Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی 2 الی 8 مهر، تقابل درد و خشم

ای خشم غیرطبیعی بی عقل! گستاخی ملوّن

خویش را پایان ببخش!

شکسپیر- ریچارد سوم، پرده 2، صحنه4

انرژی مردانه (منظورمان جنسیت نیست، بلکه بیرونی شدن اگاهی است) بنظر میرسد اینروزها بیشتر از انرژی زنانه زخمی است، سالهاجنگ‌قدرت پدرسالاری اکنون جهان را بسمت اشفته بازاری پیش میبرد که در ان مردان و زنان نقش خود را انکار میکنند، یک زن میخواهد نقشی مردانه را بازی کند و یک مرد نقشی زنانه. انرژی مردانه جهان که هزاران سال تشنه قدرت و پیروز شدن به هر قیمتی بود اکنون در استانه فروپاشی قرار گرفته است و کسانی پیروز این میدان خواهند بود که دو انرژی را بتوانند در صلح نگه دارند. این مقدمه ای بود بر اولین انرژی این هفته که با ان روبرو میشویم، رویارویی مریخ و کایرن.

 

یکشنبه 2 مهر / Mars Opposition Chiron

علاقمندی روزافزون مردم به فلسفه، روانشناسی و علوم باطنی نسان میدهد هر روز افراد بیشتری راهی سفر درونی شخصی خود میشوند.‌مسیری برای کشف “من کیستم” برای کشف عقده ها و گره های هزاران ساله و در نهایت آزاد ساختن انها و شفا. کایرن سیارک شفا و التیام زخم ها رویاروی مریخ یاداور تمام رنج ها و دردهایی است که من، تو، ما و تمام بشریت بر هویت خود تجربه کرده است. اینک با این رويارويي که چرخه مارس و کایرن را به فاز اوج میرساند، نقطه عطفی است در روان ما. اینک ما اماده ایم تا با استفاده از ایم انرژی تعادل بر هم خورده دنیای مان را شفا دهیم.

انرژی پویای مریخ سالهاست که از بعد تک معنایی خشم بیرون آمده. زمانی تصور می‌شد که خشم احساسی است ویرانگر که باید به هر قیمتی سرکوب شود اما امروز میدانیم خشم احساسی است سالم. حتما سوپرمن و هالک را بخاطر دارید، سوپرمن‌ هیچوقت عصبانی نمی‌شود اما هالک وقتی خشمگین می‌شود به یک هیولای سبزرنگ صفراوی مزاج غیرقابل کنترل تبدیل می‌شود . در اسطوره ها هم جنبه های بسیاری از این تضادهای الگوی خشم مریخ را می بینید و اینجاست که ما درک می کنیم خشم و خرد وابستگی متقابلی با هم دارند و چنانچه با هم در هماهنگی کار کنند بعنوان یک نیروی بالقوه می‌توانند موجبات رشد انسان را فراهم گردانند همانطور ‌که فروید هم لیبیدو را انرژی محدودی می دانست که نبردهای درونی و غرایز متضاد انسان را پویا می‌کند و معتقد بود اگر مسیر حرکت آن در جایی مسدود شود، راه دیگری برای ابراز می یابد. بنابراین آنچه در شروع این هفته با آن روبرو خواهیم شد تنشی درونی است، محرک آن پلوتو برگشتی است که انرژی‌های سرکوب شده در ناخودآگاه ما را به تقلا وا می دارد بنابراین عجیب نیست در خانواده و دوستان و جامعه با افرادی روبرو شوید که آماده انفجار عصبی هستند و اینجاست که به اشتراک گذاشتن ترازو، ارزشی بزرگ می‌شود. دردهایتان را به اشتراک بگذارید و شما نیز ارزش مهر و عشق ترازو را در تامل بر دردهای جریان ببخشید که جز شما، کسی را برای بیان دردهایش پیدا نکرده است. این هنر ترازو است که در این تقابل درد و خشم از روح های دردمند می‌خواهد که ذهن خود را به فراخنای انرژی کاردینال ترازو باز کنند و شنوای یکدیگر باشند و آنچه فراتر از درد و خشم‌می آید را درک کنند و ان‌چیزی نیست جز نیازی فرو خورده، نادیده گرفته شده ویا سرکوب شده.

دوشنبه ۳ مهر / Mercury Trine Jupiter

زاویه هماهنگ عطارد و مشتری اما همانند نوشدارویی برای میزان استرسی است که رویارویی مریخ و کایرن بوجود می آورند. مکانیسم های دفاع روانی که ممکن است در پی آن رویارویی ایجاد شود باعث فرافکنی انگیز های ناسالم و نسبت دادن آن به دیگران و حتی انکار آن در وجود خود می‌شود. این زاویه هماهنگ عطارد و مشتری نوعی گفتگوی درونی را ممکن است ایجاد کند، انرژی مثبت گرایی مشتری نوعی تفکر مثبت را ايجاد میکند و ما ممکن است کاری را انجام دهیم یا چیزی را به خودمان بگوییم ‌که باعث ایجاد احساس بهتری می‌شود. این باعث تغییر نگرش رنج و درماندگی می‌شود. اینجاست که می‌توانیم از اعمالی مانند انکار کردن، کوچک شمردن خود و یا دیگران فاصله گرفته و بسمت بهبود بیشتر پیش برویم. با زاویه هماهنگ مشتری برگشتی و عطارد یوگا و ارتباط با خاک می‌تواند راهی برای انتقال تنش ها باشد همانطور که لوی نشان داد که تماشای یک منظره طبیعی همانند دریاچه آرام ترشح آدرنالین را کاهش می‌دهد. همچنین از آنجا که مشتری در خاک ثابت تارس است انجام کاری که بشما حس خوب می بخشد می‌تواند ترشح آدرنالین را کنترل کند.

جمعه ۷ مهر / Aries Full Moon  —  Venus Square Uranus

ماه کامل قوچ در حالیکه ونوس در مربع با اورانوس است اوج داستان مبارزه و اشتیاق برای رهایی و شفا است. جنگجوی زخمی ما انسانها سالهاست که زخمی انتظارات و هنجارهای اجتماعی و حتی اشتباهات فردی خود شده است و تنها مرهمی که برای آن می‌توان یافت روح انیمایی جهان است که برای بهبود زخم‌های مردانه لازم است.‌ این فراخانی است فارغ از جنسیت برای مردانی که تعریف ناقصی از مردانگی را آموخته اند و برای زنان که قدرت اصیل و ریشه های معنوی و شعله مقدس خود را به فراموشی سپرده اند.

این ماه کامل در هر کجای نمودار تولدتان روشن شود، آنجا اندوه و اشتیاقی است که در دل یکدیگر تنیده اند‌ اشتیاق برای در آغوش گرفتن تمام تجربیاتی که روی این سیاره برایمان رقم خورده فارغ از نتیجه و بدون ترس از طرد شدن و اندوه برای قلب هایی که زخم‌خود را نمی بینند و منتظر نوری برای رهایی اند.
اگر جنسیت شما مرد است و این نوشتار را می‌خوانید در زیر این نور این ماه روشن نقش خود را در هر جایی که هستید بازخوانی و بازبینی کنید. شجاع بودن وقوی بودن را دوباره معنا کنید و تعریفی اصیل از مردانگی را برای خود معنا کنید و اگر با جنسیت زنانه این نوشتار را می‌خوانید در درون‌ خود بدنبال انرژی زنانه زخمی باشید که برای پوشاندن آن زخم‌ها نقاب مردانه را به چهره خود می‌زند.‌شما نیز یکبار دیگر زنانگی، نجابت، معصومیت و پاکی را برای خود بازتعریف کنید

شنبه ۸ مهر / Mercury Trine Uranus

مفهوم آزادی ناشی از کارکرد مغز و خودآگاه انسان است. ما باید یاد بگیریم زندگی و تکاپو ما تابع عوامل جبری و قوانین اجباری نیست. ما قادریم سرنوشت مان را خودمان رقم بزنیم بدون تاثیر گرفتن از رخدادهای بیرونی. ‌همین‌حالا و همین لحظه خواندن این نوشته به خویشتن خویش و آنچه در مغزتان می گذرد توجه کنید تا شاید متوجه حرکت سیال اندیشه در مغزتان شوید و درک کنید که از چه نیروی شگرفی برای تغییر زندگی خود برخوردار هستید. آنچه فکر میکنید در زندگی تان تجلی می یابند
ای برادر تو همه اندیشه ای

آزاد و منحصربفرد اندیشه و فکر کنید

 

 

فیلم روانشناختی هفته

 برزیل اثر تری گیلیام

اواخر دهه 40 وقتی که جرج اورول رمان 1984 را می نوشت شاید فکرش را هم نمیکرد که داستانش بارها مورد اقتباس سینمایی قرار بگیرد.تری گیلیام فیلمش “برزیل” را با الهام از این اثر این نویسنده انگلیسی ساخته است. سم لوری یک مرد معمولی به حساب می‌آید که اهداف بزرگی ندارد، او تنها می‌خواهد در این پادآرمان‌شهرِ مصرف‌گرا و ملال‌آور، یک زندگی عادی داشته باشد. شغلِ فعلی او آینده‌ای ندارد و به اجبار، برای یک نظام تمامیت‌خواه کار می‌کند تا روزگار بگذارند. سم برای فرار از روزمرگی و زندگی کسالت‌آورش، گاهی رویاپردازی می‌کند. او در رویاهایش، معمولا یک ناجی است که قدرت پرواز کردن دارد؛ صدای زنی را می‌شنود که نام وی را صدا می‌زند و با یک ربات عجیب‌وغریب روبرو می‌شود که می‌خواهد دخترک را به قتل برساند. شرایط زمانی عوض می‌شود که سم به‌صورت تصادفی، در دنیای واقعی با همان دخترک ملاقات می‌کند. او که شوکه شده است، این ملاقات را به فال نیک می‌گیرد و مصمم می‌شود تا سبک زندگی غیرقابل‌تحمل خود را کنار بگذارد اما نظام اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌دهد.

اطلاعات در فیلم برزیل یکی از مهم‌ترین عناصر زندگی هستند. آنان به شهروندان و کارمندان اجازه می‌دهند که سیستم را کنترل کنند. هر چه که فرد دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشد، در طبقه‌ی شغلی بالاتری قرار دارد و در نتیجه راحت‌تر می‌تواند با سیستم بازی کند اما جالب است که هیچ‌کدام از اشخاصی که در فیلم حضور دارند به دنبال کشف این اطلاعات نیستند.

این فیلم سورئال خطرات ناشی از شستشوی مغزی، سلطه‌جویی و نفوذ نهادهای حاکم در زندگی ما را یادآور می‌شود و دیدنش خالی از لطف نخواهد بود.

 

در پایان از اینکه در این نوشنار همراه من بودید سپاسگزارم و برایتان هفته شادی را آرزو می کنم

 

 

 

3 پاسخ

  1. بی نهایت جذاب بود آیدا جان لطفا نوشته ها رو اطلاع رسانی کنید زودتر بخونیم من فکر نمیکردم بروزرسانی شده باشه🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *