Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

Mercury Retrograde, Jupiter Enter Aries

مغز راست و مغز چپ

مرکوری حرکت برگشتی خود را روی ۴ درجه نشان دوقلو آغار کرد.. این عقبگرد تا ۶ ژوئن ادامه خواهد داشت و ما ناگزیریم تا ۲۶ درجه نشان تارس به عقب بازگردیم!

اصولا حرکات برگشتی سیارات از دید ناظر زمینی ما اتفاق می‌افتند و این به آن‌معناست که انرژی حرکت برگشتی سیارات بر روی آگاهی دنیای ماده زمین دارای اثرات تکاملی است. حال این حرکت بازگشتی شما را در بازبینی تجربیات گذشته قرار می‌دهد و نقطه طلایی آن بازبینی سطوح تجربه ای است که از 19 نوامبر 2021 یا بیست‌وهشتم آبانماه پارسال به بعد در لایه های آگاهی شما قرار گرفته.‌

ماه گرفتگی ۲۷ درجه نشان تارس در آن زمان‌ شما را در میانه انتخاب ها بین گذشته و آینده قرار داد و حال با ورود ژوپیتر به نشان قوچ، در عین اینکه ذهن چپ یعنی بخش عقلانی و قیاسی در یک ریتم کند و درونی قرار میگیرد، فرکانس کاردینال و قدرتمند قوچ همراستا با ژوپیتر مغز راست را فعال می‌کند.. اکنون وقت آن است که معنای آن سطوح تجربه گذشته را از خود سوال کنیم:

” اون کار چه معنی داشت؟
واقعا ارزشش رو داشت؟
تونست به من رشد بده؟ ”

 

درست در زمانی که با فرکانس مرکوری برگشتی روی درجات ابتدایی دوقلو ذهن شروع به پرسش و واکاوی میکند، مغز راست در حال تشکیل سیناپس‌های جدید آگاهی بر اساس افکار و نگرش های جدیدی است که مرکوری برگشتی از طریق قیاس و تحلیل فراهم می‌کند و به این ترتیب اساس باورهای جدید در یک نقطه ابتدایی شکل می‌گیرد چرا که ژوپیتر دوباره به این نقطه باز خواهد گشت.

آنچه اهمیت زیادی در این بازگشت دارد شروع آن روی دکان اول دوقلو است که بخش لوب گیجگاهی را تحریک میکند .. این‌ تحریک با انرژی ژوپیتر در نشان قوچ که بر روی لوب آهیانه فعال شده باعث می‌شود که ما بخواهیم برای درک چیزهای جدید و ناشناخته با توسل به تجربیات قدیمی قدم های جدیدی را برداریم. از آنجا که نشان قوچ یک نشان کاملا غریزی و مرتبط با اولین نفس و معنای “من هستم” می باشد انرژی مرکوری که اکتاو پایین ژوپیتر است به ما کمک می‌کند مفهوم تجربیات قدیمی را با توسل به بازنگری که لوب گیجگاهی انجام می‌دهد بر روی آنچه در خود ذخیره دارد به سطوح تجربیات جدید ارتقا دهد.

در بخشی از حرکت برگشتی مرکوری که وارد انرژی تارس می‌شود قشر حسی مغز تحریک می‌شود و از آنجا که این قشر به اندام تناسلی اختصاص دارد بر روی قابلیت های نامحدود درونی متمرکز شده تا فرد بتواند شجاعانه قابلیت‌های نامحدود خود را خلاقانه شکوفا کند.

 

چرخه ۱۲ ساله ژوپیتر

دوازه سال پیش ژوپیتر در نشان قوچ فعال شد اما انرژی که‌اکنون در حال فعالسازی است بطور کلی با آن زمان‌ متفاوت است چرا که در آن‌زمان در ابتدای ورود در ملاقات با اورانوس قرار گرفت قدرت رهاسازي ژوپیتر را در سطوح معناخواهی، دین، ایمان، حقیقت و .. تشدید کرد و به همین دلیل هم در آن زمان‌ شاهد انقلابات سیاسی و مذهبی نظیر بهار عربی بودیم خصوصا که در آنزمان ژوپیتر/ونوس درمربع با پلوتو بودند و این بر قدرت انهدام و تخریب بنیانهای سیاسی- مذهبی افزود.‌ اما اکنون با ژوپیتر در نشان قوچ که بسمت کایرون می‌رود آگاهی و خرد انسانها برای تولد و تولید انسان جدیدی است که مغز او همچنانکه تکامل می یابد می آموزد که معنادار زندگی کند. با نزدیک شدن ژوپیتر به کایرن، گویی زخم ها قدرت دگرگونی عظیم پیدا می‌کنند که در پست دیگری به این پیوند زیبا و غریب خواهم پرداخت.

 

 

 

 

Jupiter in Aries 2010
Jupiter in Aries 2010

 

در نهایت اینکه، با مرکوری برگشتی و انرژی ژوپیتر در قوچ، این آگاهی شما از تجربیات قدیمی تان است که شما را بسمت رویاها وارزشهای و افق های جدید می‌برد.‌ این آگاهی است که فراتر از ایگو می‌رود برای کشف تمام خویشتن.‌

 

 

———

قوچ‌ها: مرکوری برگشتی در بخش ارتباطات شما فعال میشود‌. انتخاب های اگاهانه تر منجر به رشد و خوشبختی شما می‌شود چرا که ژوپیتر در نشان خود شماست.‌

تارس ها: مرکوری برگشتی در بخش منابع شخصی شما را به بازنگری در سیستم ارزشی و مالی و عاطفی و شناسایی ترسهای پنهان خود وادار می‌کند همزمان ژوپیتر در بخش پنهان امید بزرگی را در قلب شما فعال می‌کند تا بتوانید جسورانه به استقبال زندگی بروید.

دوقلوها: برگشتی مرکوری در نشان خود شماست..‌نگرش جدید، روابط جدید، باعث میشه شما بهتر بتونین با انرژی ژوپیتر که در بخش اجتماعی‌تون‌فعال شده کار کنین و همراهان و یاران بهتری رو برای خودتون انتخاب کنین.‌

خرچنگ‌ها: مرکوری برگشتی در بخش پنهان شماست تا بشما کمک کنه حقیقت خودتون رو پیدا کنین و ببینید پشت کدوم توهم تا امروز زندگی کردین. این درک میتونه با کمک ژوپیتر که در بالای چارتتون فعال شده، دلیل رشد و موفقیت شما در دنیای بیرونی و واقعی بشه.‌

لئو: مرکوری برگشتی فرصت تجدید نظر هست برای انتخاب آدمهایی که تا به امروز برای همراهی انتخاب کردین یا بررسی نگرش شما در مورد شخصیت ادمها.‌ این درک زیربنای رشدی میشه که ژوپیتر در خانه نهم بشما فرصت درخشش و برداشتن‌ قدمهای بزرگ رو میده

خوشه: مرکوری برگشتی در بخش شهرت و کار و دنیای بیرونی فرصت بازنگری نگرش و درکتون در ارتباط با هدف دنیای مادی و واقعی شماست. این به چالش کشیدن خودتون میتونه به واکاوی ژوپیتر که درخانه هشتم شما فعال شده برای عبور از ترسها و دروغ‌ها کمک کنه.برای موفقیت ابتدا نیاز دارین روحتون رو بشنوین

ترازو: مرکوری برگشتی در بخش فرصتها شما رو به بازبینی تجربه های گذشته میبره و این مقدمه ای میشه تا با انرژی ژوپیتر که در خانه هفتم شما فعال شده ارتباطات جدیدی در بخش روابط عاطفیزو کاری پایه‌گذاری کنین.‌

عقرب:
مرکوری برگشتی در خانه هشتم یعنی بخش سایه ها فعال شده و شما را به سفری در عمیق وقایع و رویدادها خواه برد تا برای تصمیمات جدیدی که خواهید گرفت دلایل قدرتمندتر و اگاهانه تری را داشته باشید از آنجا که ژوپیتر نیز در خانه ششم وارد میشود به این‌جزئی نگری و تحلیل درونی کمک می‌کند تا پیش از انجام هر تصمیمی بیش از آنچه به امتیازهای بیرونی توجه میکنید به امتیازهای درونی توجه کنید

کماندار: مرکوری برگشتی در بخش روابط شما فعال می‌شود.. دیدگاه شما نسبت به خودتان و دیگران در حال بازبینی است و این به شما کمک میگیرد تا خودتان کنترل آرزوها و زندگی‌تان را در دست بگیرید‌چرا که ژوپیتر در بخش بیان شما فعال شده تا در مسیر تکامل شخصیت شما به یک شخصیت قدرتمند و مستقل قدم بزرگتری برداشته شود

کپریکورن: مرکوری برگشتی در خانه ششم شماست و با جزئی نگری و تحلیل درونی که ایجاد می‌کند باعث می‌شود خطاهای شناختی شما را بشما نشان دهد. این زمان درک اصلاحات الزامی در نگرش‌های شماست که با انرژی ژوپیتر سطح اعتماد و ایجاد امنیت درونی را فعال می‌کند.

اکواریوس: مرکوری برگشتی در خانه پنجم و بخش بیان در حال واکاوی نحوه درک شما از خودتان و توانایی ها و نگرش شما به مقوله فرزند/والد است که همزمان با انرژی ژوپیتر روی خانه سوم سهم‌بزرگی را در ارتقای درک شما ایفا می‌کند. ارتباط و سخنان شما می‌تواند اکنون متفاوت از گذشته شکل بگیرد

ماهی: مرکوری برگشتی در خانه چهارم شما واکاوی گذشته و مسائل مربوط به نحوه درک و بیان شما از امنیت است و در راستای انرژی ژوپیتر که به بخش منابع شخصی شما وارد شده باعث می‌شود با عزت نفس بیشتری به خودتان و توانایی‌هایتان نگاه کنید.

 

 

 

20 پاسخ

 1. روحی دوست داشتنی و‌عمیق ، از ته قلبم دوستت دارم ماریای عزیزم ، روح کهن ، هر روز پیجتو چک میکنم به امید نشانه و نقشه راه برای مسیرم
  مسیرت پر از نور و آگاهی ☘️💫🌿

 2. گفتین آبان و من برگشتم به پاییز و زمستون سرد و تاریکی که زخم های جنسی سال های کودکی را با خود اورد… اما الان اینقدر از این زخم ها و درس های نهفته درونشان آگاه شدم که سرما و سیاهی آن زمان محو و وجودم پر از نور شده… به لطف مهر پروردگارم و از خود گذشتگی شما ماریا جان نازنینم💚🌿

 3. دقیقا از چند ساعت قبل از شروع حرکت برگشتی دچار آشفتگی شدم و حتی تماس‌هایی برقرار شد که مربوط به درد سرهای گذشته بود ، ممنون از پست های عالی

 4. ممنونم مریم جان
  ولی اتفاقی برام رخ‌ داده که تفسیرش رو جایی پیدا نکردم اما میدونم که به مرکوری برگشتی ارتباط داره
  من از دیشب یکباره دچار حالت عمیقی از فراموشی شدم
  انگار همه آدم ها ، خانواده ، افراد نزدیک فراموش میشن ، فراموشی مث جسمی که پوسیده میشه و غباری میشه در هزاران سال بعد
  فراموشی حالتی که دیگران مرکز و توجه نیستند حتی اونی که صب تا شب در فکرم بود رو راحت میتونم فراموش کنم
  و نظاره گری عجیبی فعال شده در عین فراموشی به زندگی خانوادم و تک تک افراد نگاه میکنم بدون اینکه اصلا وجود داشته باشم
  و لذت بخش هست
  ادراک این که یکی هست و هم اوست که می ماند

 5. بسیار عالی کلی از نوشته هاتون درباره مرکوری برگشتی در هر نشان، برای یادگیری استفاده کردم💫❤

 6. ممنونم ازت ماریاجانم 🙏❤️🌿🥰
  امیدوارم این برگشتی بتونه کمک من بکنه برای اینکه بتونم قبل از عصبانیت فکر کنم🙏🥰🌿💜
  من یه خرچنگم که از زود وابسته شدن و زود عصبانی شدنم یه کم ناراحتم و دلم میخواد بتونم تغییرش بدم😁🥰

  1. فهیمه جان.. چیزی که می تونه به ما کمک کنه برای این مورد در نظر گرفتن سطح آگاهی مردم هست.. اینکه فکر کنیم این ادمه اگه اینکارو میکنه سطح آگاهی اش همینقدره و داره اون هم در این مسیر یاد می گیره. شاد باشی عزیز دلم

 7. مرسي از مارياي هزيز و دوستداشتني، ميخواستم ببينم ماههايي كه گذاشتين همه رو در نظر بگيريم هم نشان خورشيدي رايزينگ و ماه؟ 🫣🌸💚💖🌱

 8. ماریا جان مرسی از انتشار مطالب خوبتون
  ای کاش رو طراحی سایت بیشتر کار شه، چون پیدا کردن پست های جدیدتون در سایت راحت و گویا نیست
  مرسی

  1. والا خیلی راحته.. طراحی سایت جدیدترین قالبه والا.. ایرانیا عادت کردن همه چیز جلوی چشمشون باشه. شما کافیه توی صفحه اصلی سایت بیایی پایین فقط

 9. به امید اتفاقات خوب برای همه .انگار من فقط درون و درون بیشتری باید برم با این مرکوری و ژوپیتر و چه خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *