Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ترنزیت ژوپیتر به نشان کپریکورن

ترنزیت ژوپیتر به نشان کپریکورن

 

ترنزیت ژوپیتر به نشان کپریکورن

ژوپیتر دوم دسامبر در ساعت 21:50 دقیقه وارد کپریکورن میشود. زمانی برای احیای حقیقت ها و عدالت ها. ژوپیتر به محض ورود به کپریکورن به فاصله کوتاهی با اورانوس در زاویه قرار میگیرد. ترنزیت ژوپیتر به نشان کپریکورن سرآغاز تحولات عمیق در راه حقیقت و ازادیست.. انرژی که خورشید گرفتگی 26 دسامبر در 4 درجه کپریکورن رو فعال میکنه.. خورشید گرفتگی که برای ایران نقش مهمی رو میتونه ایفا کنه و سراغاز دگرگونی های عمیقی باشه.

دسامبر با انرژی قدرتمند ورود ژوپیتر به کپریکورن آغاز میشه و این یعنی انرژیهای کپریکورن در ارتعاش و فرکانس قدرتمندتری قرار میگیرند. این ارتعاش و فرکانسها، نه تنها زندگی ما، که کل سیاره ما رو تحت تاثیر خود قرار میدن.‌ ترنزیت ژوپیتر به نشان کپریکورن، تحول عمیق‌تر و گسترده‌تر آگاهی‌های ماست. نشان کپریکورن ارکتایپ مسوولیت‌پذیری و ازمونهاست و حالا با ورود بزرگترین سیاره منظومه شمسی، خدای خدایان به نشان کپریکورن، زمان ازمون نهایی و بزرگ‌ فرا رسیده.

کپریکورن

نشان کپریکورن توسط سترن حکومت میشه. سترن از سال 2017 وارد کپریکورن شد و ما از اون سال تاثیر انرژیهای کپریکورن رو، روی بخش یا بخشهایی از زندگی مون شاهد بودیم.
این انرژی بما یاداوری میکنه که اگه با واقعیت ها کار کنیم چرخه سی‌ساله میتونه برای ما بسیار قدرتمند باشه. این انرژی همزمان شده با انرژیهای پلوتو در کپریکورن که از سال 2008 مشغول ترمیم زیربنایی معماری روح جهان ماست.

سال 2019 ما با روابط محوری سترن، پلوتو و نودجنوبی کار کردیم. تغییرات عمیقی رو زندگی ما و جهان شاهد بوده.. تغییرات عمیق و چالشی که در بسیاری اوقات ما رو با نیمه های تاریک مواجه کرده و ورود ژوپیتر به نشان کپریکورن، اون تغییرات رو به پیش خواهد برد با برکت اگاهی و نتایج مثبت.

 

ژوپیتر

ژوپیتر سیاره شانس و ثروت در نشان خود در طول یکسال گذشته به ما ازادیهای فراوانی داد برای انتخاب مسیرهامون. براتون در اینجا نوشتم که شما فرصت داشتین نوک پیکان ارزوهاتون رو به هر افقی نشانه بگیرین و با تمام قلب و قدرت بسمت اون حرکت کنید. این انرژی برکت و شانش در نشان کپریکورن هدفمند عمل خواهد کرد. انرژی ژوپیتر دررکماندار فرصت نشانه گرفتن ایده ها بود و اکنون زمان پیاده کردن ارزوها فرا میرسه. زمان ساختن ارزوها.

 

هبوط یا هشیاری؟

در آسترولوژی بخصوص شرق، برای سیارات کلماتی نظیر هبوط یا شرف و ..‌ در نظر میگیرند اما من قبلا هم گفتم که در استرولوژی تکاملی، ما نمیتونیم وجه مثبت یا منفی رو برای سیارات در نظر بگیریم. وجه مثبت یا منفی اونموقع مشخص میشه که ما، روح ما چقدر تونسته درسهای حاصل از اون ترنزیت رو فرا بگیره و رشد کنه بنابراین محدودیتهای سختگیرانه کپریکورن و سترن، مانعی برای رشد ژوپیتر نخواهد بود. اگاهی ژوپیتر در اینجا هشیارانه تر عمل میکنه که میتونه موفقیت های بزرگ و پایداری رو برای ما در اینده بیافرینه.

ژوپیتر در کپریکورن در مورد ساختن هدفمندانه است. کپریکورن یک نشان کاردینال هست، یعنی یک انرژی رهبری که میتونه هدایت بشه بسمت یک هدف بزرگتر و مهمتر.‌ اگه ما بتونیم روی تصویر واقع‌بینانه و بالغ مسیرها و اهداف متمرکز بشیم میتونیم به اوج جاه طلبی ها و قله افتخار و پیروزی برسیم.‌

 

پیوستگی سترن و پلوتو

ما در حالی این تزنزیت رو داریم که هر روز نزدیک و نزدیکتر میشیم به پیوستگی سترن- پلوتو
ما تقریبا فقط 5 هفته با این رخداد بزرگ‌فاصله داریم. این دو سیاره در 22 درجه نشان کپریکورن بهم متصل میشن. پیوندی که از 7 ژانویه با قرارگرفتن سترن روی درجه 22 شروع میشه و در 12ژانویه در ساعت20:30دقیقه به اوج خودش میرسه. پیوندی که با ماه‌گرفتگی نشان خرچنگ‌به گیت قدرتمندی برای تغییر و دگرگونی تبدیل میشه.

پیوند پلوتو-سترن
پیوند این دو ارکتایپ در نشان حکومتی و ساختاری، فونداسیون های همه چیز رو تست کرده و تکون خواهند داد. برخی چیزها به نقطه پایان خود رسیده اند و باید به پایان برسند تا جایی برای شروع های جدید باز شود. این پیوند، به اسانی قابل درک نمی بود اگر ژوپیتر به این نشان حرکت نمیکرد. پلوتو با عمیق‌ترین و پنهان ترین چیزها مرتبط است و حضور بینش و خردمندی ژوپیتر، بما امکان درک دگرگونی ها و شیوه های درست و صحیح دگرگونی ها رو خواهد داد. سترن- پلوتو پایه های بخشهای زیادی رو امتحان و تست کردن اند، بنایی که سالم باشد، نخواهد لرزید.

این لرزش در زندگی های شخصی ما شامل روابط ما، مسایل مالی ما، کار ما میتونه باشه و در مقیاس بزرگتر، جامعه و حکومتها مورد این ازمون بزرگ قرار میگیرند.

“انچه بر اساس حقیقت، عدالت و واقعیت نباشد، محکوم به نابودی است”

 

پیوند پلوتو و سترن

این ترنزیت بطور مستقیم صحنه های جهانی رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. جنبه های پلوتو به طور معمول با تیتر قدرت و قدرتمندان مشخص میشود.. سواستفاده‌گران قدرت، مافیا، شبکه‌های فساد، تروریست. پلوتو در کپریکورن اصلاحات عمیق سیستمی است که البته اورانوس در تارس بما کمک فراوانی خواهد کرد.‌
این دوره فروپاشی، فرصتی برای ساختن سیستم های جدید است، حالا وقت ان رسیده که تمام کسانی که ارکتایپ “پدر” هستند، کسانی که مواضع قدرت و رهبری دارند، پاسخگو باشند. با حضور ژوپیتر، صداقت و عدالت انها هم به چالش تست و ازمون کشیده خواهد شد.

متاسفانه هنوز هستند این “پدرانی” که با اعمال فشار و سواستفاده از قدرت و لبه های تاریک، حریصانه به میراث قدرتی خود چسبیده اند.‌ انها انقدر پلوتونیایی هستند که جنگ دیگری را بقای خود طرح ریزی کنند اما هر سناریویی که باشد، فقط میتواند به داستان انها پایان دهد.

 

حضور ژوپیتر و اگاهی

حضور ژوپیتر در نشان کپریکورن که در ابتدا با جرقه اورانوس خوشامدگویی میشود، بیداری عمیق مردم است.‌ متاسفانه سیستم به گونه ای برنامه ریزی شده که هر چه بیشتر مردم به چاکرای ریشه نزول کنند. رسانه ها تبدیل به سرگرمی های مخرب شده و حتی در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی ما شاهد رشد روزافزون پیجهای شبکه ای با محتواهایی تاریک هستیم برای انحراف جریان تفکر مردم از حقیقت اما فرکانس این ارکتایپ قدرتمند شروع جدید عصر اگاهی و بیداریست.

ردیابی های تاریخی

اگر سترن کنترل و بلوغ باشد پلوتو قدرت و تحول است. و با حضور ژوپیتر ما میتونین از قدرت استفاده های سازنده داشته باشیم و برنامه هامون رو گسترش بدیم. اما در طیف منفی این همسوی ارکتایپها، میتونه منجر به سرکوبگری و استفاده از قدرت برای اهداف مخرب باشد.‌ همترازی های سترن و پلوتو تمایل به ایحاد ترس و ناامیدی در ما دارد و کار کردن با انرژیها این دو قدرت نیاز به اگاهی ژوپیتر دارد. این قدرت بزرگ و مثبت بما اعتماد بنفس و عزم و جسارت را بما میدهد تا تغییرات را اگاهانه هدایت کنیم گرچه که ممکن است انتخابهای دشواری را داشته باشیم.
ما میتوانیم سیستم های فردی، اجتماعی خود رو اصلاح کنیم و خرد و درک خود را در مورد زندگی عمیق تر کنیم و جنایات رو به عدالت بسپاریم.

 

پیوندهای ارکتایپ ها و  تحولات قدرتی

پیوندهای ژوپیتر با پلوتو از اپریل تا نوامبر ادامه خواهد داشت، معاملات قدرتی و سیاسی با این انرژی در مسیر تحولاتی عمیق قرار خواهند گرفت.‌ هر دو ارکتایپ قدرتمندی از رشد و تحول هستند که در کنار هم قادرند قدرتمندترین کوه ها را تکان دهند. ایدئولوژی های تاریخ انقضا گذشته با این انرژی محکوم به تحول، مرگ و تولدهای جدید هستند. مسلما قرارگیری این دو ارکتایپ در کنار هم میتواند علاوه بر جنبه های خوب و مثبت، جنبه هایی از جاه طلبی های شدید گروه های مذهبی افراطی و سیاسی شود. اما با فعال شدن انرژیهای کپریکورن، جهان در اغار عصر اگاهی جدید قرار گرفته.‌ هیچ دیکتاتوری تا ابد نخواهد ماند.

نگاهی به تاریخ ترنزیت های ژوپیتر در کپریکورن:

1972

رسوایی واترگیت که منجر به بالا گرفتن استیضاح ریچارد نیکسون رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا شد. در شرایط کنونی دونالد ترامپ و حسن‌ روحانی هم در استانه استیضاح قرار گرفته اند.

1984

گالیله که در سال 1610 بخاطر نظریه خورشید مرکزی در دادگاه تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک محکوم شده بود، در این سال با سفر انسان به ماه، بخشوده شد!!!!!
قحطی اتیوپی
تجمع سیک ها در برابر مقر سازمان ملل بر علیه خشونتها علیه جامعه انان. نسل کشی که منجر به ترور گاندی شد.‌
انفجار تروریستی نمار جمعه تهران

1996
• قتل عام‌بوروندی میان شورشیان بوروندی و نیروهای ارتش که در ان زمان اکقریت انها را توتسی‌ها تشکیل میدادند.‌ این درگیریهای قومی در ان زمان به قیمت جان حدود 300 هزارنفر تمام شد.
• ازمایش موشکهای بالستیک چین در مناطق ساحلی تایوان

 2007 و 2008 که همزمان شده با حضور پلوتو در کپریکورن
•بحران مالی که در بین سالهای 2007-8 به اوج خودش رسید و منجر به رکود اقتصادی جهانی شد. در بسیاری مناطق منجر به رکود بازار مسکن نیز شد.
• انفجار در حرمین در سامرا
•سهمیه بندی بنزین
•برگزاری نشست شورای حکام اژانس بیم المللی انرژی اتمی
• ترور خانم بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان و اولین زن نخست وزیر پاکستان.
••ایت الله فاضل لنکرانی به ملکوت اعلی پیوست.
•• آیت الله حق شناس دعوت حق را لبیک گفت.
•• ایت الله مشکینی دار فانی را وداع گفت
•درگذشت حجه‌الاسلام مروی
••علامه عسکری دعوت حق را لبیک گفت
••درگذشت حجه‌الاسلام طاهری
••آیت الله مجتهدی تهرانی دعوت حق را لبیک گفت.

شما هم‌برای بررسی روند رشد و چگونگی الگوهای این انرژی به چرخه 12 سال قبل خودتون مراجعه کنین. اگر بذرهایی از ان زمان کاشته شدند حالا با ورود مجدد ژوپیتر به نشان کپریکورن یا در استانه رشد بزرگ و قدرتمند قرار خواهند گرفت و شما امروز میتونین نتایج دوازده ساله زحماتتون رو ببینین یا بابد با تغییر و تحول روبرو شده تا به رشدی پایدار دست پیدا کند‌.‌

اگه شما با ژوپیتر در کپریکورن متولد شدین، یا نشان خورشیدی، رایزینگ یا ماه در کپریکورن داشته باشین اکنون اماده رشدی هدفمندتر و پایدارتر هستین.

در نهایت اینکه به این تزنزیت به چشم یک انرژی مثبت نگاه کنید.‌ هر سه این ارکتایپ ها برای پاکسازی ما جهان ما از ناراستی ها و مسیرهای اشتباه است. این زمان قدرتمندی برای گسترش افق های شماست با درایتی بیشتر و عمیق تر. با حضور ژوپیتر در نشان کپریکورن ما مجبور خواهیم شد به مسوولیتهای خود نگاهی اگاهانه‌تر بیندازیم و احتمالا شرایطی چالشی را تجربه خواهیم کرد که ببینیم کجا از مسوولیتهایمان در مورد خودمان، جامعه و زمین غفلت کرده ایم.

 

به امید روزهای ازاد

ماریا

6 پاسخ

  1. ماریای عزیزم ، آفرین بر شما ، بهترین تفسیر از ژوپیتر در ورود به وضعیت جدیدش بود ….بینهایت از تفسیر آگاهانه و خردمندانه شما سپاسگزارم..در پناه حق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *