Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

Sagittarius Full Moon – Love and Light

ماه کامل کماندار در سه شنبه ساعت 16:20 دقیقه بوقت ایران طغیانی عظیم  علیه سفسطه های مردسالارانه است. زمان تغییر واقعیات به ماهیات و تغییر شرایط تاریخی به متافیزیکی.

 

ماه بعد از سفری سنگین و عمیق درنشان سرد و تاریک عقرب و در دیداری سنگین با نودجنوبی، ضمیر ناخود آگاه و احساسات ما را غرق در گذشته کرد.. جایی که روح واحساسات با تمام سیاهی ها و انسدادهایش روبرو و یک کشمکش سنگین درونی عاطفی را تجربه کرد و بسیاری افراد دچار تشویش ها و درگیری های عاطفی احساسی باخود شدند و  ترس و تهدید همراه با فشار زیاد را تجربه کردند.

زاویه سخت ماه با سترن این تنش و فشار را عمق بخشید تا تمام توجه ضمیر نا خودآگاه به سمت تجربیات گذشته سوق داده دهد و مجددا تمام درسهای آموخته شده و نشده، مرور شود تا بدانیم درست بر بلندای کدام قله برای ایستادن، عزم مان را جزم کرده ایم.

 

ماه کامل کماندار

اکنون ماه در نشان کماندار در گرمای عنصر آتش احساسات و عواطف رو کمی ملایم تر می‌کند و سرزندگی احساس می‌شود و باید با آگاهی تمام، مرز بندی بین الگوهای شرطی شده و حقیقت را انجام داد و زنجیر های اسارت از گذشته را در آتش کماندار ذوب کرد و رها شد تا گرمای آتش جانی دوباره به ضمیر ناخودآگاه و شخصیت بدهد. درون گرایی ما تبدیل به برونگرایی شکومندی می شود برای در نوردیدن قله های جدید کشف و شهود و مهر پایانی بر تجربه هایی که پاهایمان را زنجیر کرده اند و اجازه پرواز بسمت افق های دور زا نمی دهد.. تا ضمیرناخوداگاه به سمت واقعیت ها و حقیقت های آگاهانه همراه با هوشیاری معنادار حرکت کند و ماه مشتاقانه رو بروی خورشید قرار می‌گیرد و نور و روشنایی مضاعف را تجربه می‌کند.

 

این نقطه از پست می‌گویم: ماه کامل مبارک

جریان انرژی قدرتمندی که هویت فردی و هوشیاری آگاهانه ما را در مقابل ضمیر ناخودآگاه و شخصیت قرار میدهد و به نوعی همترازی قطبیت ها و انرژی مردانه و زنانه شکل می گیرد و ما قادریم دو روی سکه خواسته ها و نیازهایمان را ببینیم.. دو روی سکه توانایی هایمان و امیدهایمان و ارزوهایمان. نپتون، یین بزرگ- مادینه الهی- در تنشی قدرتمند با این ماه کامل است.. مرزهای نفس حل میشوند..

 

 

نپتون و تنش ماه کامل – مرزهای نفس حل میشوند

نفس و شخصیت هر دو حساس می‌شوند و شاید دچار سردرگمی و ما در مقابل این نقطه قرار میگیریم که چه رویایی را میخواهیم خلق کنیم؟؟ مربع نپتون ما را وادار میکند محدودیتهایمان را ببینیم و اجازه دهیم در ترسیم‌ نقشه زندگی‌مان، الهام و شهودهایمان نیز دخیل باشند.. این چیزی است که میتواند ما را به جلو ببرد.. باورهای قدیمی و کهنه‌مان را بشوید و تغییر بزرگ را بیافریند.‌ تنش‌های مردسالانه روی سطح بالا خواهند آمد تا ما بار دیگر روی خواسته هایمان و تلاشهایمان فکر کنیم و بیندیشیم که ایده‌ها و افکار و کلام‌مان چگونه توانسته‌ جهانی زیباتر را برای دیگران بسازد؟؟ چگونه توانسته انها را از توهم “من” دربیاورد و به “ما”  تبدیل کند. این تغییر بزرگ در نگرش ها و افکار ماست.. جایی که ما را به انرژی انقلاب تابستانی میرساند تا ما نهایت درخشش خود را بتوانیم در جهان به ظهور برسانیم.

 

راهنمای درونی

اما این اسکوئر راهنمای معنوی ما هست جایی که نشان ماهی و نپتون خواهان آزادی روح از تمام قصد و بندهای بازدارنده در مسیر رشد و تکامل روح است..

کمی به درون بنگريد ببینید چه چیزی نیاز به شستشو دارد..

نگاه نپتون با این زاویه به ماه همان ضمیر ناخود آگاه در نشان کماندار بدای آزادی افکار و عقیده و دیدن بعد معنوی وجود است که بتوان ان را درک و احساس کرد و خود مقدس را کشف کرد تا با شوق امید در شهود بدون تعصب معنی زندگی را در ابعاد بالاتر تجربه کرد..

همچنین نگاه نپتون به خورشید با این اسکوئر (مربع ) در نشان دوقلو دعوت به پاک سازی نحوه تفکر و نگرش و دریافتی های شخصی است چه چیزی را یا میگیرید و چگونه حرف می‌زند و برخورد میکنید ، باید با انرژی فراتر از دریک نپتون همراه شد و شستشو در نحوه نگرش و تفکر و برخوردها انجام داد و با اصل ذهن بدون قضاوت و معصومانه توقلو آشتی کرد و هرچیز رو همانطور که هست دید و ساده و کودکانه بدور از ترس تحقیر تفکر کرد

اگر با انرژی نپتون همراه شوید و شستشو و پاک سازی شکل بگیرد و روح آزادی را درک کند ، منتظر پاداش سترن در این ماه کامل باشید..

هرچیزی که آگاهانه منطقی به پایان برسد پاداش سترن در انتظار اوست.

 

ماه کامل برایتان پربرکت

 

 

 

ماه کامل کماندار و دکان سوم:

 

این ماه کامل در دکان سوم کماندار فعال میشود که تحت کنترل سترن است و با کارت تاروت ۱۰ چوب نمادین میشود.‌‌. این بخشی است که انرژی گلکسی سنتر روی آن‌فعال است و حس شخصی من این است که با انرژی مرکوری روی صفر درجه دوقلو، حقیقت ازاد و دروغ در تنشی بزرگ گرفتار می‌آید و روح‌ها قدرت بیداری دوچندان دریافت خواهند کرد.. این سونامی نپتون است برای روشنگری حقیقی زیر این نور ماه کامل.

۱۰ چوب نماد نظم نوین جهانی است و هرچه این‌نظم را بر هم زده باشد اکنون زمان بازسازی آن است..‌ تراین سترن به این ماه کامل در کنار این کارت تاروت به ما هشدار می‌دهد برای مسوولیت های انسانی و الهی‌مان..‌ برای گفتن حقیقت‌ها..‌ اکنون زمان فرار از مسوولیت هایمان نیست.. همانگونه که مرد پشت به کارت دارد و ما چهره او را نمی بینیم، به ما هشدار میدهد برای تمام عهدهایی که بسته ایم و اکنون احتمالا خود را در گرفتاریهای دنیای ماده اسیر کرده ایم و به مسوولیت.های حقیقی خود پشت کرده ایم.

 

 

قوچ‌ها: وارد مرحله نهایی یک کار یا پروژه میشوید که می بایست در برخی نظرات و ایدهایتان تجدید نظر کنید.

تارس‌ها: نسبت به تغییر چه چیزی مقاومت دارید؟؟ تجربه‌های گذشته تان را مرور کنید و یاد بگیرید در تغییر است که رشد میکنید.

دوقلو: مراقب کارشکنی ها و یا ناراستی های شرکایتان باشید. چیزهای زیادی وجود دارد که باید مشخص شود.

خرچنگ: وظایف مهم را محول کنید و کمی استراحت کنید. پیشرفتتان ممکن است کند شود. درگیر استرس ذهنی نشوید.

لئو: بهای گزافی را برای موفق شدن داده اید و نتیجه نگرفته اید؟؟ دلسرد نشوید. الان وقت رهاکردن‌نیست.‌

خوشه: بیاموزید برای برداشتن قدم‌های بزرگ، صادق و درستگار و صبور باشید. از همه مهمتر. خودتان باشید.. خود اصیل‌تان.‌

لیبرا: با مسایل زیادی دست و پنجه نرم میکنید؟؟ انبوه ارتباطات و تبادلات؟ اولین کاری که باید انجام دهید این است که‌ نظم دهید و طبقه بندی کنید.‌

عقرب: رکود مالی شدید پیدا کرده اید؟؟ استرس مالی و شاید فروپاشی رمزارزها؟؟ بنظر میرسد در انتهای تونل هیچ نوری وجود ندارد. چاره ای نیست.. مقاوم باشید و مابقی منابع‌تان را برای عبور از این روزهای سخت نگه دارید.

کماندار: به چیزی که نیستید یا توانایی بودنش را ندارید، تظاهر نکنید. اگر تلاشی نمی کنید تظاهر نکنید که تلاش میکنید و اگر چیزی را دوست ندارید تظاهر به دوست داشتنش نکنید.

کپریکورن: درب برای شما باز است.. درب پنهانی رویاها و ارزوها. تامل کنید و خرد پشت زیبایی ها را ببینید

آکواریوس: مراقب تنش‌های کلامی‌تان با دیگران باشید..‌ انها چیز دیگری میگویند و شما چیز دیگری می‌شنوید

ماهی: انچه ارزو دارید را روی این سیاره زمین‌خلق کنید. انجامش دهید. به نتیجه فکر نکنید.

 

“رابعه عدویه”

گفت: «یا بنى آدم! از دیده به حق منزلى نیست، و از زبانها بدو راه نیست، و سمع، شاهراه زحمت گویندگان است و دست و پاى، سکّان حیرت‏اند.

کار، با دل افتاده است. بکوشید تا دلى بیدار بدست آرید، که چون دل بیدار شد، او را به یار حاجت نیست». یعنى دل بیدار، آن است که در حق گم شده است و هر که گم شد، با یار چه کند؟ الفناء فى اللّه اینجا بود.

 

 

 

 

28 پاسخ

  1. بسیار زیبا وعالی بود ممنون از زحمت هاای شما برای شعور واگاهی ما باشد که اگاهی ما باعث رشد کشور وزندگی شخصی وروحی ما بشه

 1. ممنونم از ماری زیباااااا و خردجوهای آگاهش💜💛💚🧡💙❤
  در نور باشید💝

 2. ممنون از شما ماریا جان و آقای خوشرو
  من در ۲۹ درجه کماندار نپتون دارم و شامل خانه ی دوازدهم هست

 3. ممنون از آقا مهدی و ماریای نازنین 💚💚💚 ماه کاملتون مبارک و فرخنده و پر برکت💚💚💚 به امید روزی که من کامل متوجه مطالب بشم 😀🕊️✨

 4. بسیار عالی بود لذت بردم ، ممنونم از ماریای عزیز و مهربانم و آقای خوشرو یکی از بهترین های مدرسه ونوس ،قلمتان سبز و مانا ✨🍃 ،ماه کامل مبارک و پر برکت باشه برای همه آمین ✨🙏🍀🌕✨🍀🙏✨

 5. سپاس از تو ماریای نازنین 🙏❤️ این پیامهات چقدر همیشه بهم آرامش میدن . ممنونم ازت نازنین من یک لئو با رایزینگ خرچنگم 💕💕❤️❤️😘😘

 6. ماه كامل براى همه سرشار از نيكويى و بركت باشه ، سپاس از آقاى خوشرو و مارياى عزيز 🙏🏻🌹🙏🏻

 7. دوستان کسی می دونه دقیقاکدوم درجه از کماندار گلکسی سنتر ست ؟امیدوارم این ماه زیبا وکامل برهمه ی ما مبارک باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *