Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ماه گرفتگی نشان کماندار، ظهور و رهایی

ماه گرفتگی نشان کماندار، ظهور و رهایی

تحلیل آسترولوژی ماه گرفتگی نشان کماندار، ظهور و رهایی

ماه کامل در پنجم ژوئن سال 2020 در 15 درجه کماندار تبدیل به یک گرفتگی قدرتمند میشود. گرفتگی که ونوس در آغوش خورشید در حال تشکیل استارپوینتی قدرتمند است و ارام ارام میرود تا به ستاره صبح تبدیل شود. گوییا زمان ظهور حقیقت و عشق و پایان دنیای تاریکی و عقاید و باورهای پوسیده فرا رسیده.‌

ماه گرفتگی نشان کماندار، ظهور و رهایی
ماه گرفتگی نشان کماندار، ظهور و رهایی

تکامل قلب کیهانی با ماه گرفتگی نشان کماندار

ونوس در این گرفتگی نقش فعال و پررنگی را دارد. ونوس در نشان دوقلو، برگشتی است و در این گرفتگی بما نشان خواهد داد چه چیزهایی را حقیقتا دوست داریم و چه چیزهایی را باید از مسیر خود جدا کنیم.‌
ونوس در دوقلو، ارتباطات ما را در تعاریف جدیدی قرا میدهد و ارزشهای زیربنایی ما را به تعریفی جدید بر مبنای الگوی عشق و مهربانی میکشاند.
ونوس برگشتی در این گرفتگی، مضامینی از گذشته هشت سال قبل را میتواند برای درس و تجربه یاداوری کند.‌ با حضور نودشمالی در دوقلو،ما باید با نگاهی قدرتمند به گذشته،برای اینده تصمیم‌گیری کنیم.‌

مربع مارس/نپتون

این گرفتگی با میدان نپتون/مارس به چالش و پاکسازی میرسد.‌ مارس نماد ایگو و نفس و خویشتن خویش ماست که باید در این هنگام تسلیم و پذیرش را بیاموزد. ‌این T- Square با نقطه هدایت شوندگی نپتون/مارس یک انرژی قدرتمند پاکسازی و رهایی است. انرژی ماه گرفتگی، یک انرژی ازادکننده است و همگام با انرژیهای این گرفتگی که در نشان کماندار صدرت میگیرد، ایدئولوژی های اشتباه دین و قانون، سبستم های باوری و عقیدتی، اگاهی ها و عدالتها در مضامین تازه ای از حقیقت متولد میشوند. ‌
این اشکار شدن حقیقت های وجودی ما و دنیای ماست.

 

ژوپیتر در پیوند با پلوتو

حاکم‌نشان کماندار در پیوند با پلوتو است.‌ چگونه میتوان عشق را زنده کرد در حالیکه دنیای مردسالارانه با فدرت هر چه تمامتر بدنبال ایجاد ترس و کنترل قدرت درونی افراد است؟
ونوس برگشتی در نشان دوقلو در مربع به نپتون/مارس حقیقتهای دروغ های معنوی و یا مربیان معنوی را بما خواهد شناساند. اطلاعاتی که ونوس بما خواهد داد بما در درک بیشتر افراد یا سازمانهایی که ما را در پارانویا یا ترس فرد میبرند، کمک زیادی خواهد کرد.‌ زمان سانسور واقعیت‌ها به اتمام رسیده است.

نود شمالی و جنوبی

برای هیجده ماه این محور فعال است . نودجنوبی ورتکس عادت هایی که باید ازاد شود برای رسیدن به سطح انرژی جدیدتری در نودشمالی. این محور در این گرفتگی فعال است. ما باید بیاموزیم عقاید افراطی یا اشتباهی که بما رشدی نمیدهند، ازاد شوند. ‌روح ما در این مرحله باید تجربه های جدیدی را کسب کند تا به خردمندی و اگاهی دست یابد. نودجنوبی در نشان کماندار است و در انرژیهای این ماه گرفتگی، نقاطی که در ان ازادیهای ما، شادیهای ما، جسارت ما، اخلاق و حقیقت و باورهای ما دستخوش کنترل دیگران قرار گرفته را بما نشان خواهد داد.‌

 همچنین مرکوری در زاویه هماهنگ با اورانوس بما یاداوری میکند برای درک‌حقایق بالاتر باید با ذهن‌ی عمیق تر نگاه کرد.

هشدارها:

مربع ونوس و مارس برای رقابت های حسادت‌آمیز نیست.. برای تنش بین روابط نیست.. احساسات پنهان شده بالا می‌ایند تا بشما درک عمیق تری از روابط و ارزشهای شما در دنیای بیرونی و درونی خود بدهند. کلید اصلی این است که احساسات خود را کنترل کنید و نظاره گر باشید.
ماه مرتبط با دوران کودکی، گذشته، امنیت و خانواده است. در این گرفتگی انچه بین شما و دیگران سد و مانع رشدتان شده باشد پررنگ میشود. از درگیری اجتناب کنید چرا که این انرژی ها برای درگیری های لفظی و روحی نیستند. انها بشما نشان خواهند داد بواقع چه مشکلاتی در زیر لایه ها وجود دارند.
این مشکلات میتوانی ناشی از عقاید اشتباه شما و یا دیگران باشد و هدف، درک و اگاهی شما از این چالش‌ها است.

ماه/نپتون شما را کمک میکند تا بخشنده باشید و پذیرش درک واقعیت ها را پیدا کنید.‌

همچنین:

با ابن گرفتگی، و فعال بودن مارس/نپتون اطلاعات جدید و یا پنهان شده ای در مورد کوید-19میتواند برملا شود.
حقایق جدیدی را در مورد خودتان و یا دیگران کشف خواهید کرد.
مربع نپتون و ایجاد سردرگمی میتواند منجر به گم کردن وسایل شود. مراقب سرقت باشید.
خبرهایی دریایی میتواند تیتر شود. افشاگری های مالی و یا سیاسی میتواند فعال شود.
مربیان دروغین معنوی میتوانند سقوط کنند. .

اگر متولد 4 تا 10 سپتامبر هستید اثرات این گرفتگی برای شما شدیدتر خواهد بود.
هر سیاره ای در نشان های متغیر دارید،آماده تغییر و تحولات بزرگ باشید.
متولدین دوقلو، کماندار، خوشه، ماهی فصل تولدی جدید از اگاهی برای شما رسیده.

 

کارت تاروت این گرفتگی IX WANDS است.

ماه گرفتگی نشان کماندار، ظهور و رهایی

 

کارت تاروت این گرفتگی از محدودیتهایی سخن میگوید که در مسیر ما ایجاد شده. از نظر من داستان این کارت، همان من وجودی هر کدام از ماست که در یک منطقه از زندگیش خسته شده، باندپیچ سر مرد اشاره به این دارد که ذهنیت او بیشتر از همه اسیب دیده و حالت تکیه دادن مرد به چوبدست این احساس را در ما روجود می اورد که او خسته است و نمیتواند بیشتر مقاومت کند.‌
هر کدام از ما این لحظه ها را تجربه کرده. لحظاتی که خسته بوده ایم و گفته ایم “دیگه نمیتونم ادامه بدم.. خسته شدم”
این گرفتگی بما نشان میدهد که باید لحظه ای باایستیم و ببینیم در چه مسیری انرژی خود را صرف کرده ایم. در هر بحرانی ما باید توانایی ارزیابی ارزشها و میزان ارزشمندی چیزی که برای ان مبارزه میکنیم را با با باورهایی واقعگرایانه تحلیل کنیم.
این کارت بما در انرژیهای ماه کامل کماندار که تبدیل به یک گرفتگی میشود پیام میدهد روی هر باوری که ایستادگی میکنید، مقاومت میکنید ابتدا ریشه های ان باورها را بررسی کنید.

 

 

ماه گرفتگی نشان کماندار، ظهور و رهایی

این گرفتگی مسبر بین حسد و نیتزاه را فعال میکند. چاکرای شبکه خورشیدی، قلب و گلو..‌
بنابراین هرگونه عفونت پنهان و یا عملکرد ناقص سیستم لنفاوی و ایمنی میتواند بشما نشان داده شود.
بیماریهای زنانه پنهان، اشکار میشوند. ممکن است در این مدت به ناگهان درگیر الرژیهای تنفسی شوید. پیدا کردن تپش قلب، فشار خون، مسکلات تنفسی، درد در ناحیه دستها، بازوها، شانه ها، درد در ناحیه قفسه سینه و پشت کمر و یا حساسیت پوستی.‌ درد در پشت گردن، فک، لثه.. درد دندان و یا معده درد حاکی از انسدادهای انرژیکی در این سه چاکرا است.

اگر چنانچه از تغییر میترسید چاکرای شبکه خورشیدی، چنانچه نمیتوانید براحتی حرف خود را بیان کنید چاکرای گلو و چنانچه در احساسات خود مرتب دچار اشتباه میشوید چاکرای قلب شما بالانس نیست.

 

 

در انتها
در این ماه گرفتگی نشان کماندار، با انرژی برکت و سخاوتمندی خدای خدایان قلب خوددرا گرم نگاه دارید و ایمان داشته باشید که خالق برای داستان اینده جهان، داستانی مبتنی بر عشق و صلح و دوستی و عدالت را تدارک دیده است.‌

 

این گرفتگی برای همگی شما سرشار از برکت و نور آگاهی باشد.

ماریا

 

 

 

7 پاسخ

 1. واسه من قراره با اين گرفتگيها بهترينا به وجود بياد
  الهي واسه همه پر از نور و بركت و عشق باشه

  1. اینقدر به ماه نگاه نکن
   رنگ و بوی ماه می گیری
   آخر ماه میشوی …
   البته که دیگه ماه شدی رفت دلبر جانم
   Happy fullmoon mary janam????????????

  2. من متولد 7 اردیبهشت 64 هستم، تارس با رایزینگ تارس، برای من چه اتفاقی میفته؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *