ونوس در چارت تولد، ستاره صبح یا ستاره شب

Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Cancer
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ونوس در چارت تولد، ستاره صبح یا ستاره شب

پست ویژه (Patreon Post)

برای دسترسی به این پست باید حق عضویت را خریداری نمایید.