Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Leo
The moon is 8 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی 30 مهر الی 6 آبان، سایه ها

به موجب اصول هفتگانه هرمتیکا تمامی گیتی از انطباق چهارعنصر خلق شده است. گفته می‌شود دو عنصر سنگین خاک و آب سازنده جسمیت انسان هستند و دوعنصر هوا و آتش روح آدمی را تشکیل داده اند. این روزها عنصر هوا و آب و خاک قدرت بسیار گرفته اند و عنصر آتش در فقداني بزرگ قرار گرفته. بنابراین اگر در این دوران یاس و دلسردی و ترس و ناامیدی های بزرگ شما را در خود غرقه کردند فراموش نکنید که نور آتش را در قلب‌قلبتان گم‌نکنید. این روزها به مثابه رسیدن شب تاریک برای نبرد بزرگ روحتان  رویارویی با بزرگترین سایه های خودتان است.

 

«برای یکپارچگی شخصیت، ما مجبوریم با بدی‌ها دست و پنجه نرم کنیم. با سایه روبرو شویم و با اهریمن درهم آمیزیم؛ هیچ راه حل دیگری وجود ندارد!» کارل گوستاو یونگ

 

یکشنبه ۳۰ مهر Venus Trine Jupiter /Mercury Trine Saturn/Mercury Enters Scorpio

در روز یکشنبه ونوس و ژوپیتر در زوایای هماهنگ با هم قرار می‌گیرند. دو عنصر خاک‌ثابت و متغیر فرصتی است تا تجربیاتی که در گذشته شما رخ داده اند و باعث ایجاد احساسات حفظ شده ای هستند که بخشی از شخصیت شما شده اند را پاک کنید. حضور ونوس در خاک متغیر خوشه در حالیکه با ژوپیتر برگشتی در یک انرژی خوب و روان است تلنگری است تا از احساساتی که شما را وادار به تکرار تجربیات تلخ می‌کنند جدا شوید. اگر همچنان مثل گذشته رفتار کنید هرگز نخواهید توانست با تحلیل و توجیه آنها را حل کنید. نگاه کردن به تجربه گذشته و یا زیستن دوباره آن رویدادی که مشکل می آفریند تنها همان احساسات قدیمی را زنده می‌کند و تکرار تجربیات سودی برای شما نخواهد داشت. به جای اینکار بیایید از این انرژی استفاده کنید و احساسات محدود کننده را فراموش کنید.‌خاطره بدون بار عاطفی مرتبط با آن حکمت نام دارد، بنابراین بی طرفانه به رویدادها نگاه کنید تا بتوانید انتخاب هایی متفاوت را داشته باشید. انرژی هماهنگ‌مرکوری و سترن در حالیکه مرکوری در حال ترک نشان ترازو است یادگیری خودآگاهی و مشاهده خودتان است. به احساسات منفی نگاه کنید و ببینید آن احساسات منفی چگونه فرصت ها را از شما ربوده اند، چگونه بشما حس شرم و گناه دروغین تزریق کرده اند و شما بواسطه آنها نه تنها تغییر مثبتی در زندگی خود یا دیگران ایجاد نکرده اید بلکه دچار اشوب یا سردرگمی هم‌شده اید. با انرژیهای پیش رو همگی ما تحت فشار قرار می‌گیریم تا باورهای خود را دوباره تعریف کنیم، واقعیت خود را دوباره نظم دهیم و به قدرتی بالاتر برای ایجاد نظم اعتماد کنیم.

یک راهنمایی برای شما دارم، به نشان تارس در نمودار تولدتان نگاه کنید و ببینید در چه خانه ای فعال است. تجربیات آن حوزه را بازبینی کنید و رد الگوها و اتفاقات تکراری را بگیرید و ببینید چه چیزی در الگوی ذهنی یا احساسی تان باید تغییر کند.

دوشنبه ۱ آبان    Sun Enters Scorpio

خورشید وارد نشان عقرب می‌شود. انرژی عقرب نمایانگر کندالینی است که هر چیزی که مانع حرکت و رشدش شود را نابود می‌کند.‌ عقرب نمایانگر انرژی های غیبی و جنبه های پنهان زندگی است. عقرب یک نشان آب ثابت است که فشاری را برای دگرگونی ایجاد می‌کند. نور خورشید در آب های عقرب چیزی را بشما نشان می دهد که دیگر برای شما کار نمی‌کند و به رشد شما کمکی نمی کند. از آنجا ‌که مارس و مرکوری هم به غلظت انرژی عقرب اضافه می‌کنند شاید لازم باشد با ترس ها و الگوهای قدیمی دردناک مقابله کنید. حضور دو انرژی یانگ در آب ثابت عقرب شعری از بلیک را تداعی می‌کند که:

مردان به بهشت پذیرفته نمی‌شوند زیرا آنها احساسات خود را محدود کرده اند و یا اینکه اشتیاق در آنها مرده است.

حضور مرکوری و مارس بهمراه خورشید در آب‌های عقرب به ما کمک می‌کند همه بخش های زندگی را در آغوش بگیریم، همه بخش‌های زیبا و ترسناک را. در این سفر ما با سایه های ایگو و ترس های پنهان خود روبرو می‌شویم و مرکوری به ما می آموزد چگونه با از دست دادن‌ها روبرو شویم و تاب بیاوریم و این انرژی پویای مارس است که ما را از سایه و تاریکی عبور می‌دهد و ما را به منابع درونی از خودمان متصل میکند که تا امروز آنها را درنیافته بودیم. در طول این انرژیها به کهن الگوی عقرب اجازه دهید تا هرگونه احساس سرکوب شده را بشناسد تا دوباره بت انید جادوی خلاقیت خود را با ژوپیتر در تارس تجربه کنید. به خودتان اجازه دهید هر چیز و هر کسی که به رشد شما کمک نمیکند را رها کنید تا بتوانید انرژیهای جدید را در آغوش بگیرید.‌
به نشان عقرب در نمودار تولدتان نگاه کنید و ببینید در چه خانه ای است؟ در آن خانه شهود شما فعال است و چیزهایی در آن حوزه در حال دگردیسی و تولد دوباره هستند

سه شنبه ۲ آبان   Sun Trine Saturn

خورشید عقرب و سترن در ماهی با یکدیگر شما را دعوت می‌کنند تا بدن احساسی خود را درک کنید. خورشید در آب ثابت عقرب الگوهای عادتی را بشما می‌ شناساند که در آن اسیر شده اید و سترن در آب متغیر جریان روان و سیالی است برای رهاشدن از آن الگوها.‌ با انرژی عقرب بسیاری از افراد از روبرو شدن با سایه خود هراس دارند. ما شرطی شده ایم تا از بخش سایه زندگی و شخصیت خودمان فرار کنیم و این فرصت بزرگی است که مسوولیت خرد و حکمت پنهان در زیر ناخودآگاه مان که سترن ما را به ان‌مقید می‌کند را بپذیریم و کنترل آن را در دست بگیریم. اگر نتوانیم سایه هایمان را تحت کنترل خود درآوریم آن ها شروع به کنترل ما می‌کنند و آنوقت آن بخش تاریک بی خرد شروع بع تصمیم گیری برای ما می‌کند و ما را از تصمیم گیریهای که در جهت رشد روح مان است دور می‌سازد. سایه م را تحریک و وادار به رفتارهایی می‌کند که هرگز تصورش را هم‌نمی کنیم و باعث میشود انرژی کندالینی یا شاکتی مقدس مان با عاداتی بد رفتارهایی تکراری هدر برود و اونوقت است که حقیقت در زندگی مان گم‌می‌شود و در جهت انرژی دور شونده از منبع یا خالق قرار می‌گیریم.
زاویه بین خورشید عقرب و سترن ماهی همان‌جعبه پاندورا است. جعبه ای انباشته از رازهایی که می ترسیم همه آرزوهایمان را نابود ‌کند ولی اگر در جعبه را بگشاییم متوجه میشویم در درون‌ ان‌قدرتی است برای خلق و زایش. دیدن ترس ها و پذیرش سایه به ما اجازه می‌دهد کامل و حقیقی باشیم و عواطف مان را از اسارت رهایی بخشیم و رویاهایمان را محقق سازیم. همانگونه که انرژی سترن در ماهی ما را به ان‌فرا میخواند

شنبه ۶ آبان Taurus Full Moon (Partial Lunar Eclipse) / Mars Opposition Jupiter

ماه کامل نشان تارس که تبدیل به یک گرفتگی می‌شود در حالیکه زاویه تقابل مارس و ژوپیتر برگشتی دقیق می‌شود تبدیل ترس ها به عشق . با ژوپیتر برگشتی در نشان تارس و ماه در مقابل خورشید،نقاب ها از چهره ها فرو می افتند و حقیقت های تلخ آشکار می‌شوند اما این تنها راه دست یابی آزادی و دگردیسی است.

 

فیلم روانشناختی هفته

برای این‌هفته و با ورود خورشید به نشان عقرب شما را دعوت میکنم به تماشای فیلم US
مفهوم اساسی این‌فیلم روبرو شدن با بخش سایه است.. همان بخش تاریک و دلهره آوری که همه از آن در حال فرار هستیم . در این فیلم اتاقکی وجود دارد به نام find yourself … خودت را پیدا کن! اتاقکی که از دید همه پنهان‌مانده هر چند جلو چشم همه است اما دیده نمی‌شود و اگر هم کسی متوجه ان شود، کودکان هستند.
فیلم در حال القای این پیام‌است که بیهوده فرار نکن.
این فیلم سرشار از نماد گرایی های کهن الگوی عقرب و سایه یونگ است که دیدنش در انرژیهای این روزها می‌تواند بشما نشان دهد جنگیدن با سایه تنها نتیجه ای که دارد شکست و اسارت بیشتر است چرا که:

سایه ها هرگز نمی میرند.

 

تولد شما عقرب های عزیز مبارک و برای همگی شما عزیزان همراه هفته ای شاد را ارزو می کنیم

9 پاسخ

 1. اول هر هفته منتظر نوشته و فیلمتون هستم که معرفی میکنین. خیلی عالی هست نوشته هاتون آیدای عزیز و برای من مثل نور در تاریکی. من یه خرچنگ هستم با رایزینگ تارس ماه در اکواریوس. پر از تضادهای درونی

 2. انقدر برای من دقیق نوشتی که دلم میخاد گریه کنم.
  این روزا برام سنگین میگذره تکرار مکررات آزاردهنده و صدای ذهنی که آروم نمیشه قلبمو سنگین کرده ولی با نوشته ی تو آروم شدم و فکر میکنم راه حل چی میتونه باشه

 3. ممنون
  هرچند گاهی از تمام الگوها و کهن الگوها و … خلاصه سرریز کلمات و اطلاعات خسته میشم که هی خودشون تبدیل به چارچوب ذهنی کژمژی میشن و به زور باید خودم رو قواره شون کنم و این وقتاس که هیچ میلی به خوندن نیس و فقط سکوت و دل سپردن به روزمرگی های آفتاب و شب گویه های مهتاب حتی اگه تو آسمون نباشه 😊 شاد باشی 🌈

 4. سلام آیدای عزیز
  خیلی دقیق گفتید من یک کماندارم
  سپاس از نوشته زیباتون
  در عشق و نور باشید❤️🤍💚

 5. سپاس آیدای عزیزم ، چقدر نزدیک به حال درون من نوشتی ۶ سیاره در عقرب و خونه ۸ امروز احساس کردم تموم شدم به نقطه صفر رسیدم به اونجای که ایستاده بودم و برگشتم پشت سرم رودیدم دیدم انگار چیزی و کسی برام نموندم خودم موندم و خودم و چه شام غریبانی بود برام و اما پستت رو خوندم حالم بهتر شد درس من اینه شاید روزی همه چی داشته باشم و شاید روزی همه چیزم رااز دست بدم باید یاد بگیرم من فقط فقط فقط خودم رو دارم خودم بزرگترین دارایی هر انسان رو دارم خودم و فردا روز دیگه ای از روزهای خداست و من پرقدرت تر از همیشه بلند خواهم شد 🙏🙏🙏

 6. سپاس آیدای عزیزم ، چقدر نزدیک به حال درون من نوشتی ۶ سیاره در عقرب و خونه ۸ امروز احساس کردم تموم شدم به نقطه صفر رسیدم به اونجای که ایستاده بودم و برگشتم پشت سرم رودیدم دیدم انگار چیزی و کسی برام نموندم خودم موندم و خودم و چه شام غریبانی بود برام و اما پستت رو خوندم حالم بهتر شد درس من اینه شاید روزی همه چی داشته باشم و شاید روزی همه چیزم رااز دست بدم باید یاد بگیرم من فقط فقط فقط خودم رو دارم خودم بزرگترین دارایی هر انسان رو دارم خودم و فردا روز دیگه ای از روزهای خداست و من پرقدرت تر از همیشه بلند خواهم شد 🙏🙏🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *