Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 14 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

فرصت پاکسازی و رهایی، ماه کامل نشان خوشه

شنبه ۲۴ فوریه، ماه کامل در ساعت ۴ بعد از ظهر فرصت پاکسازی و رهایی است از هر آنچه مانع رشدتان می شود. ماه در ۵ درجه نشان خوشه در برابر خورشید در نشان ماهی، در اوج خود می‌درخشد و نیاز به تعادل در جنبه های مختلف زندگی را یاداوری میشود

شنبه ۲۴ فوریه، ماه کامل در ساعت ۴ بعد از ظهر فرصت پاکسازی و رهایی است از هر آنچه مانع رشدتان می شود. ماه در ۵ درجه نشان خوشه در برابر خورشید در نشان ماهی، در اوج خود می‌درخشد و نیاز به تعادل در جنبه های مختلف زندگی را یاداوری میشود. جدول زمانی وقوع این ماه کامل از چند جهت حائز اهمیت است. ابتدا آنکه آخرین ماه کامل تقویم نجومی که منطبق بر تقویم خورشیدی ماست رقم می‌خورد؛ و ضمنا این آخرین ماه کامل، قبل از شروع گرفتگی‌های محور نود‌ها است.

 

شنبه ۲۴ فوریه، ماه کامل در ساعت ۴ بعد از ظهر فرصت پاکسازی و رهایی است از هر آنچه مانع رشدتان می شود. ماه در ۵ درجه نشان خوشه در برابر خورشید در نشان ماهی، در اوج خود می‌درخشد و نیاز به تعادل در جنبه های مختلف زندگی را یاداوری میشود
ماه کامل نشان خوشه

فرصت پاکسازی و رهایی

این ماه کامل که بر روی محور خوشه- ماهی اتفاق می‌افتد فرصت پاکسازی و رهایی و تطهیر است تا با انرژی‌های سال جدید همراه شویم. خوشه نشان پاکسازی است و تمام آسمان در حال فراخوان ما برای پاکسازی جسم، ذهن و روح است. تا بتوانیم به اوج رهایی از انرژی کهنه و قدیمی که مانع آزادی روح است دست یابیم. خوشه بر اهمیت و اولویت سلامت و تندرستی جسم به عنوان معبد روح، تاکید می‌کند و در این تقابل ماه و خورشید که در پیوند با حاکم این ماه کامل، مرکوری، قرار دارد، به ما یادآوری می‌کند که راه رسیدن به شفا ایجاد تعادل بین جسم، ذهن و روح است. شفای جسم در گروی سلامتی و شفای ذهن و روح ماست. پس برای دستیابی به آن لازم است که پاکسازی کاملی بر افکار و ذهنیت‌های خود داشته باشیم.

 

آگاهی بر پیام‌ها و نشانه‌ها

در این ماه کامل، خورشید، روح ما، در میان مرکوری و سترن پیوند خورده است. آنچه اهمیت دارد پاکسازی الگوهای ذهنی است که مانع اتصال ما به منبع لایتناهی درون است. مرکوری حاکم خوشه و حاکم بر این ماه کامل نقش مهمی را ایفا می‌کند. کمک می‌کند تا با اتصال به منبعی بالاتر، اطلاعات، خرد و بینش لازم را از دنیای درون و بیرون خود دریافت کنیم. ممکن است در این ماه کامل پیام‌ها و نشانه‌هایی را از جهان دریافت کنیم که راهنمای ما در این مسیر شفا باشد؛ تا بتوانیم آنچه مانع رهایی و رسیدن به رشد است را شناسایی کنیم و با عبور از آنها مرزهای جدیدی را در دنیای خود تعیین کنیم. پس به ندای درون خود گوش دهیم. نشانه‌ها را دنبال کنیم. این نشانه‌ها شاید یک برخورد غیرمعمول با موضوعی باشد یا زمزمه‌ای در سکوت ذهنمان یا شاید مواجه شدن با چالشی غافلگیر کننده یا تغییر مسیری ناگهانی. فراموش نکنیم که جهان همواره با نشانه‌هایش در حال هدایت ماست. اما گاهی ساختارهای شرطی شده ذهن ماست که مانع دیدن و شنیدن این نشانه‌ها می‌شود یا حتی گاهی ذهن ما را فریب می‌دهد و با فیلترهای خود مانع دریافت آنها می‌شود.

در این ماه کامل از آنجا که قدرت نشان ماهی با حضور حاکم آن نپتون تقویت می‌شود، اگر هوشیار و آگاه نباشیم شاید تمیز دادن آنها از توهمات ذهنی کمی دشوار شود. اما باز هم به همین بازی‌های ذهن ناظر باشیم. چون حتی آنها هم پیامی هستند که نشان می‌دهند کدام انباشتگی‌های ذهنی باید شسته شوند. گام مهم شفا در این ماه کامل پاکسازی و رهایی ذهن و افکار است. پس زیر نور این ماه کامل هوشیار باشیم. به ندای کائنات، ذهن و حتی جسم خود گوش دهیم و با توجه خود به آنها پاسخ دهیم.

 

بازبینی و پاکسازی روابط

همزمان با این ماه کامل، مارس و ونوس که به تازگی از مقابل پلوتو در دروازه دنیای جدید آکواریوس عبور کرده‌اند، در آغوش هم قرار دارند.  این پیام مخابره می‌شود که برای ورود به دنیای جدید پلوتو در آکواریوس، تحول و دگردیسی روابط ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این آخرین ماه کامل قبل از شروع گرفتگی‌ها، آسمان با این چینش سیارات، این فرصت را می‌دهد که با انتخاب خود دست به اقدام بزنیم. فراموش نکنیم اگر آنچه ضرورت مسیر ماست را خود انتخاب نکنیم نهایتاً با بهای بیشتر و شاید سخت‌تر، به آن مجبور شویم.

پس آگاه باشیم. شاید بخشی از این دگردیسی با ترمیم و تصحیح همراه باشد یا شاید هم این پاکسازی با حذف و رهایی اتفاق بیفتد. مطمئنا با توجه به زوایایی که ژوپیتر اعظم با پیوند مارس و ونوس و همینطور ماه کامل ایجاد کرده است، این خرد را به ما می‌دهد و آنچه نیاز به شفا در رابطه‌هایمان دارد را آنقدر پررنگ خواهد کرد که بتوانیم بالاخره خود را از توهمات و فریب‌هایمان خلاص کنیم. بپذیریم و اقدام کنیم.

توجه کنید که مارس حاکم قوچ و ونوس حاکم ترازو میزبان نود شمالی و جنوبی است. ضمن اینکه نود شمالی در قوچ با کایرن پیوند خورده است. باید و باید این شفا اتفاق بیفتد. این لازمه حرکت ما در مسیر سرنوشت است. باید از روابطی که به ما رشد نمی‌دهند، ارزش‌های ما در آن نادیده گرفته می‌شود، بر هویت و فردیت ما زخم می‌زنند، رها شویم پس همانطور که انرژی ماهی از ما می‌خواهد، تسلیم باشیم. مقاومت را کنار بگذاریم. به جای ادامه الگوها و عادت‌های اشتباه در روابط، به جای آدم‌ها و ارتباطات اشتباه، از مسیر التیام و شفای خود بلند شویم و اجازه ترمیم را به خود بدهیم.

 

جستجوی تعادل میان قطبیت‌ها

این ماه کامل زمان رسیدگی، تصحیح و حرکت در جهت تکمیل جزئیات مهمی است که نادیده گرفته‌ایم و به این ترتیب است که فرصت رهایی و پاکسازی را به ما می بخشد؛ چه در دنیای بیرون و چه در دنیای درونمان. در این صف‌آرایی، خورشید و سترن نماد اصل مردانه در برابر ماه و لیلیت وجه زنانه، قرار گرفته‌اند. همزمان مارس با انرژی ینگ با ونوس با انرژی یین ممزوج شده است.

این انرژی‌ها نه تنها در دنیای بیرون و روابطمان از ما حمایت می‌کنند تا خود را از عادات الگوهای شرطی شده، تابوها، ساختارها، وظایف و مسئولیت‌ها، حتی آدم‌هایی که ما را از حرکت به سوی جلو باز داشته است، هر چقدر هم که به نظر دشوار باشد، رها کنیم. بلکه در جهت ایجاد تعادل انرژی‌های زنانه و مردانه درون خود قدم برداریم. فارغ از اینکه مرد هستیم یا زن، ببینیم کجاها با تحقیر و برچسب زدن بر وجوه زنانه روحمان، مانع رشد و زایش خلاقیت وجودمان شده‌ایم. کجاها با سرکوب بلندپروازی‌ها و آرزوهایمان، جلوی پیشروی و کسب دستاورد وجه مردانه روحمان، ایستاده‌ایم. خرد ژوپیتر که در کنار قدرت آزادسازی اورانوس قرار گرفته، در تلاش است تا با اهدای آگاهی ما را بیدار کند. تا در مسیر رشد فردیت خود، تمامیت و حقیقت وجودی خود را پذیرا باشیم؛ و خودمان شفاگر خودمان شویم.

 

پیشنهادی برای این ماه کامل

در زیر نور ماه کامل خوشه، ضمن آنکه آگاهانه بر آنچه بر ما می‌گذرد نظاره می‌کنیم. بیندیشیم و در جستجوی راه رهایی از هر آنچه دیگر به ما خدمت نمی‌کند، نترسیم. کمی به خود سخت بگیریم و از این فرصت استفاده کنیم تا با شهامت هر آنچه سلامت جسم، ذهن و روح ما را به مخاطره انداخته است تصحیح یا حذف کنیم. دست از قربانی کردن خود برداریم. در عین عشق ورزیدن به همه جهان، خود را در اولویت قرار دهیم.

برای سلامتی خود برنامه‌ریزی کنیم و در جهت برنامه‌هایمان گام برداریم. همانطور که زمان خوبی برای حذف عادت‌های مضر است، زمان خوبی برای اقدام در جهت ایجاد عادت‌های سودمند هم هست. پس حداقل از موارد ساده‌تر شروع کنیم. تغییر در عادات غذایی و تغذیه خود ایجاد کنیم. ورزش و تحرک را به برنامه خود وارد کنیم.

زمانی را با خود خلوت کنیم. مدیتیشن کنیم. به درون خود متصل شویم. حتی با نوشتن برنامه‌ها، لیست کارهای ناتمام و هر آنچه که ذهن ما را شلوغ کرده است، کمی آرامش را به خود هدیه دهیم. به صدای بدنمان گوش دهیم و به نیازهایش پاسخ دهیم.

بارهایی که سال‌هاست بر حسب احساس وظیفه بر دوش کشیده‌ایم، زمین بگذاریم و با بینشی جدید، از روی عشق اول به خودمان و بعد جهان اطرافمان، خدمت کنیم.

 

ماه کامل پربرکت

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *