Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Leo
The moon is 8 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

آغاز برگشتی شدن نپتون، درک الگوی عشق و همدلی

آغاز برگشتی شدن نپتون، درک الگوی عشق و همدلی

تحلیل آسترولوژی برگشتی شدن نپتون

نپتون، خدای دریاها حرکت برگشتی خود را شروع کرد.‌ نپتون 164 سال حدودا طول میکشد تا به دور زودیاک حرکت کند بنابراین تزنزیت های این سیاره، طولانی مدت هستند و منطقه ای از چارت ما را که تحت تاثیر قرار میدهد، اثرات آن‌به اهستگی مشخص میگردد.‌ این‌برگشتی بما کمک میکند که بازنگری کلی داشته باشیم روی اتفاقات و پیشامدهایی که از نوامبر سال 2019 در زندگی ما برجسته شده اند و درک کنیم چه حقایقی را نادیده گرفته ایم و یا بر اساس چه رویاها یا توهمات اشتباهی،مسیر خود را به بیراهه برده ایم.‌ برگشتی نپتون تا 29 نوامبر (9 اذر) بطول خواهد انجامید.

 

الگوی انرژیکی نپتون در آسترولوژی تکاملی

الگوی انرژیکی نپتون خواستار درون‌بینی و حقیقت بینی است. خواستار اتصال ما با حقیقت درونی امان و بخش الهی امان است. عملکرد نپتون از طریق بدن عاطفی است که بما اجازه میدهد قلمروهای پاک روح را درک و تجربه کنیم اما مرزهای نپتون در هم تنیده و حل شده اند. نپتون فراتر از ذهن‌ماست..‌عنصر او اتر است که فرارترین ماده موجود در طبیعت است و در دنیای نپتون مرزها در هم تنیده شده اند. مرز بین حضور و فرار، مرز بین حرکت روح در ابعاد و خیالپردازی ذهن.‌ زمانی که ما “واقعا” با ارتعاشات بالاتر معنوی ازتباط نداریم، سایه های نپتون همانند فریب و توهم و مه بیدار میشود. تنها در صورت داشتن یک بدن عاطفی متعادل است که میتوانیم اگاهانه تمایز بین این قطب های روانشناختی را درک کنیم.‌

 

اثرات نپتون برگشتی در سال 2020

ما برگشتی نپتون در سال 2020 را در شرایطی تجربه میکنیم که درگیر یک بیماری همه گیر شده ایم.‌ از انچا که نپتون با ناخوداگاه جمعی متصل است، درمی یابیم که ویروس کوید- ۱۹ درسهایی فراتر از یک بیماری را برای بشر مدرن امروزی داشته. ‌اتفاقات اخیر تمامی هرج و مرج‌های پنهان را روی سطح اورده و نه فقط ما، که سیاره زمین در تحولاتی بزرگ قرار گرفته.‌ تمام دنیا و ما در حال بیدار شدن از خوابی چندهزارساله هستیم و در این مدت بخصوص که مرکوری هم تا 12 جولای (22تیر) در حرکت برگشتی در نشان آب است ما میتوانیم سفری داشته باشیم از ذهن به قلب.‌ این برگشتی بما کمک میکند که انچه برای خودمان و فردایمان ساخته ایم را از دریچه ای بالاتر از محاسبات ذهن و نفس ببینیم.‌

حالا با وجود شش سیاره برگشتی ما قادریم عمیقا درک کنیم که در برابر کیهان و عرش عظیم لایتناهی خالق، داستانهای ذهن ‌و نفس و بازیهای ایگو،چقدر بی ارزش و پست و حقیر هستند. این زمان خوبی است که خودمان را در خلا کیهان رها کنیم و دست از قضاوت های ایگو برداریم و اگاهانه، واقعیت و حقیقت دنیا را ببینیم.

 

 

برگشتی نپتون در سال 2020 هیچ جنبه اصلی سیاره ای را ایجاد نمیکند بنابراین تمام تلاش نپتون امسال روی تعریف جدیدی از عشق در دنیای امروزی است.‌ تعریف جدیدی از معنویت و خالق.‌ ما یاد خواهیم گرفت که میتوانیم همگی روح هایمان را در یک اگاهی روی الگوی عشق و همدلی، با هم متحد کنیم

 

 

اگر در چارت تولد خود بین 18 تا 20 درجه از علایم متغیر سیاره ای دارید، این انرژی را احساس خواهید کرد. احساس توهم و شک، دلسوزی و ایثار، سردرگمی، رویا، فراموشی..‌
همچنین کشف یک دروغ یا توهم میتواند منجر به اشکار شدن حقیقت شود.
دلسوزی ها و عشق ها و مربیان معنوی زیر سوال میروند..‌بخصوص که مرکوری هم در نشان آب برگشتی است.

با خودتان مبارزه نکنید..‌اگر چیزی دارد از شما دور میشود نخواهید آن را بازپس بگیرید..‌اگر احساس کردید که به خاطره یا گذشته ای برمیگردید هم مراقب باشید..‌کیهان در حال تست و ازمون ماست که ببیند ایا درس‌هایمان را فرا گرفته ایم؟
نپتون در 29 نوامبر مستقیم خواهد شد.

 

تاثیر برگشتی شدن نپتون روی این بخش از چارت تولد

 

اگر در 18 تا 20 درجه نشان ماهی یا خانه سیاراتی را دارید، اثرات ذیل قابل مشاهده اند. لازم است تذکر دهم این یک نوشته کلی است و تنها برای اگاهی از ترنزیت نپتون نوشته شده و قابل تعمیم به کل چارت نیست‌. بنابراین هرگونه مسوولیت کارمایی دادن کد ناقص را، از خود مبرا میکنم.

 

خورشید

این احساس شخصی و هویت و خویشتن خویش شماست که در طول این برگشتی تغییر میکند.‌ باید به درک عمیق تری از خود برسید. در نمودار تولد خود به خانه پنجم و  نشان لئو نگاه کنید چرا که خورشید حاکم لئو است و این منطقه است که بطور مستقیم تحت انرژی نپتون قرار گرفته بحش احساس و روح شماست که در حال پاکساری و اگاهی بالاتر از خود انسانی خویش قرار می گیرد.

ماه
اگر در منطقه گفته شده ماه دارید، بدن عاطفی و ناخوداگاه شما در این برگشتی میتواند پاکسازی شود تا شما الهامات و درکهای خالصتری را تجربه کنید و ارتباط قدرتمندتری با منبع برقرار کنید. این درب دنیای ناخوداگاه شماست که باز میشود برای دیدن حقایق. چنانچه مشکلات روانی در زیر سطح باشند در این ترنزیت تشدید میشوند. مراقب نوسانات خلقی خود باشید. ‌به نشان خرچنگ خود نگاه کنید. نشان خرچنگ و یا خانه چهارم جایی است که نپتون در حال تصفیه ان است.‌
مدیتیشن را فراموش نکنید.

مرکوری
با توجه به برگشتی شدن مرکوری در نشان خرچنگ، تفکر و ذهنیت شما درونی تر میشود و احتمالا تمرکز منطقی‌اتان کم میشود.‌ این باعث افزایش شهود و قدرت تخیل شما میشود و ممکن است در این دوران علاقه به شعر یا داستان نویسی در شما بیشتر شود.‌ به خانه سوم و نشانه دوقلو خود نگاه کنید. ان منطقه در حال پاکسازی و تصفیه دیتاهای قدیمی و ایجاد یک تفکر عمیق معنوی است.

ونوس
اگر در قسمت گفته شده ونوس را دارید محرکهای عاطفی شما قویتر شده و احساسات شما در این برگشتی درونی تر و حتی ممکن است شدیدتر شود.‌ مراقب عاشقانه های بدون مرز باشید. این ترنزیت بشما کمک میکند معنای عمیق‌تری از عشق را درک کنید. قلب شما در این برگشتی مورد تصفیه و پاکسازی قرار میگیرد.‌
به خانه دوم و نشان ونوس خود نگاه کنید انجا جایی است که بطور مستقیم مورد پاکسازی و هیلینگ‌نپتون قرار میگیرد..از نگاه ارزشی شما گرفته تا احساسات شما. اگر رابطه ای از گذشته دوباره برایتان باز شد مراقب باشید.

مارس
اگر در درجات گفته شده مارس را دارید انگیزه های شما عمیق تر و درونی تر میشود.‌ اعتماد بنفس شما در تعریف جدیدی قرار میگیرد و شما نگاه عمیق تری به عملکردتان از زندگی پیدا میکنید.‌ در این ترنزیت ” شخصیت” شما و تمایلات شماست که پاکسازی میشود تا جهان را از دیدی فراتر از نفس و ماده ببیند.‌
خانه یکم و نشان قوچ جایی هستند که بطور مستقیم نپتون برگشتی سعی میکند انها را فروتنانه تر کند و درسهایی فراتر از نفس را بیاموزد.

ژوپیتر
اگر در این بخش ژوپیتر را دارید این برگشتی فرصت مناسبی است که باورهای خود را از نگاه و دید عمیق تری بررسی کنید و دنیایی بالاتر را کشف و تجربه کنید.‌ فلسفه و موضوعات عرفانی میتوانند در رشد معنوی شما تاثیرات بسیار عمیقی داشته باشند. تعاریف جدیدی از معنویت میتواند بجای دین بنشیند. این برگشتی شما را میتواند بسیار بخشنده‌تر و پذیرنده‌تر کند بنابراین مراقب خوشبینی های بزرگ باشید.
خانه نهم و نشان کماندار جایی هستند که بطور مستقیم تحت این انرژی پاکسازی قرارگرفته اند. باورها و ایدئولوژی‌های خود را مرور کنید.

سترن
اگر در قسمتهای گفته شده سترن دارید، در این برگشتی نگرش شما به چالش ها و یا سختی‌های زندگی میتواند رویکردی ارامتر پیدا کند. راحت‌تر میتوانید مشکلات و ریشه های انها را بیابید و حل کنید و عمیق تر میتوانید درسهای روح خود را درک کنید.‌

خانه دهم و نشان سترن جایی هستند که بطور مستقیم این انرژی درونی را دریافت میکنند. جایی که شما یادمیگیرید با چیزی که در کنترل شما نیست و یا توان مقابله ندارید، پذیرش را باید یادبگیرید و اعتماد به یک انرژی هدایت‌گر بزرگتر.‌

 

در انتها

فراموش نکنیم که درد اولیه نپتون، جدایی است و تلاش اولیه نپتون برای اتحاد ما با منبع است.

 

با عشق برای شما

ماریا

 

7 پاسخ

  1. مرسی ماریا جون.????من دقیقا این انرژی همدلی وعشق رو احساس میکنم….و تازگی ها حس راهایی وبخشش در من بیشتر شده…ممنون وسپاسگزارم از تفسیرهای خوب وارزشمندت..????????????????????????

  2. سلام ماریای عزیز توی تبدیل شمسی به میلادی چرا سال رو نمیزنه یا تبدیلی که خودمون میزنیم روز رو با چند روز فاصله میزنه گیج شدم

  3. سلام نوشتید به نشان خرچنگ خانع چهارم توجه کنید
    سوالم اینه من فکر کنم خرچنگ ندارم توی چارت تولدم علی الیحال از جدول دوازده خانه هم زیاد سر در نمیارم مثلا من خورشید توی تارس دارم یعنی خونه اولم تارس میشه؟ بعد خونه های بعدی به چه ترتیبی نامگذاری میشه؟ خیلی دوست دارم الفبای آسترولوژی رو یادبگیرم خیلی دارم سعی میکنم.
    قبلا از پاسخ دهی تون تشکر میکنم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *