Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ونوس در چارت تولد، ستاره صبح یا ستاره شب

ونوس در چارت تولد، ستاره صبح یا ستاره شب

ونوس در چارت تولد، ستاره صبح یا ستاره شب

 

ونوس و جایگاه تکاملی ان

درک الگوی انرژیکی ونوس در چارت تولد بسیار حایز اهمیت است. میدانیم که در پشت هر تمایل به عمل به روش بیرونی(مارس) نوعی انگیزه،ارزش یا احساس ارزشی وجود دارد. عوامل روانشناختی بستگی زیادی به عملکرد ونوس دارند.‌ به زبان ساده اگر الگوی انرژیکی مارس مربوط به فرایند رشد بذر اولیه باشد، ونوس بر رشد بذرهای کلان‌نظارت دارد.‌ خواه بذرهای بیولوژیکی و خواه عوامل درگیر در حوزه های روحی، روانی و معنوی.‌
بنابراین رفتارهای فردی توسط مارس تعیین میشود ولی ریشه این رفتارها مبتنی بر ریشه های عملکرد ونوس است.‌ احساسات یا انگیزه های شخصی نهفته در روان، خواه مربوط به الگوهای کارمیک گذشته و خواه الگوهای ایج اد شده در زندگی کنونی منجر به تجربیات اولیه زندگی میشود.

ونوس بعنوان الگوی روانی حاکم بر رفتارهای مثبت روح عمدتا به علامت لیبرا، خانه روز او و محور اعتدالین پاییزی مربوط میشود.‌ زمانی نمادین که دانه بالغ از گیاه ازاد میشود تا در رشدی مجدد قرار بگیرد و از طرف دیگر ونوس در الگوهای تارس، خانه شبانه خود، متولد میشود.‌
بنابراین در تحلیل ونوس در استرولوژی تکاملی بسیار مهم است که ونوس در کدام الگوی انرژیکی حضور داشته باشد. ‌بعنوان ستاره صبح یا شب.

 

ونوس، ستاره صبح یا شب

بطور کلی عملکرد ونوس در نشانهای اولیه تا حد زیادی به عملکرد مارس وابسته است که به آن‌جهت و هدف میدهد. الگوی انرژیکی این نوع ونوس در تجسم فعلی یک قدرت غریزی باروری است. اما وقتی ونوس در نشانهای پاییزی قرار میگیرد، انرژی تعیین‌کننده بسیار قدرتمندی را کسب میکند که باید بنابراگاهی خود از آن در زندگی عاطفی خود استفاده کند. مرز بین خوب بودن و بد بودن.
اگر ونوس شما، در الگوی انرژیکی لوسیفر یا ستاره صبح است، در این تجسم کیمیاگری این بخش روان شما برای فراتر رفتن از خویشتن است.‌ روح شما با یک امید مشتاقانه به دنیا و انسانیت پا به این سیاره زیبای آبی رنگ گذاشته گویی که تمام درسهای زندگی این بخش از حلول‌اش در این‌جسم، به تمام نتایج ان بستگی دارد.

اما اگر ونوس شما ستاره عصر یا هسپروس است، خردمند درون شما در حال یادگیری زیبایی های اصیل و درونی است.‌ شما بلوغ عاطفی بیرونی را در تجسم‌های قبل تجربه کرده اید و اکنون در نقطه ” تغییر” ارزشهای “زنده‌گی” در لایه هایی عمیق‌تر هستید اما بسته به خودتان است که در تنش‌ها و احساسات پرشور در چه لایه ای درگیر شوید؟ لایه های شناخت خود حقیقی یا تکرار درسهای گذشته.

 

ماریا

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *