Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

فصل باکره، تنظیم و بهبود

فصل باکره

فصل باکره، فصل تنظیم و بهبود فرا رسید..فصلی که انرژی آن‌ برای همسویی ما با انرژی کیهانی است. ماهیت جهان هستی از نظم‌تشکیل یافته..‌نظم یک عنصر حیاتی برای آفرینش است و فصل باکره تنظیم‌انرژی‌های درونی و بیرونی است..‌هر چه بیشتر این‌نظم درونی و بیرونی تثبیت شود همسویی انرژی ما با جهان بیشتر شده و در هماهنگی بیشتری با دارما و رسالت الهی خود قرار می‌گیریم.

همزمان با ورود خورشید به انرژی خوشه فضای انرژی ما و جهان تغییر میکند.. پس از لئوی اتشین گسترش دهنده اکنون زمان آن است که بر روی اندوخته‌های خود متمرکز شویم.

فصل خوشه در حالی اغاز میشود که ماه نیز در نشان خرچنگ قرار دارد این یعنی شروع یک کار درونی و با انرژی حاکم خوشه که در درجات اخر خوشه و در حال ورود به انرژی تعادل و هماهنگی است، فرصتی است تا ما ارزیابی اگاهانه تری از اهداف خود داشته‌ باشیم.‌

توانایی تجزیه و تحلیل درونی باکره به ما این امکان را میدهد نقص‌ها و اشتباهات خود را واقعگرایانه ببینیم و خود را در ترازوی سنجش قلب و ذهن خود قرار دهیم.‌مفهوم کمال خوشه و ایجاد چارچوب مجدد از آن یعنی همسو شدن با اصل توانایی های ذاتی و غریزی خود.‌
فصل باکره، تنطیم و بهبودی است که ماموریت دارد که به مفهوم ماده، الوهیت ببخشد‌. یعنی به جسم و دنیای ماده، به ذهن خود، به جهان خود ارج نهد و بداند که این تقدس دنیای ماده است که به انسان امکان تجربه و بیداری الهی را می‌دهد.‌

 

کامل‌ترین
اما همچنان در نظر ناقص
با این همه آن را اتمامی نیست
آکنده‌ترین‌اما همچنان در نظر تهی
با این همه‌آن را خالی شون نیست
راست‌ترین اما همچنان در نظر ناراست، پرپیچ
چیره‌دست ترین‌اما همچنان در نظر خام‌دست
به غایت سلیس‌ترین اما همچنان گویی که الکن
سکون، سردی آورد
حرکت، تغییر
آرامش و سکون
آن طریق هدایت جهانند.

دائو دِ جینگ

 

فصل باکره به ما می‌آموزد که راه رفتن ما بر روی زمین مقدس است..‌هر کاری که انجام میدهیم و حتی تنفس ما مقدس است.. حضور ما در هستی مقدس است و ما در راه تکامل هستیم.. نقص باکره به ما می آموزد هیچ چیزی در جهان بجز ذات الهی کامل نیست و ما اندک اندک و ذره ذره بسان برگی که از غلاف خود رشد میکند ما هم رشد میکنیم و در این رشد باکره سهم زیادی دارد چرا که با دیدن نقص ها و کمبودهایمان است که رشد میکنیم و هر بار بخشی از ما کامل میشود.

انرژی یین باکره، اخرین نشان زیر خط افق نمودار تولد است و با سیاره حاکم آن یعنی مرکوری به ما خودسازی درونی را یاداور میشود. باکره نشان متغیر تعییر قلمروهاست..‌نمادی از پیشبرد تکامل ما و جهان.. بالا و پایین..‌ اینجا و انجا..‌ من و شما

 

شروع فصل باکره در سال ۲۰۲۲ با برگشتی شدن اورانوس

فصل باکره فصلی است که با انرژی برگشتی شدن اورانوس اغاز میشود و تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ فرصت تجدید و بهبود سیستم‌ ارزشی را بشما میدهد‌.‌ این دوره فرصت رویارویی خوبی است برای هر احساسی فرار میکنید یا از مقابله با آن می ترسید.‌ این دوره خوبی است که آن بخش‌هایی از خودتان را پیدا کنید که از آن ناراضی هستید.. آن ویژگی‌هایی را پیدا کنید که اجازه نمی‌دهد شما واقعیت خودتان را ببینید. خشم‌هایتان را ببینید و حسرت‌هایتان. آدم‌های زندگی‌تان را مرور کنید و درسهای و زخم‌های تکرار شونده را در خودتان پیدا کنید چرا که تنها راه رهایی، صادق بودن با تمام خودتان است. به همین دلیل امروز کایرن هم در انرژی هماهنگ با ونوس است چرا که ما درک میکنیم حس ناخوشایندی که به دیگران داریم، ناراستی که در مقابل دیگران داریم از همین تاریکی و ترس‌های درونی منشا گرفته. آن هنگام است که با نودشمالی و اورانوس در تارس خواهیم توانست دنیایی را بسازیم که از دوست داشتن و ارج نهادن به خودمان ریشه میگیرد.

 

 

از مهمترین انرژیهای سیاره‌ای فصل باکره

۲ شهریور برگشتی شدن اورانوس در تارس
۵ شهریور ماه نو نشان باکره
۱۴ شهریور ورود ونوس به نشان باکره
۱۹ شهریور ماه کامل نشان ماهی و برگشتی شدن مرکوری در لیبرا

نام برد.

زمانی مناسب برای تامل درباره تضادها و بررسی درگیریهای درونی خود.

 

فصل باکره و قدرت انرژیهای یین

انرژیهای آب و زمین در حال حاضر بیشترین قدرت را دارند و با ورود خورشید و ونوس به خوشه انرژیهای متغیر قوی خواهند شد ضمن انکه با برگشتی شدن مرکوری حاکم نشان خوشه در حالیکه تعداد سیارات برگشتی به ۵ بهمراه کایرن یعنی ۶ الگوی برگشتی داریم تمرین سادانا میتواند بسیار موثر باشد. سادانا تمرینی است که بما امکان میدهد سطوح واقعی تری از وجودمان را پیدا و تجارب انسانی خود را بهینه کنیم.‌ در سادانا ما گورو درونی خود را فعال میکنیم تا بتوانیم به انچه درذهن و بدن فیزیکی ما اتفاق می‌افتد کنترل داشته و از انها در جهت بهبودی و اصلاح استفاده کنیم. این تمرینی است که بما کمک میکند یک ارتباط اگاهانه درونی را با ذهن و جسم خود شکل دهیم..

 

 

 

سادانا و شفای باکره

انرژی شفای باکره استفاده از نیروی ذهن برای حضور و الوهیت دادن به دنیای ماده و جسم‌ است. قدرت فرکانس باکره از چاکرای ریشه تا چشم سوم میتونه ادامه داشته باشد.. از جایی که حقیقت رو احساس می‌کنیم تا جایی که حقیقت رو می‌بینیم.‌ مراقبه روی عنصر زمین یکی از تمرینات سادانا است چرا که ما رو به یک نقطه سکون می‌رساند. رسانیدن خود به یک نقطه سکون در چاکرای اول و سپس اتصال آن به چاکرای ششم جریان انرژی را گسترش می‌دهد و با دیدن حقیقت در چشم سوم ما می‌توانیم تشخیص دهیم چه چیزی برای ما موثر است و چه چیزی موثر نیست.
مفهوم‌حقیقی پاکسازی باکره در اصل این است.‌

 

 

💫باشد که حقیقت زنده شود.
🍃🌸شاد باشید

37 پاسخ

  1. ممنون ماریا جان 🤍 عشق و نور به قلبت. همیشه ازت چیزی یاد گرفتم، یاد می‌گیرم و مطمئنم یاد خواهم گرفت.

   1. یک ماهی میشه که مینویسم چارتم رو و میخونم نکته ها رو خیلی چیزها فهمیدم و کمکم بوده ، یک لیبرای خسته ام با پلوتو در لیبرا و کایرن در تارس و بیکار و بی پول و بی خیال و تماشاچی زندگی چون از دویدن و نرسیدن خسته شدم نشستم یه گوشه سیگارم رو میکشم

  1. ماریا جان هر بار با خوندن نوشته هات یه تلنگر برای تغییری حتی کوچک بهم میخوره و این حسو دوست دارم ممنونم ماریای نازنینم 🙏😘

   1. ماریا جان هر بار با خوندن نوشته هات یه تلنگر برای تغییری حتی کوچک بهم میخوره و این حسو دوست دارم ممنونم ماریای نازنینم 🙏😘

   2. یک ماهی میشه که مینویسم چارتم رو و میخونم نکته ها رو خیلی چیزها فهمیدم و کمکم بوده ، یک لیبرای خسته ام با پلوتو در لیبرا و کایرن در تارس و بیکار و بی پول و بی خیال و تماشاچی زندگی چون از دویدن و نرسیدن خسته شدم نشستم یه گوشه سیگارم رو میکشم

  2. بعد از چالش و انرژی های سنگین ماه کامل قبلی و یاداوری اتفاقات و زخم هایی که در چند سال گذشته داشتم در حال حاضر به ارامش نسبی و پذیرش رسیدم و امیدوارم بتونم به دنبال خواسته های قلبیم برم و برای رشد استعدادهایی که هست تلاش کنم…

 1. سلام ماریای عزیز
  من بعد از آشنایی با شما حتما از صحبتها و نوت هایی که می‌گذارید توی زندگیم استفاده میکنم اما دیروز تو باکس سوال و جواب سوالی پرسیده بودید که در مورد سرد شدن رابطه و قرار گیری دو سیاره در چارت تولد بود خوب سوال رو پرسیدید پاسخ هم دادم اما از دیروز درگیر معنای این موضوع هستم که چه ارتباطی بین دو سیاره در چارت تولد و روابط عاطفی هست و آیا قابل درمان و جبران هست

 2. مثل همیشه عالی
  چقدر من نیاز داشتم زیر بعضی از جملات رو هایلایت کنم، دو سه بار خوندم🙃
  ممنون ماریای عزیز💚💜💚💜

 3. فقط میتونم بهت بگم مرسی که هستی ماری جانم
  بدون پیامای تو من تو عمق عقرب دیوانه ام البته کپریکورنی هستم.
  فقط میتونم بگم که خوشحالم توزمان آشکارشدن آسترولوژی رو انتخاب کردم واسه تولدم .وگرنه آسایشگاهی کامل بودم

 4. من ی قوچ بسیار خسته با کایران در 22 درجه قوچ از همین امروز ناخودآگاه شروع کردم به دیدن بهتر و موشکافانه تر درون خود،زخم هایم،نقطه ضعف هایم. و اراده ام بر شفای بیشتر و بهتر درونم هست در ارتباط با بیرون آنجا که خود وجودیم در برابر خواسته های دیگران نادیده گرفته شده.خوشحالم این اندازه این انرژی در من به شیوه درستی تجلی یافته و سپاس از شما مافیای عزیز بابت آگاهی🕊🤍

 5. خیلی عالی بود ماریا جان مرسی ازتون💚🌺🍀💫
  فقط یه اشاره ای توی پست قبلی به خوشه سالم کردین خواستم بدونم خوشه ناسالم چجوری میتونه باشه؟

  1. ماریا جانم ممنون عزیزم مثل همیشه عالی
   من از سه سال پیش حساس شدم رو رفتار وفداکاریهای خودم وعکس العمل دیگران واز دو ماه پیش بیشتر واین منو عصبی وافسرده کرده که چقدر با صداقت وعشق محبت کردم وچه ها دیدم از حماقتم حالم بهم میخوره این دنیا دنیای روراستی نیست وامثال من توش جایی ندارن

 6. ممنون ماریای عزیزم یک لیبرا خسته اما وقتی لایوهات رو می بینم و تفسیرها رو می خونم از شما انرژی می گیرم ❤❤❤❤❤❤

 7. سپاس ماریاجانم👌🥰❤️🤍🌸🌿💜
  تو اینستا گفتم اینجا هم میگم که خیلی خوب مینویسین، مثل همیشه😍
  اما نمی‌دونم چرا چندوقته حس میکنم نمی‌فهمم و نمیتونم با سیاراتی که خودم دارم حرفهاتون رو تفسیر کنم😔 درصورتی که قبلا می‌فهمیدم و دوست داشتم
  شاید برای درگیری ذهنیم باشه
  شایدم الان موقع نفهمیدنامه😕

  1. ممنون ماریا جان 🙏🏻🌸 ماریا جان سادانا چی هست ؟ اگر درست بنویسم کالاسارپا یوگا این مدل اصطلاحات من معنیشو نمیدونم برای من جالبه تو اینترنت سرچ کردم چیزی نیامد فکر کنم انگلیسی کلمه رو اشتباه مینویسم اگر این اصطلاحات انگلیسی بنویسید میتونیم خودمون هم پیدا کنیم معنی ها را … 🌾🌾

 8. ممنون از زمان و انرژی ای که میگذاری ماریا جان
  امیدوارم یه روز بتونم به مدرسه شما ملحق بشم ❤️🤍🙏🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *