Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی29مرداد الی4 شهریور – از هم گسیخته

تحلیل آسترولوژی29مرداد الی4 شهریور - از هم گسیخته

در میان ازدحام و از هم گسیختگی روزهاو انبوه فکرهایی که در سرمان هیاهو راه انداخته اند هستیم، انبوه کارهایی که باید انجام دهیم، از تلفن زدن‌به دوستی که هفته گذشته رابطه اش را تمام کرده تا پیگیری داروی خواهر بیمارمان. پیگیری ان پدر خانواده که برای کار پیدا کردن معرفی کرده بودی تا صحبت با ان زنی که فهمیده بود برای بارسوم‌دختر باردار است و نقشه اش برای سقط جنین.‌ کارهایی که تمامی ندارند، بعضی نیازمند حمایت هستند و برای بعضی دیگر باید بهترین راه حل ها را پیدا کرد و در ازدحام همه انها باید جایی را هم‌به خود اختصاص داد.

همه ما تابستان گرم و داغ و سختی را تا به امروز سپری کردیم، با انبوه انرژی های ثابت در اسمان جهان سعی دارد بینش های ریشه دوانیده ای که حرکت را برای ما سخت کرده اند را بیرون بکشد و این هفته با تغیییر انرژی خورشید از اتش ثابت به خاک متغیر زمان پردازش درونی و جدا شدن از محدودیت هایی است که با گذر خورشید از نشان اسد در خود یافتیم.

وقت بگذارید و از این هفته کمی به خودتان گوش بدهید، به نجوای جسم تان و روح تان ، به اضطراب هایتان. در عین حال که سعی میکنید کارهای خانه و مشغله های بیرون‌خانه راسامان دهید، با یک لیوان‌ چای دارچین بنشینید و به خودتان گوش دهید. درون شما چیزی است که در فصل خوشه نیاز دارد تا حس شود.

اما تعاملات این هفته با انرژی ماه در ترازو اغاز میشود و هنوز حال و هوای ماه نو را دارد و این یاداوری شما به صلح درونی تان است. فیلتر اگاهی ترازو با عنصر هوا، ذهن شماست. ماده و روح به هم می امیزند و نه اینکه مثل هندوانه قاچ شده باشند، نه… انها کامل کننده دیگری هستند. پس این هفته هر بار احساس فشار،ناامیدی، یا سنگینی باری عاطفی را تجربه کردید، ابتدا نفس بکشید و بدون اینکه توسط میل،ترس یا انتظار تحریک شوید احساساتتان را مشاهده کنید. انوقت است که اعتدال ترازو در شما جریان می یابد و شما صلح را تجربه میکنید.‌
با ماه ترازو در شروع این‌هفته، این شما هستید که انتخاب میکنید منطقه امن زندگی تان را چه چیزهایی یا چه رخدادهایی دستکاری کنند.‌

 

دوشنبه ۳۰ مرداد – Sun Trine Node

خورشید روی اخرین درجات نشان اسد در زاویه هماهنگ با محور نودهاست.‌ قلب از این سفر سنگین خسته تر از آن است که دردها و رنج ها را با خود حمل کند. در تضادی سهمگین قرار میگیرد، ماندن یا رفتن، نور یا تاریکی، اینده یا گذشته؟ حسرتی بزرگ‌ قلب را به تپش می آورد، حسرت خنده های نکرده، لذت نبرده، زندگی نزیسته و از میان همه این دردها ایا میتوانید دستی را که از درونتان بسمت شما دراز شده را ببینید؟ شاید کودکی با موهای طلایی و شما می فهمید کسی همیشه همراه شماست که هرگز تنهایتان‌نمیگذارد و شما را برای منافع حاصل از بودن تان نمیخواهد و فقط شما را کم دارد و کافیست دستتان را دراز کنید و به فصل بعدی زندگی تان بروید و یادتان باشد که زمین دنیای ازمون و تجربه های خودتان است نه دیگری، این صحنه زندگی و رقص شماست که‌باید بهترین نمایش خود را روی آن اجرا کنید و اکنون زمان آن‌است که دستهایی که دستهای شما را محکم گرفته اند و قلب و ارزوهای شما را اسیر کرده اند را رها کنید و از نو زندگی کنید.

 

سه شنبه ۳۱ مرداد – Venus Square Jupiter

و برای رها کردن ان دستها، دلیل میخواهیم، باید دلیلی پیدا کنیم تا ذهنمان باور کند آن دستها قابل اتکا نیستند، باید تضادها شکل بگیرند تا از میان آن تضادها ما صلح را بیافرینیم. ونوس برگشتی با مشتری تنشی است بر احساسات شما.‌ احساسات کهنه سر باز میکنند، شرم، خجالت، درماندگی، لایق نبودن، دوست داشتني نبودن و مشتری تمام این‌دردها را به توان بی نهایت میرساند. احساسات ناخوشایند گذشته باز میگردند و مهم‌است که تشخیص دهید احساسات شما از کجا منشا می‌گیرند؟ ایا انها واکنش های ابتدایی هستند یا پاسخی به موقعیت چالشی که در آن هستید؟‌ ایا انها از ترس های شما نیرو میگیرند با عزت نفس نداشته؟
در این موقعیت درگیری با دیگران دور از انتظار نیست اما اگر در مقابل تنش های ارتباطی قرار گرفتید ابتدا یک لحظه مکث کنید و اندیشه کنید که ایا برداشت شما از مساله یکطرفه نیست؟‌
ایا شما حرف و انتظار طرف مقابل را شنیده اید؟

چهارشنبه ۱ شهریور –Sun Enters Virgo / Mars Opposition Neptune 

و زمان گوش دادن فرا رسید. ما بعنوان انسانهایی که هزاران سال زندگی شرطی شده را تجربه کرده ایم اکنون در این زمان امکان ازادی یافته ایم و ازادی جز با اگاهی صورت نمی گیرد. انسانها همه ذهنی شده‌اند و این زمان دجال و کالی یوگا است.. همه انسانها در تسخیر ذهن قرار گرفته اند و قلب دیگر شنیده نمیشود. ارزشهای انسانی به کمرنگ ترین حد خود تنزل یافته اند.ادمها فریاد عدالت و عشق سر می دهند در حالیکه خودشان عدالت و عشق را زیر پا می نهند و هیچ کس حواسش نیست که سرعت زمان بالا رفته و جهان شاهد توزیع مجدد قدرتی است برای نو شدن و چه کسی به جهان،به قلب زمین، به پرستاری کردن ارج می نهد؟
پرستاری کردن فقط مراقبت از بیماران جسمی نیست، پرستاری کردن یعنی صبوری با انانی که نمیدانند تا یاد بگیرند، یعنی در اغوش کشیدن و بخشیدن خود و دیگران. فصل باکره فصل بهبود است و باید قدمی برداشت. باید کاری کرد

به همین دلیل هم مریخ در مخالفت نپتون است
و ایا از خودتان این مدت پرسیده اید که چقدر خسته است؟ و ایا زمانی که خسته بوده اید به خستگی هایتان‌ احترام گذاشته اید؟‌ ایا حواستان به کلیه هایتان بوده است که اب بخورید؟ ایا برای غذایی که میخورید تشکر کرده اید؟ از زبانتان که آن را می جود و از معده تان که آن را هضم میکند و از روده تان و از تمام‌اجزای بدنتان؟‌
ایا قبل از خوردن غذا از روح انچه میخورید تشکر کرده اید؟‌ ایا برای بهبود روح تان از خستگی هایش کاری کرده اید؟ ایا به او گوش داده اید؟ ایا هوس هایتان را صرفا ذهنی تعبیر کرده اید؟ ایا پیام پنهان پشت آن را شنیده اید؟ آیا به طبیعت توجه کرده اید؟ آیا پرمدگان تشنه را شنیده اید؟ حیوانی را که انسانی از جنس من و شما آزار داده را شفا داده اید؟

این کارها را که گفتم امتحان کنید و سپس ببینید که چگونه‌ انرژیتان تغییر میکند، از احساساتتان‌گرفته تا طعم ها.‌

 

پنجشنبه ۲ شهریور –  Mercury Retrograde in Virgo

عطارد حرکت بازگشتی خود را در خاک متغیر اغاز میکند.‌ موضوع این برگشتی در اصل آن است که جسم ما جسم ساده نیست.. هوشمند است، خود را بازسازی میکند، دارای شعور است اما اسبر ذهن است و اینجاست که عادت شکل میگیرد. درک این موضوع که در زندگی به چیزهایی عادت کرده ایم و یادمان رفته زندگی خیلی بیشتر از اینهاست. عطارد دوباره میخواهد به یادمان بیاورد که هیچ چیز تصادفی وجود ندارد. همه چیز در خدمت هدفی والاست. با برگشتی شدن مرکوری در عنصر خاک و حضور مشتری در خاک ثابت، ما تحت فشار قرار میگیریم‌ تا باوره و نگرش های خود را دوباره تعریف کنیم، تا واقعیت خود را دوباره نظم دهیم و یاد بگیریم که موقعیت های نامطلوب، از نظر ذهن‌ما نامطلوب است و در مقیاس نظم‌کیهانی مطلوب است. ما یاد میگیریم دلبسته نباشیم، ما یاد میگیریم انعطاف پذیر باشیم و رشد کنیم و پیش برویم.‌

 

جمعه –  Mars Trine Pluto

هر مرحله از سفر ما در سیاره زمین، ما را از قلمروهای قدیمی جدا میکند و روال زندگی ما را بهم‌می زند و احساس امنیت ما خدشه دار میشود و ما حس میکنیم روی موقعیت ها کنترل نداریم.
مارس/پلوتو محرک بیداری شماست برای ترک عادتها و روال قدیمی. از سبک خوراک تان تا رفتارهای اجتماعی. این انرژی محرک و تنظیم دوباره مسیر تکاملی روح شماست و اگر تصمیم بگيريد در برابر جریان تکاملی خود مقاومت کنید با بحران روبرو خواهید شد.‌ پایان‌ها و اغازها را بپذیرید.‌

 

فیلم روانشناختی هفته :

برای این هفته فیلم دختر،از هم گسیخته را انتخاب کردم.‌ البته که قدیمی و محصول سال ۱۹۹۹ است اما در انرژیهای این هفته دیدنش خالی از لطف نیست. این‌فیلم برگرفته از کتابی به همین نام اثر سوزانا کیسن است که خود ۱۸ ماه در یک آسايشگاه روانی بستری بوده است. دختر در این فیلم دارای اختلال شخصیت مرزی است. در طول فیلم متوجه می شویم عامل خطر اصلی دوران کودکی سوزانا بود. بیننده متوجه می شود که پس از اینکه سوزانا از گهواره افتاد و پایش شکست، مادرش شروع به بستن او کرد. پدر و مادر دختر را در کودکی به اثاثیه می بستند تا مبادا بیفتد و به خودش آسیب برساند. وقتی کودک برای مدت طولانی در وضعیت بی حرکتی اجباری قرار می گیرد، نگرش منفعلانه ای نسبت به زندگی پیدا می کند که ممکن است باعث افسردگی شود. علاوه بر این اضطراب مادر نیز بی تاثیر نیست. والدین مضطرب فرزندانی مضطرب تربیت می کنند و دائماً افسرده می شوند. چنین کودکانی منفعل، ترسو و نسبت به خود نامطمئن هستند و به دلیل سرزنش های مکرر احساس گناه می کنند. آنها در تعامل با دنیای اطراف که خصمانه و ترسناک به نظر می رسد مشکلات بزرگی را تجربه می کنند. اطمینان دارم دیدن این فیلم می تواند بشما درک ها عمیقی از چگونگی آسیب هایی باشد که ما بدون آنکه خود متوجه باشیم می توانیم به عزیزانمان وارد کنیم.

 

از اینکه در این نوشتار با من همراه بودید سپاسگزارم و برایتان هفته شادی را آرزو می کنم

 

14 پاسخ

 1. سپاسگزارم ایدای عزیز،خیروبرکت وارامش بروجودپرازعشق وتحلیل هاتون که بی نظیر هست.🙏💚

 2. درود و وقت بخیر
  سپاسگزارم عالی بود و همینطور از معرفی فیلم روانشناختی
  در نور و برکت باشید 🙏💝😻

 3. ایدای عزیز بسیار بسیار زیبا بود سطر به سطرش عالی بود چشمانم هر سطر دنبال میکرد انگار با صدای تو بهترین، خوانش میشد هر چیز از دل آید بر دل نشیند لذت بردم الهی برایت برکت باشد 💕💞💕

 4. سلام و وقت بخير
  عالي بود چقدر حس خوب داشتو كلي لذت داشت بران
  درپناه نور باشي عزيزم💜

 5. سلام و وقت بخير
  عالي بود چقدر حس خوب داشتو كلي لذت داشت بران
  درپناه نور باشي عزيزم💜

 6. عالی بود،سپاسگزارم آیدا جاان.
  طبیعی که من همش با خواندن بعضی مطالب مثل این اسکم جاری میشه.
  یه عقرب احساسی🥹

 7. خیلی خیلی عالی، بسیار زیبا ، هم توضیحات و تحلیل آسترولوژی هم فیلم هایی که هردفعه معرفی میکنید ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *