Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی ماه می

تحلیل آسترولوژی ماه می

تحلیل آسترولوژی ماه می

انرژیهای ماه می، تحت انرژیهای کارت هرمیت و مسیر حسد به تیفرت، ما رو به قلب میرسونه.‌ به نور قلب.

انرژی ماه می، روی عدد 5 و کارت هیرفنت متمرکز است.‌ عدد 5 عدد مرکوری است و در ماه می با تغییر محور نودها و شیفت روی محور دوقلو/کماندار و برگشتی شدن ونوس در این منطقه، گویی باید هوای تازه اغشته به احساس و عشق در ذهن انسان امروز، دمیده شود. ‌باید با دیدگاه دیگری و با طدز فکری متفاوت به جهان اینده نگریست و مفاهیمی نو افرید . مفاهیمی بر پایه عشق. ‌

برگشتی ونوس همزمان با شیفت محور نودها گویی ما را به معصومیت کودکانه باز میگرداند. به لذت‌های اولیه..‌ ونوس گویی در نشان کلمه و خدای پیام‌رسان میخواهد الفبای جدیدی بیافریند. الفبایی از عشق و نور.‌ الفبایی بر پایه احساس انسانی که در دنیای ماده، وجود حقیقی خود را به دست فراموشی سپرده.‌
رویدادهای آسترولوژیکال ماه می را با هم‌مرور کوتاهی کنیم

ماه کامل نشان عقرب در هفتم می
برگشتی شدن سترن در یازدهم‌می
ترنزیت مرکوری به نشان دوقلو 12 می
ترنزیت مارس به ماهی 13 می
برگشتی شدن ونوس 13 می
برگشتی شدن ژوپیتر 14 می
برگشتی شدن پالاس 17 می
ورود خورشید به نشان دوقلو 20 می
ماه نو نشان دوقلو 22 می
مستقیم شدن جونو 27 می
ترنزیت مرکوری به نشان خرچنگ 29 می

فعال بودن انرژیهای اب و هوا در ماه می، الگوی انرژیکی کارت  نهایی می 2020 یعنی هرمیت را بخوبی نشان‌میدهد.‌ کارت هرمیت بیانگر نوعی انزوا و صبر و ایمان و جستجوی درونی است.‌ کارت بیان‌میکند که بشر تنها از طریق عشق میتواند رشد لارم برای رهایی از عالم ماده را در خود ایجاد کند.‌

مسیر کارت روی درخت زندگی اتصال سفیراه حسد هست به تیفرت.. جایی که رحمت با عشق ترکیب میشود تا یک اگاهی درونی شکل گیرد.‌ ماه می زمان رسیدن به نور درون و ترکیب خرد با احساس است.‌ تاکید بر صلح و صبر و تلاش برای اتصال به خود برتر.‌

برگشتی ونوس
هر 18 ماه سیاره ونوس که حاکم بر زیبایی و ارزش و پول و عزت نفس است حرکت برگشتی خود را اغاز میکند.‌در این تایم‌موضوعات تحت حاکمیت سیاره میتواند تغبیر کند.‌ ونوی در نشان مرکوری این برگشتی را اغاز میکند و این شروع جدیدی است از الفبای زندگی، کلام، ارتباطات در دنیا.‌الفبایی که بر اساس عشق خواهد بود و زیبایی.‌ ایده های جدید در بیان جدیدی افریده میشوند.
روابط در این زمان میتوانند تغییر کنند. اخرین برگشتی ونوس در نشان دوقلو در مه/ژوئن 2012 بود و قبل از ان هشت سال قبل تر در می/ژوئن 2004 . سرنخی خوبی است که به ان دوران نگاه کنید و ببینید در ان زمان چه چیزی در زندگی شما بوده. اکنون ممکن اسنت چیزهایی شبیه سال 2012 را تجربه کنید چرا که درجات برگشتی امسال ونوس هم بسیار به ان درجات نزدیک هستند.‌

 

ماه کامل عقرب در 7 می
عقرب نشان کیمیاگری و اسرار است.‌ برخوردها و نگاه های سطحی، عمیق میشود.‌ بر خلاف نام سنگینی که دارد اما جنبه سنگینی ندارد و اتفاقا بهمراه مرکوری و نپتون یک انرژی هیل و شفابخشی را بهمراه دارد.‌

 

برگشتی ژوپیتر و سترن
ژوپیتر سیاره پول و شانس است که امور مالی را هم‌حکمرانی میکند. هر ساله حدود چهارماه را در برگشتی سپری میکند و این برگشتی همزمان است با برگشتی ونوس.‌دوسیاره مرتبط با پول هنزمان در حال عقب نشینی هستند و این میتواند جهان پول را ارام کند.‌ شاید وقت ان رسیده ثروتمندان کمی طعم فقیر بودن را بچشند! وقت ان رسیده بطور کاملا جدی، بیشتر به امور معنوی و درونی توجه کنیم‌.‌

 

برگشتی سترن
سترن هم‌هر سال حدود 5 ماه را در حرکت برگشتی بسر میبرد.‌ سترن بعد از سی سال وارد آکواریوس شد و اکنون دوباره به کپریکورن باز میگردد و تا 17 دسامبر انجا می ماند. برگشتی سترن با تاخیرها و پایانها و مانع ها همراه است اما باید ایمان داشته باشید هر چیزی که در این مسبر به چالش بخورد در مسبر روحی شما نیست.‌سترن هر چیزی که خارج از الگوی انرژیکی شما باشد را سد میکند.‌

 

مرکوری

مرکوری سیاره ارتباطات است که در ماه می دوبار تغییر علامت میدهد. به خانه خودش وارد میشود و با حضور برگشتی ونوس، الفبای ارتباطات و جستجوگریها بر اساس عشق و احساس تغییر مسیر میدهد. و درانتهای ماه می هم وارد نشان خرچنگ میشود و به دنبال این موضوع میرود که دانش چگونه میتواند با بخش عاطفی ما ارتباط عمیق تری برقرار کند‌.

مارس
مارس در انرژیهای ماهی نبردهای درونی را آغاز میکند . در عین حال پایان دهنده مسایلی میتواند باشد که چرخه انها به اتمام رسیده. ‌

 

 

کارت درویش و عدد 9

عدد 9 اوج قدرت اعداد تک رقمی است. ایستاده بر ق   قله اگاهی..‌ این عدد پیش از عدد ده است. دایره ای که به یک ستون یا 1 چسبیده.‌در چرخه بعدیست که که دایره از ستون جدا میشود تا اگاهی جدیدی را شروع کند.‌ بنابراین ماه می، مقدمه آغازی بزرگ است و نوری کوچک که به نوری عظیم تبدیل میشود.‌ در سیاره ما نه عدد بارداری است و امادگی برای خلق یک انسان دیگر.‌ و این انرزی در الگوهای برگشتی ونوس و شیفت محور نودها معنایی بس عظیم‌پیدا میکند. ایا نجات دهنده در راه است؟ پیامبر ی که با کلامش مِهر باشد و نورش همانند نور درویش؟ ظهور یک صوفی ؟ از لحاظ تاریخی هم‌عدد نه نماد دوره تشرف است..‌ خاصیت نه بسیار اسرار امیز است 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45=9 نه در هر عددی ضرب شود حاصل را میتوان به 9 تقلیل داد نه، نماد تشرف است ..‌نماد بازگشت مسافر به خود.‌  ماه می، ماه جستجوی نور در درون خود است.. اگر نور قلب هایمان را بیابیم انهنگام متشرف میشویم بر عشق و اگر پیام‌بری ظهور کند قادریم کلام او را بشنویم در غیر اینصورت برای کسی که نور درونش را نیابد، مسیح و نجات دهنده ای ظهور نخواهد کرد

عدد 9 اوج قدرت اعداد تک رقمی است. ایستاده بر قله اگاهی..‌ این عدد پیش از عدد ده است. دایره ای که به یک ستون یا 1 چسبیده.‌در چرخه بعدیست که که دایره از ستون جدا میشود تا اگاهی جدیدی را شروع کند.‌ بنابراین ماه می، مقدمه آغازی بزرگ است و نوری کوچک که به نوری عظیم تبدیل میشود.‌
در سیاره ما نه عدد بارداری است و امادگی برای خلق یک انسان دیگر.‌ و این انرزی در الگوهای برگشتی ونوس و شیفت محور نودها معنایی بس عظیم‌پیدا میکند.
ایا نجات دهنده در راه است؟ پیامبر ی که با کلامش مِهر باشد و نورش همانند نور درویش؟ ظهور یک صوفی ؟ از لحاظ تاریخی هم‌عدد نه نماد دوره تشرف است..‌
خاصیت نه بسیار اسرار امیز است
1+2+3+4+5+6+7+8+9=45=9
نه در هر عددی ضرب شود حاصل را میتوان به 9 تقلیل داد
نه، نماد تشرف است ..‌نماد بازگشت مسافر به خود.‌

ماه می، ماه جستجوی نور در درون خود است.. اگر نور قلب هایمان را بیابیم انهنگام متشرف میشویم بر عشق و اگر پیام‌بری ظهور کند قادریم کلام او را بشنویم در غیر اینصورت برای کسی که نور درونش را نیابد، مسیح و نجات دهنده ای ظهور نخواهد کرد

 

 

در نهایت اینکه

ماه می با سه حرکت برگشتی همانند مکث‌ی است که جهان بما‌ میدهد برای بررسی رویکردهای خود.‌ تغییر محور کارمایی نودها همه ترسها، نگرانی ها و ناامنی های محور خرچنگ/کپریکورن را پایان میدهد و دنیا محور کارمایی را تجربه میکند که شادی و جنب و جوش را به دنیا باز میگرداند. وقت جستجوگریهای جدید، ارتباطات جدید و سخنان جدید است.‌

 

6 پاسخ

  1. اعتراف میکنم که آسترولوژی بدون این تعبیر های کارت که انجام میدی هیچ معنایی نداره.اینکه ونوس چند درجه است و مارس کجا رفته .علم اگر کاربرد نداشته باشه بی معنیه.
    بهترین تحلیل آسترولوژی و کاربردی ترینشون .تحلیل های شماست ماریا جان.آدم کاملا با گوشت و پوستش حسشون میکنه.ممنون وخسته نباشی.

  2. ماریا جون من معنا ومفهوم درست آسترولوژی و تاروت رو با تفسیرها وعلم ترکیبی قشنگ تو شناختم…عالیه عزیزم همیشه در اوج باشی وبدرخشی????????????

  3. ماریا جان ممنونم که اینقدر با عشق مطالب رو برامون مینویسی و چقدر خوشحالم ک این نوید قشنگ جابجا شدن محور نودها رو از کپریکورن خرچنگ از شما اینقدر زیبا شنیدم و‌خوندم . مرسی که با حرفهات عشق رو تو قلبم جاری کردی. پاینده باشی❤️❤️

  4. من که مخ گیجه گرفتم زندگیم عجیب وغریب نیست ولی اتفاقات ناگهانی سرم میاد و خورد وخمیرم کرده واسه همین مخ گیجه گرفتم وداره عمرم به پایان میرسه اما قلق زندگی دستم نیومد چون احتمالا مخ گیجه دارم.دوستتون دارم راهنماییم کنید کمتر بدشانسی بیارم وبلاهای جور واجور سر نیاد بیچاره شدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *