Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

اثرات ماه گرفتگی نشان کماندار روی دوازده نشان زودیاک و تفسیر تاروت

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاک

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاک

قوچ‌ها:
گرفتگی در بخش فرصتهای شماست موضوعات این بخش میتواند به یک نقطه عطف تبدیل شود.‌ مسایلی از قبیل مسایل مهاجرتی، امور حقوقی و قانونی، ایمان و باورها و اعتقادات شما در معرض انرژیهای قدرتمند ماه‌گرفتگی میتواند منجر به تغییر مسیرهای اینده شما شود.‌

کارت شما در این گرفتگی چهاروندز هست..‌ صلح و امنیت رو در جنبه ها و بخش های کوچیک زندگیتون ابتدا دنبال کنین.. اجازه بدین شادی اول در محدوده های کوچیک زندگیتون جریان‌پیدا کنه. این کارت پایان و شروع های خوب هست. این کارت همچنین به عدالت هم گره خورده. ابجاد نظم شدید و استوار. ممکنه این گرفتگی شما رو به چالش بکشه و بخشهایی که نیاز به ایجاد نظم یا پذیرفتن واقعیت ها دارن رو بهتون نشون بده. ماهیت این کارت اتش هست. پس اگه سیاراتی در نشانهای اتش دارین، ماهیت اون سیارات در رشد و گسترش جدیدی دارن قرار میگیرن.‌

 

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاکتارس‌ها:
این گرفتگی در بخش صمیمیت شماست و تم های این بخش به اوج خود خواهد رسید. ‌ترسهای ناخوداگاه و یا مربوط به زندگی گذشته میتواند باز شود و یا در معرض حقایقی پنهان قرار بگیرید.‌ مسایل بیرونی همانند بدهی ها، امور مالی شرکا نیز در تغییر و تحول دیدگاه و باوری قرار خواهند گرفت. باید بدانید دیگر فرصت نادیده گرفتن و ترس نیست. این زمان “خود حقیقی اتان بودن” است.

کارت شما در این گرفتگی ملکه جام هست که تاکید میکنه با تمام جنبه های کالبد عاطفی و احساسی تون در تماس باشین.‌ وقتشه بخشهایی از قدرت درونی و احساسی تون رو که در طبیعت ارام شما تارسی‌ها پنهان مونده به ظهور برسه. شما باید یاد بگیرین که بتونین از غریزه هاتون در دنیای واقعی استفاده کنین. سیاراتی که در نشانهای اب دارین، انرژی ملکه جام روی اونها فعال شده تا از انرژی درونی اونها استفاده کنین. وقتشه به شهودتون گوش کنین.‌

 

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاکدوقلوها
این گرفتگی در بخش مشارکتهای شماست و انرژی این بخش را به اون خودش میرساند. درک جدید شما از واقعیتها میتواند شما را به سطح بعدی مشارکتهای عاطفی یا کاری و حرفه ای برساند. ممکن است به بعضی مشارکتها پایان دهید و یا تغییرات وسیعی رل ایجاد کنید.‌ ونکس برگشتی در اتخاذ بهترین‌تصمیم کمک‌تان میکند.

کارت شما در این گرفتگی آس شمشیر هست که بهتون یک تمرکز قوی میدا ه برای ایده و ارتباطات جدید. ظرفیت فکری و ذهنی شما در این گرفتگی افزایش زیادی پیدا میکنه و بنابراین ارتباطات و ذهنیت شما در طول روزهای اینده پتانسیل های قدرتمندی برای رشد و پیشرفت خواهند داشت. همچنین موانعی رو که باعقگق میشوند شما حقیقتهای درونی را نادیده بگیرید نیز بشما نشان داده میشوند. مرکوری چارت تولد شما در هر منطقه‌ای است، آن بخش نشان‌میدهد اکنون زمان تنظیم برنامه ها و ایده های جدیدی است.‌

 

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاکخرچنگها: این گرفتگی در بخش روال شماست. اون این انرژیها بشما یاداوری میکند که باید انرژی های خود و محیط خود را متعادل کنید. ممکن است یک موضوع مربوط به سلامتی و یا بهداشت پررنگ‌شود.‌ وظایفی ‌که انها را نادیده گرفته اید نیز همچنین میتواند برایتان در اولویت قرار بگیرد. مرکوری در نشان شماست پس مراقب کلماتتان باشید. حسرتها و افسوس های گذشته، راه چاره شما نیستند.

کارت شما در این گرفتگی چهارشمشیر است.‌اکنون زمان بازیابی انرژیکی و رسیدن به یک صلح و هماهنگی درونی و بیرونی است. ظهور این کارت نشانه این است که می توانید از نگرانی دور شوید و ارامش را دوباره بازیابی کنید.‌ در شرایط کنونی برای ادامه راه است در ابتدا آرامش درونی خود را بازیابی کنید.‌

 

 

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاکلئوها
این گرفتگی در بخش قلب و روح شماست.. مسیری جدید که منطبق با رسالت روح شماست، میتواند برایتان تغییرات بزرگی را به ارمغان بیاورد. مراقب باشید اعتماد بنفس شما، تحت انتظارات و زیاده خواهی هایتان اسیب نبیند.‌ به خودتان اعتماد کنید.

کارت شما در این گرفتگی نایت‌پنتاکل است.‌ در این دوره شما نباید استعدادها و توانایی ها و اعتمادبنفس خود را فراموش کنید.‌ این گرفتگی همچنین میتواند دروازه ای از خبرهای خوب برای شما باشد. انرژی درونی شما در حال تقویت است.. از ارزشها و توانایی های خود غافل نشوید و در راه رسیدن به اهداف خود واقعگرا باشید.

 

 

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاکخوشه ها:
این ماه‌گرفتگی در بخش داخلی شماست. بنابراین چیزی از موضوعات مسایل خانوادگی، خانه و یا گذشته میتواند مبنای تصمیم‌گیری شما برای اینده را تغییر دهد.‌ تضادهایی که بین ارزوهای قلبی و دنیای بیرون مقابل شماست پررنگتر میشود. این یک انتخاب است بر اساس خواسته شما و نیاز روح شما.  دو مبحث کاملا متفاوت.

کارت شما در این گرفتگی چهارکاپ است. هشداری برای اینکه احساسات کهنه و قدیمی خود را رها کنید و تعریفی جدید از منطقه امن خود داشته باشید.‌ بنظر میرسد عشق زیادی در زندگی شما وجود دارد اما اگر مراقب نباشید تحت تصمیمات و یا احساسات اشتباه میتواند به ناامیدی تبدیل شود.‌ مراقب باشید و ببینید نگرانی های شما چه چیزهایی را شامل میشوند.‌ نگران بودن زیاد، شادی و امنیت را در زندگی اتان خاموش میکند. خوبی ها و شادیهایی که در زندگی اتان وجود دارد را هم ببینید.‌

 

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاکلیبراها:
گرفتگی در بخش ارتباطات شماست.. تصمیماتی به مرحله نهایی نزدیک میشوند.. مذاکرات و قراردادها ممکن است دستخوش تغییراتی قرار گرفته و سپس تکمیل شوند. گفتگوهای مهم نیز میتواند برایتان مسیر دیگری را روشن کند. مسیری که در جهت اهداف رسالت روح شما باشد. ‌حاکم شما در نشان دوقلو در حال حرکت برگشتی است بنابراین انگیزه های حقیقی و ارزشمند را دنبال کنید.

کارت شما در این گرفتگی سه‌پنتاکل است. ‌بنظر میرسد این گرفتگی اغازگر دوره ای است که هر چقدر جلوتر میرود میتوانید مسیر و اهداف خود را روشنتر کرده و با سختکوشی به جایی که لیاقتش را دارید، برسید.
سرعت خود را حفظ کنید و ازادانه خودتان و اهدافتان را بیان کنید. اگر اخیرا موفقیتی پیدا کرده اید بدانید این موفقیت اغازگر مسیری بلندمدت و موفقیتهایی پایدار برای شماست.‌

 

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاکعقربها:
گرفتگی در بخش پولی و ارزشی شما، مسایل این بخش را به اوج خود میرساند. شاید بخواهید اصرار زیادی برای خواسته خود داشته باشید اما این گرفتگی شما را متوجه این مساله میکند که ایا موضوع مورد اصرار شما چقدر ارزشمند است؟ باید پیامدهای ان خواسته و تاثیر ان بر شرکا و دیگران را در نظر بگیرید.‌ اگر در حال شروع کاری جدید هستید با یک ارزیابی عمیق تر میتواند بشما در تصمیم‌گیری کمک کند.

کارت شما در این گرفتگی هفت پنتاکل است.‌باید با حقایق ارزشی و مالی روبرو شوید و باید بخاطر داشته بلشید که اکنون وقت ترسو بودن یا مردد بودن نیست.‌اگر برای اینده در حال برنامه‌ریزی هستید باید یک دید بلندمدت را در نظر بگیرید و زمان و انرژی خود را برای رسیدن به حداکثر بازدهی برنامه ریزی کنید.‌مناطقی در زندگی شما وجود دارند که نیاز به پاکسازی و رویارویی یا حقایق را دارند.

 

کماندارها
این گرفتگی در نشان خود شماست.‌این یک نقطه عطف در زندگی شما، باورهای شما و داستان زندگی شماست که وادارتان میکند با جدیت و مسوولیت پذیری بیشتری اهدافتان را دنبال کنید.‌ اگر پایتان در هر جایی گیر کرده است، بدانید که این انرژی به ازاد شدن شما کمک زیادی میکند. وقت حرکت کردن است.‌

کارت شما در این گرفتگی شش پنتاگل است.‌سخاوتمند باشید و سعی کنید روی مدار حقیقت و عدالت حرکت کنید.‌ همچنین اگر میخواهید به کسی کمک کنید بر اساس توانایی های خود این کار را انجام دهید. این کارت قانون علت و معلول است.. وقتی با دیگران سخاوتمندید، کیهان هم در مقابل شما سخاوتمند است.

 

 

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاککپریکورن‌ها
گرفتگی در بخش پنهان و خانه دوازدهم شماست.‌ مسایل پنهان، ترسهای پنهان میتواند بشما باوری جدید در ارتباط با دیگران بشما ببخشد. ‌انچه امروز بشما بعنوان یک پیام یا هشدار میرسد، نقشی تعیین کننده در اهداف اینده اتان خووهد داشت.

کارت شما در این گرفتگی اس جام است. نمادی از اغازهای جدید و بهبودی سلامت عاطفی و روحی شما.‌ با فعاا بودن این کارت انتظار میرود که در طول روزهای اینده شادی و ارامش شما را فرابگیرد. روابط شخصی شما تقویت شود و با روابط معنادارتری فعال شود. پایه‌گذاریهای یک شغل خوب و یا ازدواج هم در این گرفتگی استارت خورده میشود،این استارت میتواند اجابت دعا و یا نیایش و درخواست شما به کیهان باشد. ارتباط معنوی خود را هر چه محمکتر کنید برداست بیشتری از موفقیت و عشق و ارامش خواهید داشت.

 

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاکآکواریوس‌ها
گرفتگی در بخش اجتماعی شماست بنابراین انچه اکنون در مقابل دیگران انجام میدهید میتواند منجر به اشکار شدن لیشتر تصویر عمومی شما در آینده شود. بعبارت دیگر تا امروز انچه شما انجام داده اید، تصویر اینده شماست. مراقب ترس از دست دادن شهرت یا حس رقابت باشید.‌

کارت شما در این گرفتگی هفت‌شمشیر است. چنانچه در زندگی اتان ناامیدی وجود دارد منبع آن را شناسایی کنید تا بتوانید تغییرات الزامی را انجام دهید. در عین‌حال مراقب کسانی باشید که منبع ناامیدی شما را میشناسد و ممکن است از ان بر علیه خودتان استفاده کند.‌ یادتان باشد که در راه موفقیت همیشه در تقابل مستفیم‌نیست .. گاهی باید بجای حمله به موانعی که برای شما ایجاد شده،بدنبال راه های جدید بگردید.

 

 

اثرات ماه گرفتگی روی دوازده نشان زودیاکماهی‌ها
گرفتگی در بخش شغلی شماست و مسایل مربوط به کار، حرفه و استعداد و امنیت درونی شما در محور توجه قرار میگیرد.‌با حضور مارس در ماهی مرتقب تنش های احتمالی درونی و بیرونی باشید و در انتخاب های حرفه ای خود کمی حوصله به خرج دهید.

کارت شما در این گرفتگی دوچوب است که حاکی از موفقیت های مادی و کاری در اینده ای نزدیک است. به احتمال زیاد موقعیتی برایتان ایجاد میشود تا رویاهایتان را تحقق بخشید‌. اکنون زمان آن رسیده که درک کنید هر لحظه از واقعیت زندگی را،خودتان و تنها خودتان ایجاد میکنید و بس.

 

 

 

عشق و برکت برای همه شما

ماریا

10 پاسخ

  1. ماریای عزیز ممنون بابت تمامی این اطلاعات خوب و مفید.نور عشق برکت شادی در زندگیت جاری.مرسی مرسی هزاران بار بابت پست ها اگاهی هایی که مجانی در اختیار ما میزاری بابت تاروت هات که همیشه درسته.سپاس????????????????????????????????????????????????

  2. مارياجان ،دلبرجانان، مهربان،سپاس ازهمه عشق وفراوانى مهرت كه شامل حال دل ما ميشه .

  3. ماریای عزیز مهربون بی نهایت ممنون ‌.همیشه سلامت و شاد و موفق باشی عزیزم و ممنون از اینکه با وجود جراحی لثه و دردی که داشتی به قولی که داده بودی عمل کردی و این آگاهی ها دادی مرسی عزیزم زندگیت سرشار از سلامتی،عشق،شادی و فراوانی در پرتو نورانی خدا باشی ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  4. سلام ماریا جان. من متولد ۵ ژوئن هستم. روز گرفتگی حالم خوب بود ولی بعد از اون روز تمام دلتنگی ها اومده تو قلبم. هزار بار از قلبم و روحم راهنمایی و نشونه خواستم. یا هیچی نمی گن یا واقعا نمی فهمم. چیکار کنم

  5. ماریا جان دختر دوست داشتنی من عاشقتم نور عشق سلامتی موفقیت همیشه بیشتر و بیشتر نصیبت بشه عزیزم دوست دارم جانم

  6. ماریا جان ممنون مارو بیشتر وبیشتر در معرض اگاهی هایت قرار بده من راشل رو هم دنبال میکنم وبسیار برام عزیز وقابل احترامه اما زبان تو زبان کائناته که خیلی میتونم درکش کنم

  7. مهربانو سپاسگزارم من حداقل ۶۰ درصد مطالب شما رو کاملا متوجه شدم اگه بیشتر بخوام آگاهی و تفسیر چارت رو بدونم می تونید کمکم کنید لطفا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *