Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Sagittarius
The moon is 13 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

زودیاک (zodiac) چیست؟

کمربند فرضی که برای افلاک کیهانی  درنظر گرفته شده است زودیاک نام دارد که از حدود 8 درجه یکسوی دایرةالبروج (ecliptic) در مسیر ظهور خورشید و درمیان ستارگان امتداد می یابد . پهنای برجهای دوازده گانه صورت فلکی یا زودیاک را براساس مسیرهای حرکت مداری یا اوربیت خورشید ، ماه و 5 سیاره منظومه شمسی به نام های مرکوری، مارس، ونوس، ژوپیتر و سترن که از دیرباز برای مردم جهان شناخته شده اند ،تعیین می کنند .

زودیاک را به دوازده بخش یا منطقه تقسیم کرده اند و هر بخش گستره ای به پهنای 30 درجه را فرا می گیرد که با نشانه ها یا ساین های بروج فلکی شناخته می شوند. ابتدای بروج را از منطقه اعتدال بهاری(vernal equinox) در نظر می گیرند که به سمت شرق در راستای دایرةالبروج تداوم می یابد.

این بروج عبارتند از:

قوچ-تارس-دوقلو

خرچنگ-لئو-خوشه

لیبرا-عقرب-کماندار

کپریکورن-آکواریوس-ماهی

 

 

مسیر حرکت اعتدالین در دایرةالبروج حدوداً یک دوره گردشی 26000 ساله را شامل می شود که نقطه آغازین آنرا برج Aries(قوچ) با انحطاط قهقرایی یک درجه درهر70 سال تشکیل می دهد و از این جهت امروزه نشانه Ariesبر برج (صورت فلکی ،منظومه،مجمع الکواکب)Pisces(ماهی) سایه افکنده است. نشانه های بروج و صور فلکی در ضمن یک دوره 24000 ساله برگشت پذیری با کامل شدن گردش 360درجه ای به هم زمانی مجدد خواهند رسید.

 

برج های دوازده گانه زودیاک

 

1)نشان فلکی Aries(حمل،قوچ، فروردین)

اولین بخش از زودیاک می باشد و سمبل یا نشانه آن را گوسفند نر (Ram) تشکیل می دهد که منتسب به عنصر آتش است. افراد این گروه در فاصله بین 21 مارس (اول فروردین) تا 19 آوریل (30 فروردین) به دنیا می آیند و از خصوصیات منحصر به فردی چون : ماجراجویی و تحرک برخوردارند.

 

2)نشان فلکی Taurus(ثور، گاو، اردیبهشت)

دومین بخش از زودیاک می باشد و نشانه آسترولوژی افرادی است که در فاصله بین 20 آوریل (31فروردین) تا 20 مه (31اردیبهشت) به دنیا می آیند. سمبل Taurus را نشانه گاو (Bull) تشکیل می دهد که جوهره ای از عناصر زمینی دارد. سیاره ونوس حاکم ان است که توسط رومیان قدیم به نام خدای عشق و زیبایی نامگذاری گردید. از خصوصیات افراد متولد این دوره : پایدار بودن، عمل گرایی، سرسختی، توانایی در جذب و متقاعد ساختن دیگران و طالب بهره گرفتن از موهبات مادی  می باشند.

 

3)نشان فلکی Gemini (خرداد، دوپیکر،دوقلوها)

سومین بخش از بروج فلکی می باشد. این برج با دوقلوهای سماوی (Twins) نشانه گذاری شده است و نشاندهنده کسانی است که در فاصله بین 21 مه(31 اردیبهشت) تا 21 ژوئن یا جون (31 خرداد) متولد می شوند. سیاره آنها مرکوری یاداور خدای پیام رسان رویمان است. از خصوصیات افراد این گروه داشتن مهارت های قوی ارتباطی، حاضرجوابی می باشند. آنها همچنین همواره در تلاشند تا بیشتر از یک کار یا وظیفه را در هر زمان انجام دهند .

 

4)نشان فلکی Cancer (سرطان،خرچنگ، تیر)

چهارمین نشانه بروج فلکی است و از علائم نجومی منتسب به افرادی می باشد که در فاصله بین 22 ژوئن (1 تیر) تا 22 جولای (31تیر) به دنیا می آیند. حاکم آن ماه می باشد و نخستین نشانه آب در میان بروج دوازده گانه فلکی می باشد. از مشخصات افراد این گروه: محافظه کاری شدید در عشق ورزی و بروز احساسات ، مهارت فراوان در تحقق بخشی به تصورات و ابتکارات ، منضبط بودن و برخورداری از شهود قوی می باشد.

 

5) نشان فلکی Leo (مرداد،شیر)

بعنوان پنجمین نشانه از بروج فلکی با سمبل شیرنر (Lion) شناخته می شود که تحت سلطه خورشید قرار دارد و در مورد کسانی بکار می رود که در فاصله بین 23 جولای (1مرداد) تا 22 اگوست یا اوت (31 مرداد ) به دنیا می آیند. این افراد رازدار و صمیمی ، دارای نیروی عزم و اراده قوی، برخوردار از حس عظیم و قوی نیروی ابداع و خلاقیت هستند و بسیار پرشور و حرارت می باشند. حاکم لئو خورشید است.

 

6) نشان فلکی Virgu(سنبله ، شهریور، خوشه )

بعنوان ششمین بروج فلکی از پاکدامنی ، عفاف و باکره بودن (virgin) حکایت می کند و درمورد افرادی بکار می رود که در فاصله زمانی بین 23 اگوست (1 شهریور) تا 22 سپتامبر (31 شهریور) به دنیا می آیند. سیاره حاکم خوشه مرکوری است.. خوشه ها دارای نیروی عقلانی و ادراک بسیار زیاد، برخوردار از مهارت های قوی در ارتباط با سایر مردم ، عمل گرایی ، توانایی سازماندهی و تمایل به به کار گروهی و تشکیلاتی هستند . این گروه همچنین جوهره انتقادگری ، خرده گیری و بحران آفرینی را بروز می دهند.

 

7) نشان فلکی Libra(مهر، ترازو)

بعنوان هفتمین بروج دوازده گانه فلکی از سمبل ترازو (scales) در شناسه خود بهره می برد و از عنصر هوا نشئات می پذیرد و کسانی را شامل می شود که در فاصله بین 23 سپتامبر (1 مهر) تا 22 اکتبر(30مهر) متولد می گردند. افراد این گروه طالب تعادل و ثبات و صلح در آحاد زندگی و همچنین خواهان شخصیت و هویت فردی می باشند و رفتارهای دلپذیر ، خوش آیند و خوش مَشرب را بروز می دهند. حاکم آنها ونوس است.

 

8)نشان فلکی scorpio(عقرب، آبان)

هشتمین نشانه زودیاک است و سمبل عقرب را دارد که در ارتباط با آب بعنوان عنصر نیرو دهنده قلمداد می گردد. افراد این گروه در فاصله بین 23 اکتبر(1 آبان) تا 21 نوامبر (30 آبان) به دنیا می آیند و از خصوصیاتی چون : بروز احساسات هیجانی ، رشک ورزی و حسادت ، پنهانکاری، طبیعت نافذ  و ژرف اندیش متشکل هستند. حاکم آنها پلوتو می باشد.

 

9) نشان(، آذرarcher)

که نیمی انسان و نیمی اسب می باشد بعنوان سمبل نهمین نشانه بروج فلکی یعنی برج قوس یا کماندار (sagittarius) انتخاب شده است که وابسته به عنصر آتش قلمداد می گردد. این علامت در مورد اشخاصی بکار می رود که در فاصله بین 22 نوامبر (1 آذر) تا 2 دسامبر(30 آذر) تولد می یابند. افراد این گروه از خصوصیات فیزیکی تطبیق پذیر و توانایی های عقلانی فراوانی بهره مندند. آنان دارای شور و شوق زیادی در فعالیت های زندگی هستند که به دستیابی آنان به توانایی های ذاتی شان یاری می رساند. سیاره حاکم آنها ژوپیتر می باشد.

 

10) نشان فلکی capricorn(جدی ، دی)

دهمین نشانه از بروج فلکی است که با علامت بز کوهی (mountain goat) شناخته می شود و از عنصر زمینی نشئات می گیرد. اشخاص این گروه در فاصله زمانی 22 دسامبر(1 دی) لغایت 19 ژانویه(29 دی) متولد می گردند و از مشخصه های آنها داشتن نظم و انضباط ، جاه طلبی،مادی گرایی دارندو سیاه حاکم آنان سترن می باشد.

 

11) نشان فلکی Aquarius (دلو، بهمن)

یازدهمین نشانه زودیاک به شمار می آورند و آن را نماد جاری کننده آب(water bearer) می دانند. یونانی ها سیاره اورانوس (uranus) را در این بخش از بروج فلکی به احترام خدای آسمان ها نامگذاری کرده اند. برطبق نظرات منجمان، افرادی که در این برج یعنی 20 ژانویه(30 دی) تا 18 فوریه (29 بهمن) به دنیا می آیند از ویژگی هایی نظیر : محکم و استوار بودن در عقیده و رفتار و همچنین تمایل به مستقل ماندن برخوردارند. دلو را به طور نمادین نشانه غیر قابل پیشبینی بودن این افراد می دانند .

 

12) نشان pisces(اسفند، ماهی)

دوازدهمین و آخرین برج از بروج فلکی محسوب می شود که با علامت دو ماهی شناخته می گردد. این دو ماهی(fishes) با یک طناب به هم متصلند و در جهت خلاف همدیگر در حال شنا کردن هستند. این نشانه در مورد اشخاصی بکار می رود که در فاصله 19 فوریه (30 بهمن) تا 20 مارس (30 اسفند) متولد می گردند و از خصوصیاتی چون: مهربانی، همدلی برخوردارند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *