Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

آسترولوژی لیبراها و رایزینگ لیبرا ها در سال 2020

آسترولوژی لیبراها و رایزینگ لیبراها در سال 2020

خلاصه ای از انرژی های سال 2020 برای لیبراها و رایزینگ لیبراها

 

آسترولوژی لیبراها و رایزینگ لیبراها در سال 2020

اولویت ‌های شما در سال 2020 با پایین ترین نقطه چارتتون و ریشه هاتون شروع میشه.‌ با بخش خانه و خط خونی.‌ از دسامبر سال 2017 سترن در این بخش چارت شما بوده. پلوتو از 2008 وارد این بخش شده و در دسامبر 2019 هم ژوپیتر وارد این بخش شده.‌ بنابراین هر سال شدت انرژیکی کارمیک‌این بخش افزایش پیدا کرده.‌ در ژانویه امسال یک ملاقات نادر و استثنایی که هر 33 تا 38 سال یکبار اتفاق میافتد رو در این بخش چارتتون تجربه میکنید. پیونو پلوتو و سترن در این بخش نوعی پاک کننده کارماهای خط‌خونی و گذشته شماست و یک نقطه قدرتمند برای شروع چرخه ای جدید در دوران تکاملی روح شما. دگرگونی‌های پلوتو همگام با قدرت ثبات سترن بشما کمک میکند زمین وجودی خود را پاکسازی کرده و حالا در چرخه جدید میتوانید خانه خود را محکمتر با ریشه هایی بنیادین بسازید.
ممکن است بعضی از شما تصمیم به راه انداختن یک شراکت خانوادگی بگیرید. گرفتگی های محور خرچنگ- کپریکورن امسال چنین مواردی را برای شما فعال میکند.‌ اگر در رابطه با مسایل کاری خود بسیار تلاش کرده اید حالا میتوانید برای جوایز شایسته اماده شوید.

ژوپیتر  در نوزدهم  2019 دسامبر ژوپیتر با انرژی گسترده خود وارد کپریکورن و خانه چهارم شما شد. در حقیقت خانه جایی است که قلب شما در ان شکوفا میشود و شما در طول سال 2020 خانه حقیقی خود را پیدا خواهید کرد.‌ حضور ژوپیتر فرصتی است تا ریشه های خود را عمیق کنید تا در سالهای اینده بتوانید رشد بیرونی قدرتمندی را داشته باشید.‌ ژوپیتر بشما امکان میدهد که استعدادها و پتانسیلهای خود را کشف کنید.‌ ممکن است تصمیم به داشتن زندگی مستقل بگیرید. توجه داشته باشید که ژوپیتر هر دوازده‌سال یکبار از این بخش دیدار میکند و احرین دیدار ژوپیتر از این بخش چارت شما در در طی سالهای 2007 تا 2009 بوده.‌بنابراین به ان زمان برگردید.‌ایا تغییراتی در شرایط زندگی شما ایجاد شده یا ساختار خانواده؟ خانه چهارم در انتهای زودیاک قرار دارد.. این پایه و ریشه شماست و حضور سیاره سفر و عرفان در این‌خانه میتواند شما را با زندگی گذشته خود روبرو کند. در عین حال ژوپیتر سیاره قمار و برکت است که میتواند شما را به برداشتن یک قدم‌جسورانه وادار کند. خرید یا سرمایه گذاری ملک برای برخی لیبراها میتواند سوداور باشد.‌ سفر تجاری یا عرفانی و جابجایی.‌ حتی امکان تحصیلات خارج از کشور.

سترن   سترن از سال 2017 سترن وارد این بخش از چارت شما شد. بعضی لیبرا بنا به زوایای چارت تولدشان این انرژی رو بصورت محدود کننده و بسته دریافت کردند. شاید مجبور شدید از والدین سالمند خود مراقبت کنید. درسهای سترن در این بخش بیشتر درسهای درونی و ریشه‌ای بوده تا شما لیبراها یاد بگیرین با کسانی ارتباط برقرار کنید که در شما اولین چیزی که ایجاد میکنند امنیت باشد. ‌ این دنیای درونی شما بود که ریشه های ان توسط سترن از سال 2017 مورد ازمایش قرار گرفت. روابط شما با خانواده دچار دگرگونی هایی شد و بشما درباره مسوولیت های اصلی اتان درباره خودتان، ریشه هایتان و خانواده‌تان یاداوری شد.‌ این انرژی در طول دوسال گذشته ممکن است شما را خسته کرده باشد، شما لیبراها نباید فراموش کنید که نمیتوانید برای همه مادری کنید و نباید خودتان را فراموش کنید.‌ در عین حال حضور سترن در این بخش بشما دید عاقلانه داد تا مشکلات زندگی و چالشهای خود را بطور ریشه ای و واقعگرایانه بررسی کنین. این زمان خوبی بود برای راه انداختن یک کار خانگی بلندمدت با پایه ‌هایی محکم.‌ درست است که زمان زیادی را سخت کار کردید اما اطمینان داشته باشید سترن در این چرخه خود،نتیجه های ان را بشما بازپرداخت خواهد کرد. این تایم بالغ شدن شما برای ورود به چرخه جدید و تنظیم اهداف خود برای سی سال اینده است.

 پلوتو پلوتو سیاره تولد و تحول از سال 2008 در این بخش بشما کمک کرده تا قدرت نهادینه شده درون خودتان را بشناسین.‌ درک درونی و عمیق شما از شرایط میتواند شما را برای گرفتن بزرگترین تصمیمات زندگی هدایت کند.‌ روابط سالم و صادقانه میتواند باعث پیشرفت شما شود و اگر این اصول را رعایت کرده باشید پایه هایی قدرتمند برای خود ساخته اید.‌ شما در این ترنزیت پلوتو یاد میگیرین که کسانی را بعنوان شریک کاری یا عاطفی در کنار خود قرار دهید که اعتبار و امنیت درونی شما را خدشه دار نکنند درعین حال دید شما از دنیای بیرون واقعگرایانه تر خواهد بود.‌

 

پیوندهای سرنوشت ساز

پیوند پلوتو و سترن  پلوتو از سال 2008 در این قسمت از چارت شما درسهای کارمایی مدفون شده را بالا کشید. اعم این درسها در بخش خانوادگی یا حول مسایل کاری شما بود. و پیوند پلوتو و سترن پایان فشارهای دردناکی بود برای ترمیم‌ الگوهای حاکم بر این بخش. ایا شما لیبراها در جستجوی میراث خونی خود بوده اید؟ این پیوند انرژی است که شما را به مسیر کارمایی خود هدایت میکند.‌ پاکسازی DNA شما در سطوح عمیقی انجام شد تا با وطن و ریشه های اجدادی خود ارتباط بگیرید. روابطی که در این زمان برای شما ایجاد میشود میتواند روابط کارمیک برای هدایت شما برای اتصال به خط خونی اجدادی شما باشد.‌ همینطور این پاکسازی خط خونی میتواند دربهای بسته شده را بروی شما باز کند، چه در رابطه با دوستان و چه همکاران، این فصل جدید ارتباطات شما با قبیله خونی شماست.‌ این پیوند زمان ان‌است که اساس و پایه خود را ایمن کنید.‌ این زمان‌تامین امنیت درونی و بیرونی شماست و بشما کمک میکنند تنظیمات قدرتمندی رو برای ساختن دنیای جدیدتان انجام دهید.‌ این ترنزیت ممکن است چالشهایی رو برای شما بخش خانه وخانواده ایجاد کند ولی هر انچه هست تنها برای پاکسازی زندگی شما از ادمها و روابط و ترس های غیرضروری است.‌ امور مالی شما لیبراها در این زمان مورد توجه قرار میگی

پیوندهای ژوپیتر و پلوتو     این دو سیاره در طول امسال سه مرتبه در تاریخ های 4 اپریل، 30 ژوئن و 12 نوامبر با هم‌ملاقات میکنند و شما را تحریک میکنند تا حرکت های بزرگ انجام دهید.‌این دو سیاره هر دوازده سال با هم دیدار دارند و این دیدار میتواند بلاکهای مالی شما را بردارد.  در حالیکه ژوپیتر بودجه مورد نیاز شما رو فراهم میکند ممکن است مشتاق شوید تا خانه قدیمی رو ترک و به مکان جدیدی قدم بگذارید.‌ این زمان خوبی است برای گرفتن وام اما حواستان به زمان برگشتی شدن این دوسیاره باشد.

پیوند سترن و ژوپیتر  یک جریان درآمدی قدرتمند از یک کار خانگی مینواند برای شما شکل بگیرد.‌

 

سترن در آکواریوس موج جدید انرژی در 21 مارچ وارد خانه پنجم شما میشود. خانه باروری و عشق. برخی از شما لیبراها ممکن است شریک واقعی زندگی‌اشان را پیدا کنند.‌ البته این فقط پیش‌نمایشی خواهد بود از انچه که در 17 دسامبر2020 بطور جدی برای شما اغاز میگردد.‌

 

ترنزیت مارس    مارس از 9 سپتامبر الی 13 نوامبر مارس در خانه مشارکتهای شما برگشتی میشود. برگشتی مارس در خانه خود شما رو با شجاعت خود برکت میدهد تا با مشکلات پیش روی خود مقابله کنید. برگشتی مارس زمان‌مناسبی است برای پاک کردن انرژیهای راکد و پیدا کردن ریشه خشم هاست. بخصوص که کایرن و لیلیت و اریس هم در ان زمان در نشان قوچ میتواند این خشم را شدت ببخشد. ‌پس در این تایم مراقب حرکات و عکس العملهای خود باشید.

ترنزیت ونوس  ونوس حاکم‌شماست و وقتی در علامت شماست، بشما قدرت زیادی میدهد.‌در سال2020 ونوس از 28 اکتبر تا 21 نوامبر در لیبرا ترنزیت میکند تا دیدگاه شما رو نسبت به ارزشهای روابط خود اپدیت کند.‌ از 13 می الی 25 ژوئن ونوس از طریق خانه حقیقت شما برگشتی میشود.‌ هدیه برگشتی ونوس در این‌تایم برای شما فرصت تجدید نظر در گذشته روابطتان است.. چگونگی ایجاد تعادل و ساختن ارتباطات بزرگتر در اولویت شما هستند.‌ بسیاری لیبراها  ممکن است در این زمان در دوراهی انتخاب برای کار یا روابط حرفه ای خود قرار میگیرند و حضور چهارماهه ونوس در نشان دوقلو میتواند طوفان ذهنی شما لیبراها رو شدت ببخشد.

برگشتی مرکوری     مرکوری سیاره حاکم شما  در طول سال 2020 سه دوره برگشتی خواهد داشت..‌ یادداشت کردن این تاریخها بشما امکان میدهد برای دوره های مرکوری برگشتی تدابیر لازم رو انتخاب کنین.‌در دوره مرکوری برگشتی، ملاقات ها و مذاکرات مهم رو فیکس نکنین و انتظار تاخیر رو داشته باشین.‌ در این دوره احتمال سوتفاهم‌های کلامی بالاست.
برگشتی های مرکوری
16 فوریه الی 9 مارچ
18 ژوئن الی12 جولای
13 اکتبر الی 3 نوامبر

گرفتگی ها و محور نودها در سال  2020     گرفتگی های سال 2020 شما رو وادار میکنند تا در بخشهای درونی و بیرونی خود تعادل را برقرار کنید. از ‌6 عدد گرفتگی های سال 2020، سه تعداد ان روی محور خرچنگ کپریکورن است.‌ و شما را تشویق میکند که در بخش شغلی و کار خود، ارتقاهایی را در نظر بگیرید.‌ گرفتگی ها در این بخش میتواند مسیرهای قدیمی را با مسیرهای جدید جایگزین کند.‌
گرفتگی های ماه ژانویه، ژوئن و جولای میتواند نقطه عطفی در بخش حرفه ای شما باشد .‌قطع روابط با کسانی که شهرت کاری شما را خدشه دار میکنند و تلاس برای پیشبرد یک برنامه عمیق و درونی.
گرفتگی های محور دوقلو کماندار اما میتواند ایده های بسیار زیادی را بسمت شما روانه کند. چشم اندازهای بزرگتر و گرفتن پیامهایی که به تکامل شما کمک کند. دانش جدید و اموختن های جدیدی که میتواند افق های فکری شما را تغییر دهد.‌ اگر در کارهای سهام و بورس هستین در زمان این گرفتگی ها مراقب باشید.‌

در نهایت اینکه  شما لیبراها در سال 2020 سترن در حوزه روابط اجتماعی و فردی تعاملاتی را که با معیارها و هنجارهای نسیر روحی شما مطابقت ندارد را محدود میکند. ژوپیتر، امنیت و اعتمادهای شما را بازیابی و رشد میدهدو بشما امکان میدهد از راه های خلاقانه تر کسب دراند کنید.‌
شما پاداش تلاشهای سخت خود را در گذشته خواهید گرفت.‌امسال زمان‌جاه‌طلبی و شهرت و کارامدتر شدن زندگی شماست.‌

تحلیل آسترولوژی ترنریت شخصی سال 2020 خود را اکنون سفارش دهید.

 

کارت تاروت کلی سال 2020 برای لیبراها

 

کارت تاروت کلی نشان لیبرا در سال 2020 کارت The Fool است.‌ کارت نقطه صفر و فصل جدید زندگی.‌ انتخابهای جدیدی که باید انجام شود و اعتماد به زندگی.‌ فول رابط دو دنیاست .. دنیای بیرون و درون .. با‌ تعاملات قدرتمند سیاره ای روی خانه چهارم و ریشه های شما اکنون نیرویی قدرتمند و اصیل و پاک‌شده شما را بسوی زندگی میکشاند .‌شما اماده اید تا عقلانیت خود را با احساس خود مخلوط کنید تا اغازی نو را داشته باشید. چرخه جدید تجربه ها و یادگیریها.‌ بعنوان یک نشان کاردینال سال 2030 برای‌شما لیبراها سال ارتباط با بالاترین نیروهای جهان است.‌ با تاثیر فول بشما فرصت داده میشود تا بتوانید اخرین بازمانده های روابط و عادات قدیمی را از خود جدا کنید تا در سالهای اینده بیداری خود را به درخشش برای وجودیت خود تبدیل کنید.‌ امسال همچنان باید نداهای درونی خود را بشنوید تا بتوانید به قدرت بی پایان خود اتصال پیدا کنید.‌
the fool

کارت تاروت کلی نشان لیبرا در سال 2020 کارت The Fool است.‌ کارت نقطه صفر و فصل جدید زندگی.‌ انتخابهای جدیدی که باید انجام شود و اعتماد به زندگی.‌ فول رابط دو دنیاست .. دنیای بیرون و درون .. با‌ تعاملات قدرتمند سیاره ای روی خانه چهارم و ریشه های شما اکنون نیرویی قدرتمند و اصیل و پاک‌شده شما را بسوی زندگی میکشاند .‌شما اماده اید تا عقلانیت خود را با احساس خود مخلوط کنید تا اغازی نو را داشته باشید. چرخه جدید تجربه ها و یادگیریها.‌ بعنوان یک نشان کاردینال سال 2030 برای‌شما لیبراها سال ارتباط با بالاترین نیروهای جهان است.‌ با تاثیر فول بشما فرصت داده میشود تا بتوانید اخرین بازمانده های روابط و عادات قدیمی را از خود جدا کنید تا در سالهای اینده بیداری خود را به درخشش برای وجودیت خود تبدیل کنید.‌ امسال همچنان باید نداهای درونی خود را بشنوید تا بتوانید به قدرت بی پایان خود اتصال پیدا کنید.‌

تاروت سال 2020  شخصی خود را اکنون سفارش دهید.‌

 

 

 

تمامی تعاملات ذکر شده بطور کلی بوده و یک نمای بسیار کلی را بشما میدهد. برای درک دقیق ترنزیت ها می بایست این تعاملات بر روی چارت شخصی شما اعمال گردد. تنها در آن صورت است که مبنای دقیقی برای تصمیمگیری بشما میدهد.

برای تمام شما لیبرا های عزیزم سالی سرشار از موفقیت و مسیرهای روشن رو ارزو میکنم.

3 پاسخ

  1. عالی بود ماریا جون مرسی از زحمتی که کشیدین
    واقعا خیلی وقت میگذارین و کلی توضیح میدین وکلی هم انرژی مثبت میدین
    دوستتون دارم وبی نهایت تشکر می کنم ????????????????????????

  2. ممنونم و سپاسگزار
    باید توی اولین فرصت هزینه چارت شخصی رو تهیه کنم که دقیقتر بدونم!
    خرچنگ رایزینگ لیبرا ماه در کماندار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *