصتهای پنهانی زیادی میتونه برای شما فعال بشه.‌با توجه به ترنزیت ششماهه مارس درنشان قوچ، کار درونی شما روی سایه ها و ترس هایتان در راس دستورالعملهاست.‌ اجازه ندهید  ان دوران شما را عصبی کند.‌ در طول دوران برگشتی روابط صمیمی میتواند با شکاف روبرو شود. ‌حسادتها میتواند پررنگ‌شود و رقابتها نارضایتی به بار بیاورد.‌ یک عشق سابق‌میتواند دوباره بشما برگردد و بدهی های کارمیک تسویه شود.‌ اگر بدهی های مالی دارید یا کسی بشما بدهی دارد در طول این ترنزیت بهتر است ان را تسویه کنید.‌

ترنزیت  مرکوری     مرکوری سیاره حاکم شما  در طول سال 2020 سه دوره برگشتی خواهد داشت..‌ یادداشت کردن این تاریخها بشما امکان میدهد برای دوره های مرکوری برگشتی تدابیر لازم رو انتخاب کنین.‌در دوره مرکوری برگشتی، ملاقات ها و مذاکرات مهم رو فیکس نکنین و انتظار تاخیر رو داشته باشین.‌ در این دوره احتمال سوتفاهم‌های کلامی بالاست.
برگشتی های مرکوری
16 فوریه الی 9 مارچ
18 ژوئن الی12 جولای
13 اکتبر الی 3 نوامبر

گرفتگی های سال 2020
6 عدد گرفتگی های سال 2020 خواهد بود.‌ گرفتگی هتی محور خرچنگ- کپریکورن از جولای 2018 شما را هدایت کرده‌اند برای تعادل در بخشهای درونی و بیرونی خود. انرژی این محور 19سال دیگر روی این بخش از چارت شما دوباره فعال میشود.‌ در 5 ژوئن محودنودها جابجا خواهد شد و روی محور دوقلو-کماندار قرار خواهد گرفت.‌ این محور شما را بسمت درسهای کارهای گروهی خواهد برد. ‌اگر نقش تعیین کننده‌‌ای در تیمی دارید درراین سری گرفتگی ها ممکن است ان نقش تغییر کند.‌ تغییر محل زندگی،شغل و اهداف حرفه‌ای شما.‌همچنین این‌زمانی است که ریشه های خود را جستجو کنید و تعادل کار و زندگی را در حالی برقرار کنید که دیکر خود و قلبتان را نادیده نمیگیرید.‌

 

در نهایت اینکه شما خوشه ها در طول سال 2020 این فرصت رو دارین که تمامی اعتماد و قدرت درونی تون رو احیا کنین، عاشقانه هاتون رو عاقلانه انتخاب کنین و روی صحنه زندگیتون بدرخشین.‌ لذت بردن از زندگی رو یاد بگیرین و سمت خلاق قلبتون رو کشف کنین.‌

تحلیل آسترولوژی ترنریت شخصی سال 2020 خود را اکنون سفارش دهید.

 

کارت تاروت کلی سال 2020 برای خوشه ها

کارت تاروت کلی سال 2020 برای خوشه ها
The Temperance

 

کارت تاروت کلی نشان خوشه در سال 2020 کارت The Temperance است.‌کارت تعادل و هارمونی و جریان.‌ امسال شما خوشه ها باید بتوانید کنترل احساسات خودتون رو در دست بگیرین و مدیریت خلاق روی ایده هاتون داشته باشین.‌ باید یاد بگیرین زیبایی از قلب هست که نشات میگیره و اگر درگیر استدلالهای اشتباه و ایگوها هستین خودتون رو به تعادل برسونین.‌ زمانیکه نقاط قوت درون ما به تعادل رسیده باشند انوقت این هارمونی در دنیای بیرون هم اجرا میشود.‌ شما باید یاد بگیرید که با تمام احساسات خود اعم از شادی و خشم، اگاهانه برخورد کنید. این کارت در حقیقت کار کیمیاگری قلب شما و متعادل کردن نیروهای یین و یانگ در شماست تا اجازه دهید نیروهای زندگی ازادانه در شما جریان یابند.‌ بنابراین با انرژیهای این کارت باید احساسات واقعی خود را کشف کنید و ارزیابی مجدد از تمام زندگی خودتون انجام بدین.‌

 

تاروت سال 2020  شخصی خود را اکنون سفارش دهید.‌

 

تمامی تعاملات ذکر شده بطور کلی بوده و یک نمای بسیار کلی را بشما میدهد. برای درک دقیق ترنزیت ها می بایست این تعاملات بر روی چارت شخصی شما اعمال گردد. تنها در آن صورت است که مبنای دقیقی برای تصمیمگیری بشما میدهد.

برای تمام شما خوشه های عزیزم سالی سرشار از موفقیت و مسیرهای روشن رو ارزو میکنم.

6 پاسخ

  1. ماريا جان ممنون از اين همه وقتي كه گذاشتي براي تحليل هر نشان ،نور و بركت هميشه در زندگيت جاري باشه عشقم????

  2. بانوی عشق و نور. ممنون که اینقدر انرژی مثبت و راهنمایی خوب و صادقانه برامون داری. ممنون که حواسمون جمع میکنی و خالصانه تمام حقایق میگین. برای همه لحظاتی که برامون وقت میذارین ممنون. بی نهایت دوستون دارم.51

  3. سلام
    کاملا چارت غلطی به من داد من رایزینگم خوشه هست داد میزان و همینجور همه چی غلط بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *