Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

 

امروز در ساعت 13:16 دقیقه، ایستگاه های سترن مستقیم میشن و این شروع ارتعاشهای جدیدی خواهد بود بر روی مدارهای انرژی ما و کیهان. با مستقیم شدن سترن و انرژیهای لیبرا ما فرصت پیدا میکنیم مرزبندیهای جدیدمون رو در ریشه و سااختارهای زندگیمون ایجاد کنیم.

 

سترن

سترن مترادف هست با مسیر انسانیت بسمت تمامیت و رهایی از زنجیرهایی که ما رو محدود نگه میدارن. ما از طریق یادگیری درسهای زندگی هست که میتونیم به ازادی واقعی و حقیقی برسیم، اوج‌قدرتهای شخصی‌مون رو تجربه کنیم و با حقیقت جهان و ابعاد بالاتر ارتباط برقرار کنیم.‌

سترن بما یاد میده زندگی بدون‌مبارزه معنا نداره..‌ این مبارزه های هستن که بما تجربه می آموزن و ما میتونیم کیمیاگر زندگیمون باشیم.‌

سترن، تمامیت و حقیقت

سترن نماد تلاش ما بسوی اگاهی هست.. هر چه اگاه تر باشیم، حقیقت رو میشناسیم‌.‌درسهای سترن بما کمک میکنن برای رسیدن به درک و اگاهی بیشتر و غلبه بر درد و محدودیت.‌

 

مستقیم شدن سترن
مستقیم شدن سترن

تبلور

گردش سترن بدور زودیاک 29 سال و 166 روز طول میکشه.‌هر دوسال و نیم رو درریک‌نشان‌میگذرونه و ما رو به چالش میکشه برای رسیدن به کمال.‌ سترن نشوندهنده اصل تبلور هست.‌ ما رو مجبور میکنه از انرژی و منابع‌مون عاقلانه استفاده کنیم‌ برای یک هدف معنادار.

مستقیم شدن سترن
بیناه

بیناه

در کا بالا سترن با بیناه مرتبط هست.‌ بیناه نیروییه که ما رو به درک واقعیتها میرسونه.‌ اون نیروهای خلاق الهی رو سامان و شکل میده.‌ توانایی که باعث اگاهی و عشق میشه بنابراین بیناه بعنوان یه اصل زنانه و ریشه مادینه الهی دیده میشه.

 

سترن قبل از اورانوس

سترن و کپریکورن ما رو اگاه میکنن که چطور رویاهامونو میسازیم و قبل ازینکه به نشان اکواریوس برای ساختن دنیای جدید بریم و واقعیت جدیدی رو ابداع کنیم باید بفهمیم که چطوری اینکار و انجام بدیم.‌ ما باید کارایی که رشدی برای ما نداره رو متوقف کنیم. سترن در حقیقت لبه زندگی جدید و دروازه عصر جدید هست.

شروع چرخه جدید

این شروع چرخه سی ساله سترن، دوازده ساله ژوپیتر، شروع ترنزیت اورانوس به نشان تارس، شروع چرخه جدید کایرن، شروع چرخه های مارس، ونوس و مرکوری هست..
همه انرژیهای کیهانی در معرض تغییرلت عمیق هستن و این ارتعاشات جدید ما رو وادار میکنه انرژیهای کهنه رو برای همسویی با این فرکانسهای کیهانی، رها کنیم.

سترن در خانه خودش، واقعی‌ترین و خالص ترین انرژیهای خودش رو ازاد میکنه تا با اراده هدفی پایدار رو انتخاب و اون رو دنبال کنیم.
همترازی سترن با محور نودها و پیوند دوباره اون با نودجنوبی، ما رو در معرض از دست دادنهای کارمیک قرار میده. جدا شدن انرژیهایی که همراستا با ما و مسیر اینده ما نیستن.‌.‌ این جدایی میتونه در قالب ادمها، کار، روابط، احساسات و یا باورها باشه. ‌

مستقیم شدن سترن و پیوند دوباره اون با نودجنوبی بما یاداوری میکنه باید از منطقه های به ظاهر امن و تکراری مون خارج بشیم و یاد بگیریم که از گذشته جدا بشیم.‌ سترن بما یادازوی میکنه ما و جهان در حال رشد هستیم و باید از دیروز استفاده کنیم برلی رسیدن به فردا.

مستقیم شدن سترن

با این انرژی ما در مقابل نتیجه اعمال و انتخاب هامون قرار میگیریم.‌ اگه در یک موقعیت تکراری گیر کردین، این نشونه ای هست که باید چیزی تغییر کنه.‌
اگه در هر جایی تحت فشار هستین، فشار بیرونی یا درونی، درسهای سترن و کارمیک در حال اعلام بشما هستن‌ و درراون بهش الگوهای کارمیکی وجکد دارن که نیاز به پاکسازی و بهبود داره.‌

اگه در هر جایی در چالش هستین، تضادی هست بین خواسته های مادی و نیازهای روح تون که نیازمند اگاهی شما برای تغییر اون منطقه است.

دررانرژی های شروع فصل لیبرا و مستقیم شدن سترن، لازم هست نگاهی بیطرفانه و عادلانه به روابط، انتخابها و افکارتون داشته باشین برای ساختن هویت و دنیایی جدید.‌

 

پیوند سترن و نودجنوبی

28 سپتامبر سترن روی 14 درجه به نودجنوبی پیوند میخوره پس از از الان تا 14 سپتامبر موارد زیر رو در نظر بگیرین:

• افرادی که از گذشته میان، با یک پیام کارمیک همراه هستن.‌
• خاطرات تلخ گذشته و چالشهای احساسی تشدید میشن چرا که لازم هست برای همسویی با فرکانسهای جدید پاکسازی بشن.‌

• به زندگیتون نگاه کنین و ببینین چه چیزی مرتبا براتون تکرار میشه، این زمان پایان اون چرخه ست که بشما هیچ رشدی نمیده.‌
• عقایدی گذشته مورد شک قرار بگیرن
•منفی بافی ها احتمالا با شدت بیشتری در شما اوج میگیرن
در کنار همه اینها فرصت این رو دارین که از زندگی گذشته تون اطلاعاتی بدست بیارین.‌

به چارتتون نگاه کنین و 13 تا 22 درجه کپریکوزن رو دررنظر بگیرین و ببینین سیاراتتون در چه زوایایی قرار میگیرن. این منطقه درسهای شماست.‌

 

در زیر بطور خلاصه از نظر خانه ها این تعامل روی نشان های زودیاک تاثیرگذاریش رو بیان کردم. هم نشان رایزینگتون رو بخونین و هم نشان خورشیدی

 

قوچها: سترن تو بخش شغلیتون مستقیم میشه و اگه در این بخش به کندی خوردین حالا انرژی میگیره.‌ مسوولیتهای جدید حرفه ای یا شغلی جدید شما رو به تکاپو میندازه.‌ وقتشه تنبلی رو بدارین کنار و کارایی که میخواین و واقعا انجام بدین.‌

تارسها: سترن تو بخش فرصتهاتون بهتون امکان شروع های قدرتمندی رک میده برای یادگیری، مهاجرت، تحصیلات اکادمیک. اعتقاداتتون و ارتقا بدین و مراقب باشین ایمان‌ و امیدتون کم‌رنگ‌نشه.‌ کشف کنین‌چطور معنادارتر زندگی کنین.‌

دوقلوها: سترن در بخش منابع مشترکتون مستقیم میشه، امور مالی، بدهیها، مسایل متافیزیک ..‌ ببینین چی رو میتونین کنترل کنین و چی رو نمیتونین. قدرت رو درمعنای جدید برای خودتون معنا کنین.‌ روابط،گذشته رو رها کنین و اپدیت بشین.‌

خرچنگها: سترن تو بخش مشارکتهاتون مستقیم میشه..‌ممکنه بعضی شراکتها تموم بشن و یا تعریف جدیدی داشته باشین از مرزهاتون با ادمها و حتی با خودتون.

لئوها: سترن در بخش روتین‌تون مستقیم میشه.. حالا یاددگرفتین بیشتر اززخودتون مراقبت کنین چون برای اینده و ساختن رویاهاتون به بدنی سالم نیاز دارین.

خوشه ها: سترن در بخش خلاقیتهاتون مستقیم میشه تا شما کانکشن واقعی تری پیدا کنین با رویاهاتون.. با خودتون، کودک درونتون. مسایل مربوط به بچه ها یا بارداری با شروع جدیدی میتونه استارت بخوره ک از همه مهمتر، یاد میگیرین عشق اول در خودتونه..‌شادی دررخودتونه. اعتناد بنفستون هم افزایش پیدا میکنه.

لیبراها: سترن تو بخش داخلی تون مستقیم میشه..‌‌مرزهاتونو راجع به مسوولیتهاتون درباره خانواده تعیین کنین..‌ببینین چی ساختین دکر خودتون و چی ساختن..‌سنتها..‌محدودیتهایی که احاطه تون کرده..‌ فراتر از ریشه هاتون رشد کنین.

عقربها: سترن در بخش ارتباطاتتون مستقیم میشه.‌ یه مذاکره میتونه قطعی یا رسمی بشه.‌ حالت بهتر میدونین چه کسایی در دایره ارتیاطاتتون باید بمونن و کیا نمونن.‌

کماندارها: سترن در بخش منابع شخصیتون مستقیم میشه. مرزهای ارزشیتون رو مشخص کنین و کارای مالی جدیدی رو شروع کنین و در مورد پولتون با مسوولیت بیشتری برخورد کنین.‌

کپریکورنها: این‌حاکم خود شماست که اینهمه غوغا کرده و داره کل زندگیتونو زیرورو میکنه..‌ اگه هر جایی رشد نکردین، علتشو کشف کردین؟ فهمیدین چرا؟؟ قدرت خودتونو پیدا کردین؟ این چرخه جدیو سترن هست براتون تا سی سال آینده تونو محکمتر بسازین.

اکواریوس‌ها: سترن در بخش پنهان و کارمای شماست.. همه چیز براتون در حالا بالا اومونه..‌خلاصه اگه جایی صادق نبودین،از احساسات کسی سواستفاده کردین منتظر جواب باید باشین. ‌وقتشه با تمام‌ترسهاتون روبرو بشین و اونها رو رها کنین.‌ ممکنه حقیقت درونی تونو ار دیگران مخفی کنین اما از خودتون نه.‌ صادق باشین.‌

ماهی ها:
سترن در بخش اجتماعی تون مستقیم‌میشه. ‌ارزوهاتون و رویاهاتونو جدی بگیرین.‌ گروه های ارتعاش پایین و رها کنین و با قدرت بسمت اینده برین.‌

 

 

در انتها

از یاد نبرید که عصر طلایی ابتدا با رویش اگاهی در تک تک ماست که ایجاد میشه.

 

 

نور و عشق برای همه

ماریا

5 پاسخ

  1. ماریای نازنین من اصلا نمیدونم رایزینگ چیه ساعت تولدم رو نمیدونم چارت تولدم رو در آوردم اما هر چی بیشتر خوندم بدتر گیج شدم اما با علاقه دنبال میکنم پیجت رو امیدوارم اطلاعات بیشتری پیدا کنم و بفهمم کی هستم و برای چه کاری به این دنیا اومدم برات نور و برکت از کائنات و خدا طلب میکنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *