Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ماه نو نشان اسد، تولد خود حقیقی تان

۲۳ درجه و ۱۷ دقیقه نشان اسد در تاریخ ۲۵ مرداد میزبان انرژی قدرتمند ماه نو است که با اورانوس و فورچون فرصتی را برای ابراز خلاقیت و ازادساختن خود حقیقی تان از ترس ها و شرم ها را رها فراهم میسازد.

این بخش از زودیاک با اسطوره شیر نمین یعنی اولین خوان از دوازده خوان هرکول همراستا است. شیر نمین با خزی طلایی و غیرقابل نفوذ تهدید اشکاری بود برای زندگی مردمان و هرکول ماموریت یافت برای نابودی او. هرکول متوجه شد که برای نابودی او زوربازو نمیتواند کارگر افتد و متوجه شد که غار محل زندگی شیر ۲ ورودی دارد.‌یکی از انها را مسدود کرد و از دیگری وارد شد و متوجه شد تنها راه مبارزه با شیر این‌ است که نه از ابزارهای بیرونی بلکه از طبیعت و زور بازوی خود کمک بگیرد.  بدین منظور دستان خود را به دور گردن شیر می اندازد و او را خفه میکند. بنابراین درس نخست این بخش از درجات زودیاک اسد شهامت با دست خالی وارد غار شدن و روبرو شدن با ترس هاست .

 

ماه نو اسد و زوایای چالشی اورانوس و فورچون

با تی اسکوئری که توسط این ماه نو و اورانوس تارس و فورچون عقرب در اسمانها شکل گرفته گویی به ما پیام داده میشود که درب فورچون عقرب را ببندیم و از درب اورانوس وارد شویم و دیگر اجازه ندهیم احساساتی که قدرت درونی ما را می بلعند و اجازه نمیدهند ازادانه زندگی کنیم ما را کنترل کنند. زمان ان است که ما با انرژی های غریزی و خام لیبیدویی خود که شاید سالهاست نادیده گرفته ایم روبرو شویم و همانطور که هرکول پس از نابود کردن شیر از خز طلایی غیرقابل نفوذ ان برای مبارزات بعدی بهره برد، ما نیز از اصالت و قدرت درونی که ان رویارویی به ما می بخشد، در مسبر زندگی بهره بریم.‌

کهن الگوی اسد دومین نشانه اتش است و تمرکز آن در این است که روح چگونه میخواهد خود را ابزار کند و چگونه با استعدادها و مواهب خلاق منحصربفرد خود در این‌جهان زیست کند. اسد ما را به سفری هدایت می کند تا قطب نمای زندگی خود را از ترس به شجاعت تغییر و بسمت تلاش هایی هدایت کنیم که هدفی ارزشمند را برای خود و دیگران محقق می کنند. وقتی بتوانیم شیر وحشی درون را به تسخیر خود در اوریم و نیروهای آن را رام کنیم انوقت میتوانیم از دارایی ها و متابع و استعدادهای شخصی خود مشارکت منحصر بفرد خود را در میان جمع انجام دهیم و میراثی ماندگار از خودمان برجای بگذاریم

کهن‌الگوی اسد یا همان لئو، مظهر سفر قهرمان است.‌برای تبدیل شدن به یک قهرمان باید سرنوشت خاص مان را کشف کنیم، این سرنوشت وظیفه ای است که هیچکس قادر به انجام آن‌نیست جز خودمان. این یک سفر درونی است، سفری برای شناخت خودمان است و هرگز به پایان‌نمی رسد. پس از تجربه عشق و لذت یک موفقیت همیشه دره و قله بعدی طلوع میکند و اگر افتخارات متصل به ارزشهای بیرونی باشند هیچ قله ای شما را خشنود نخواهد کرد.

 

آتش الهی هر چیزی را که مانع پیشرفت اراده خلاق باشد را میسوزاند و نابود میکند.
سمینارهای یونگ

 

فاز ماه نو و شروع چرخه دیگری از شناخت خود

فاز ماه نو یعنی شروع چرخه جدیدی از احساسات و ذهن و زمان کاشتن بذرهاست. ماه در این‌فاز روشن‌نیست بنابراین نیاز به تفکر جدی است. چرا که ونوس صبح نیز با چند درجه اختلاف در پشت این ماه نو در حال حرکت برگشتی خود است و نیاز به تعمق درباره پروژه هایی که در طول ششماه اینده میخواهید روی انها کار کنید را ایجاد میکند

در این ماه نو ونوس برگشتی در یک مربع دقیق با اورانوس است. درب تغییر ایجاد شده برای فرار از چیزی نیست ونوس از ما میخواهد همه چیز را از ثبات مالی تا پویایی روابط و دیدگاه ارزشی به خودمان و استعدادها و توانایی هایمان را مورد بازبینی قرار دهیم و این مربع ما را در مقابل این خواسته ها به چالش می کشد تا قدرت رویارویی با واقعیت توانایی هایمان را پیدا کنیم و خواسته های قلبی خود را آشکار کنیم و اورانوس لایه ای از انرژی تغییر را اضافه میکند و شما ممکن است این فرکانس انرژی را بصورت استرس در چاکرای شبکه خورشیدی یا در قلب یا حتی در بدن جسمی خود احساس کنید. این فرکانس با چالش میان انرژی های ثابت برای ازاد کردن احیاسات و امیال فروخورده ای است که میتواند در مسیر رشد اگاهی شما نقش بسیار زیادی داشته باشد چرا که اورانوس همزمان با عطارد و مریخ در خوشه هماهنگ است و زمینه را پیدا کردن راه حلهای عملی و کاربردی برایتان میسر می کند.

 

این ماه نو چه حوزه ای را در آگاهی شما تحت تاثیر خود قرار می دهد؟

برای انکه این ماه نو چه حوزه ای را در زندگی شما زیر پوشش نقره ای خود قرار میدهد ابتدا
به نشان اسد چارت تولدتان نگاه کنید و ببینید در کدام خانه است. حوزه آن‌خانه در زیر نور نقره ای این‌ماه نو قرار دارد و از شما میخواهد در آن حوزه اتش درونی خودتان را بیابید و به روح تان‌اجازه دهید خلاقیت های شخصی و امیال خود را بروز دهد.

این حوزه ای است که بشما یاد میدهد چگونه علاقمندی های واقعی خود را پیدا و دنبال کنید و چگونه نیازها را از خواسته ها تمییز دهید. در این حوزه شما نیازمند به تاییدات دیگران نیستید و برای درخشش در صحنه زندگی به واقعیت استعدادها و توانایی های خود بسنده میکنید نه واقعیتی که از خودتان به دیگران نسان میدهید. ممکن‌است شما چهره ای توانمند را از خودتان به دیگران نشان دهید یا چهره ای شاد و خوشبخت اما این ماه نو شما را به چالش درونی می کشد تا از خودتان بپرسید چقدر موفق و شاد و خوشبخت هستید؟ ایا بروز بیرونی از توانایی هایتان همراستا را استعدادهایتان است؟
زمان آن‌است هویت واقعی خود را به جهان‌ بروز دهید.

 

نشان های ثابت
این ماه نو زمان شروع قدرتمندی برای نشان های ثابت گاو/تارس، اسد/لئو و عقرب و دلو است. ممکن است شما علایم ثابت با با توجه به حرکت برگشتی ونوس و فعال بودن مشتری احساس گیر افتادن را داشته باشید و نیرویی که سعی میکند شما را به مکان دیگری ببرد.‌ بنابراین تشخیص درست این موضوع که در برابر تغییر چه موضوعاتی مقاومت میکنید میتواند سرنخ خوبی بشما برای کار با انرژی این ماه نو بدهد. از طرفی ممکن است زمان آن باشد که با تمام ایمان و با اعتقاد کامل روی مسیر و هدف خود تمرکز کنید و برای تشخیص اینکه ایا دچار مقاومت هستید یا باید تمرکز بیشتری به خرج دهید بسته به این دارد ‌که ایا در مسیری که هستید رشد برای شما متوقف شده و در رکود قرار گرفته اید یا خیر. یک پاکسازی چاکرای شبکه خورشيدي بشما توانایی انتخاب درست را با تنظیم انرژیهای درونی و بیرونی تان خواهد داد

 

نشان های کاردینال
اما کاردینال ها یعنی قوچ، خرچنگ،ترازو و بز مسیرشان بسمت درک معنوی بالاتر باز میشود. سکستایل این‌ماه نو به نپتون برای شما نشان های کاردینال برای شما لحظه مکث است تا حقیقت نیاز درونی خودتان را بیابید. زمان‌آن است که با این ماه نو به مسیرها و اندیشه ها و احساساتی جدیو سلام بگویید و چرخه دلخوری ها را ببندید. حضور نپتون با انرژی کیوان در ماهی بشما این اطمینان را می بخشد که جهان در نظم الهی خود پیش می رود پس به او اعتماد کنید. برای دیگرلن طلب خیر کنید و با دیگران همانگونه رفتار کنید که خود خواهان آن هستید.

 

نشان های متغیر
در نهایت نشانهای متغیر یعنی دوقلوها، خوشه‌ها، کماندارها و ماهی ها در این ماه نو با توجه به حضور عطارد و مریخ در نشان خوشه پیدا توجه به چیزهایی است که انگیزه های شما را می خشکانند و یا کم رنگ‌می کنند. این زمان بسیار خوبی است که‌به الهام و شهود خود توجه کنید و ایده های کم رنگ‌ذهن تان را نادیده نگیرید. محبت به خودتان را فراموش نکنید و زیبایی های زندگی تان را ببینید.‌ از جسم تان مراقبت کنید و از طبیعت اطرافتان. این شروعی است تا جهان را با چشمهایی تازه ببینید

 

 

ماه نو برای همگی تان پربرکت

 

.

 

7 پاسخ

  1. عالی،ممنون مهشید عزیز.
    منی که ونوس برگشتی تو عقرب دارم وباز هم گم شدم و سوالی که همیشه از خودم میپرسم من چرا اینجام و باید چه‌کاری انجام بدم.!؟
    ناه نو برای همگی پربرکت.🙏🌹

  2. مهشید عزیز در نور و عشق جاری باشی، بی نظیر بود به ویژه بخش اول، تلفیق اسطوره و ستاره شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *