Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی انرژیهای هفته

تحلیل آسترولوژی انرژیهای هفته

تحلیل آسترولوژی انرژیهای هفته

 

این هفته با انرژی پیوند سترن و ونوس شروع میشه.. ونوس با انرژی جدیدی که در نشان آکواریوس بدست اورده حالا در پیوند با سترن قوانین قدیمی شده را بروزرسانی میکند.. از انجا که در یکشنبه در مربع دقیق با اورانوس قرار میگیرد، این بروزرسانی، میتواند با شدت بیشتری صورت بگیرد..‌ این انرژی ونوس در حقیقت نوعی تنش است..‌بین نیازهای واقعی شما و انچه نیاز واقعی شما نیست.. بابد واقعیت‌های احساسی خود را بررسی کنید و باارزش‌ترینها را برای آینده خود انتخاب کنید.‌ بین انچه که باید به ان مسوولانه رفتار کنید.‌. سکستایل ونوس با کایرن میتواند ناامنی‌هایی که حس میکنید را با قدرت و عزت نفس بالاتری پشت سر بگذارید.‌

دوشنبه مرکوری برگشتی در پیوند با خورشید قرار میگیرد..‌ چگونه انتخابهای بهتری برای آینده داشته باشم؟ انتخابها یا افکار و ذهنیت‌های گذشته ام چقدر مرا برای اینده رشد دادند؟؟ با این انرژی باید کمی برگردید عقب..‌به گذشته.. نه فقط من و شما.. که‌همه باید گذشته عملکردی خود را در مقابل اجتماع و گروه هایی که در آن بوده‌اند بررسی کنند و از خود بپرسند: چقدر صادق بوده ایم!؟

سه شنبه سترن و کایرن در سکستایل با هم‌قرار میگیرند.. این اولین سکستایل از سه‌گانه هاست که در میان‌تنش با اورانوس شکل میگیرد.‌ زخم‌ها و رنج ها و شکست‌های گذشته را به پلی برای رسیدن به آینده تبدیل کنید. این‌انرژی به ما یاداوری میکند که هر کدام از ما،مسوول زخمهای جمعی هستیم..‌زخمهایی که بخاطر رفتار غیرمسوولانه و نابالغانه بوجود آمده و این سکستایل تعهد دوباره ماست برای ایجاد یک روند جمعی اگاهانه.. این انرژی بما‌می‌اموزد که زندگی سرشار است از شوک‌های بیرونی که برای بهبود و تکامل ما الزامی هستند..‌ این شوک‌ها بخشی مهم‌از تجربیات تکاملی روح‌ما هستند تا نگاه “ما” را به واقعیت‌هایی که در بطن اجتماع خود نادیده گرفته‌ایم باز کند. ما باید بدانیم که از کجا و چگونه زخمی شده ایم تا بتوانیم آن را بهبود دهیم و در طول سال 2021 کایرن و سترن این انرژی را برای ما فعال نگه میدارند.

چهارشنبه مرکوری در مربع دقیق با مارس قرار میگیرد تا ما دوباره تشویق شویم‌به بازبینی انچه برای اینده برنامه ریزی میکنیم .

پنجشنبه  ماه نو نشان آکواریوس در حالیکه مرکوری با نود جنوبی در زاویه تراین قدرتمند است و ونوس در پیوند با ژوپیتر، ذهن شما میتواند ایده‌ای جدید و سوداور را برایتان به ارمغان بیاورد که مسیر سرنوشت شما را تغییر دهد.‌ رویکردهای جدید و حتی روش‌های غیرمعمول بشما کمک میکند که مشکلات قدیمی را حل کنید. این ماه نو با مارس و لیلیت در مربع است و قویا باز هم تاکید میکنم انچه ریشه های شما را گیر انداخته باشد، مانع رشد شماست و برگشتی بودن مرکوری کمک مضاعفی است برای تشخیص انچه قدرت شما را میگیرد و مانع پیشرفتتان میشود.‌ پیوند ونوس و ژوپیتر به مثبت کردن انرژیهای سنگین کمک میکند.‌ مربع مارس و مرکوری هشداری است برای سوتفاهمات کلامی و پیامی.

جمعه  ژوپیتر در مربع با لیلیت تارس قرار میگیرد.‌ اگر بدنبال استقلال و ازادی خود هستید باید آن را خردمندانه دنبال کنید.
13 فوریه مرکوری برگشتی به ونوس پیوند میخورد.. . انرژی مرکوری برگشتی همه چیز را عمیق تر میکند و پیوند مرکوری به خورشید حالا در مرحله کاملتری از روند تکامل ذهنی احساسی قرار میگیرد.. گفتگوها عمیق و با‌احساس خواهند بود.‌ روی دیگر این انرژی برای بازشناسی و بازشناخت سیستم ارزشی، مالی و احساسی شماست در مقابل خودتان و دیگران. ‌مرکوری و ونوس اینجا دو صدا را برایتان بازگو میکنند، صدای روح‌تان و صدای اجتماعی که در آن هستید.. از شما می پرسد ایا برای بُرد خودتان، میتوانید باعث ناراحتی دیگران شوید؟؟
یا اینکه: انجام انچه برای شما حس خوبی دارد ایا برای دیگران هم‌همان حس را دارد؟

 

انرژیهای این هفته، در حقیقت اغازگر انرژی بزرگی هستند که در هفته اینده آن را خواهیم داشت..‌مربع اورانوس و سترن. روند تکامل اجتناب ناپذیر است، وقتی مساله خاصی برای توجه کردن وجود داشته باشد و ما آن را نادیده بگیریم، آن مساله پاک نمیشود و با انرژی های این‌هفته بما امکان داده میشود که با انرژی مرکوری برگشتی که یک‌یک دی پیوند با خورشید/ونوس/ژوپیتر قرار میگیرد انچه باید آشکار شود را ببینیم تا بتوانیم اگاهانه پاسخ دهیم.

 

 

چالش هفته: The Justice – کارت عدالت

کهن الگوی عدالت بر صداقت و حقیقت استوار هست که برای برگرداندن تعادل ضروری است‌. باید قدرتمندی نیروی شمشیرتون رو درک کنید. شمشیر نمادی از ذهن هست و با تعاملات مرکوری برگشتی در طول این‌ هفته درک حقایق نادیده گرفته شده ضروری است. لارم است شرایط اهداف و اینده خود را با وضوح ببشتری ارزیابی کنید. هر جا در زندگی اتان عدم تعادلی باشد در طول این‌هفته بیشتر نمایان میشود. عدم تعادل اغلب زمانی اتفاق می افتد که شما با خودتان بطور کامل صادق نباشید.
ایا در زندگی اتان احساس تعادل میکنید؟ در حال حاضر برای برقرار هماهنگی بیشتر به چه چیزی نیاز دارید؟ ایا لازم است درباره حقیقت ها با دیگری صحبت کنید؟ با خود و دیگران صادق باشید.
وقت آن است که عینی باشید..‌بدون قضاوت گوش کنید و بدون قضاوت احساس کنید.

فرصت هفته: The Empress- ملکه

کهن الگوی ونوس در طول این‌هفته شما را وادار میکند خلاقیت ها و زیباییهای وجودی خود را با تمام قدرت درک و احساس کنید.‌ قدرت شفابخشی که از دیگران انتظار دارید در خود شما نهفته شده و با ماه نو نشان آکواریوس در حالیکه ونوس در اغوش ژوپیتر قرار دارد، زمان تولد یک احساس جدید یا شروع ایده و پروژه ای جدیداست‌ در این‌هفته به نیازهای بدن جسمی و احساسی خود بیشتر توجه کنید ..‌بشقاب سلامت‌تان را با خوراکیهای سالم پر کنید.. ورزش کنید، اب فراوان بخورید و موسیقی هایی شاد گوش کنید.‌ ونوس در پیوند با ژوپیتر در این هفته یاداوری ان بخشی از وجود خودتان است که در مقابل دیگران فراموش کرده اید‌. در عین حال از خود بپرسید چه بخشی از زندگی شما در این زمان به پرورش، عشق و محافظت نیاز دارد؟

 

پیشنهاد هفته: 2 of Cups

بزرگترین‌پیام‌کارت دوجام در این‌هفته این‌است:
قلب من، همیشه تپنده باش!
.‌ ما گاهی بیشتر از آنکه عاشق خودمان باشیم، عاشق دیگران هستیم و بدون وجود دیگری عشق را در خودمان پیدا نمیکنیم. ونوس و نودشمالی شما را ترغیب میکنند  صدای احساس خودتان را بشنوید و برای اینده، با احساسی جدید متولد شوید و راهنمایی برای بهترین مسیر را از قلب خود بخواهید.‌

 

هفته اتان پربرکت

5 پاسخ

  1. مادرم یک دی ماهیه و خیلی سختگیره من لیبرا هستم
    تقریبا هر ماه یکبار دعوامون میشه
    من دیگه بریدم دیگه توان ندارم برای هر چیزی با من میجنگه
    ضعف ها و حقارت ها یی که در من میبینه با شدت تحقیر اونو به سمت قلبم نشانه میره و من هر روز بیشتر زیر فشارش له میکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *