Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Sagittarius
The moon is 13 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

پیوند سترن و پلوتو ,  و زندگی شخصی ما

پیوند سترن و پلوتو ,  و زندگی شخصی ما

پیوند سترن و پلوتو ,  و زندگی شخصی ما

 

اما تاثیر این پیوند روی زندگی شخصی ما چگونه خواهد بود؟
مانند هر دوره دیگری کسانی هستند که در این زمان سود خواهند برد و این پیوند باعث شکوفایی انان خواهد شد.‌اگر نسبت به انتخاب مسیرهای زندگی خود بی تفاوت نبوده اید و همواره با نگاهی به نیازهای قلبی خود (و نه خواسته ها) تصمیم گرفته اید.. اگر سخت‌کوش بوده اید و صادق، اگر با اخلاق بوده اید و مصمم این انرژی میتواند بخصوص در رده های شغلی برای شما بسیار نتیجه بخش باشد.‌
بعضی های دیگر ممکن است مجبور به ایجاد تغییرات اساسی در زندگی خود شوند.‌

 

کاردینالها همچنان در فشارهای تحولی

از انجا که این پیوند در 22 درجه نشان کپریکورن بوقوع می‌پیوندد انهایی که در ده روز اخر نشانهای کاردینال متولد شده اند و یا رایزینگ در ده درجه انتهایی نشان‌های کاردینال دارند (قوچ‌ها، خرچنگها، لیبراها و کپریکورنها) میتوانند در معرض این انرژیها بیشتر قرار بگیرند.

این پیوند بشما یاداوری میکند که در برابر نیروهای قدرتمندی که فراتر از اراده شما عمل میکنند فروتنی داشته باشید.. اگر در برابر تغییرات مقاومت کنید، ضربات سخت تری را متحمل خواهید شد چرا که مسیری که متعلق بشما نیست را باید رها کنید یا تغییر دهید.

این پیوند شما را ترغیب میکند که روابط خود را با تمام قدرت تعریف کنید .. اقتدار درونی اتان را احیا کنید و خودتان تصمیم‌گیرنده زندگی اتان باشید.‌

هر انچه در آینده رخ میدهد، بستگی مستقیم به نحوه برخورد ما با نیروهای در حال حرکت دارد.‌

 

متولدین 1982/83

این پیوند تاثیر زیادی روی متولدین سالهای 1982-1983 و 1946-1948 دارد. این افراد با انرژی پیوند پلوتو و سترن بدنیا آمده اند و این پیوند مجدد اتمام کارماهای قدیمی و تولد قوانین و کارماهای جدید برای انان است. اما قبل از هر تحولی، پایان انرژیهای قدیمی الزامیست.‌

از انجا که این پیوند پایان چرخه‌ای است که در سال 1982/83 اغاز شد بنابراین از لحاظ شخصی الگوهای جدیدی در زندگی این افراد وارد میشود.‌ اگر جز متولدین این دوران هستید این نقطه عطف و به نوعی پایان دوران کارمیک شماست. بخصوص که در ان دوران این پیوند در نشان لیبرا بود و بسیاری از متولدین آن دوره در روابط کارمیک و ازدواج های کارمیک قرار گرفتند.

 

نقطه شروع

این پیوند نقطه شروع است. قبلا گفته ام که پلوتو بذر است و با شروع چرخه جدید سترن و پلوتو، بذر ساختار زندگی و فونداسیون اینده شما اکنون کاشته میشود. شما باید یاد بگیرید که با زندگی خود با جسارت و مسوولیت پذیری بیشتری برخورد کنید و یاد بگیرید که گاهی تسلیم بهترین راه برای خارج شدن از شرایط اشتباه است.‌ اگر با چالشهای زندگی خود اگاهانه برخورد کنید تا پایان سال2020 خواهید توانست پیشرفتهای چشمگیری را در جهت اهداف اصلی زندگی خود انجام دهید.‌

مراقب فشارهای روحی در این زمان باشید، چرا که بالا امدن ترسها جزیی از روند اصلاح انرژیکی این پیوند است تا انچه را باید تغییر دهیم از این طریق شناسایی کنیم.‌ در این زمان‌چالشهای مربوط به والدین و یا روسا میتواند افزایش پیدا کند.‌ اما انچه اهمیت دارد این زمان احیا و بازسازی مسایل شغلی، فکری و درونی شماست.

این پیوند روی چارت تولد شما

چگونگز تجربه و تاثیر گذاری این تزنزیت بستگی مستقیم به چارت تولدتون داره.‌ افرادی که سترن در کپریکورن دارن، افراد متولد شده در سالهای 1989 و 1990 که زیر انرژی سترن در کپریکورن متولد شده اند این انرژی رو مستقیم تجربه میکنند. همزمانی این انرژی با پلوتو میتواند بخش هایی از زندگی شما را عمیقا تغییر دهد.‌
اگر پلوتو چارت تولد شما تحت انرژیهای خورشید یا ماه قرار دارد ان منطقه تحت تحول عمیق قرار میگیرد.
خانه هشتم نیز معیار دیگری برای سنجش و درک این انرژی است.‌

همچنین اگر سیاراتی را در حدود 22 درجه نشانهای ثابت دارین در معرض تغییرات این ترنزیت قرار میگیرید.‌
این مناطق درگیر بشما راهنمایی میدهند دررمورد وضعیتی که نیاز به اصلاح دارد.‌ به زندگی خود صادقانه نگاه و گوش کنید.‌چه درونی و چه بیرونی و ببینین‌چه چیزهایی نیاز به اصللح، تغییر یا رها کردن دارد.‌

 

واقع بینانه نگاه کنید

نگاهی واقع‌بینانه به زندگی خود کنید و ببینید چه چیزی برای شما موثر بوده و چه چیزی نبوده.. انتظار نداشته باشید فرصتهای مناسب مثل هدیه های اسمانی بر شما ببارند!! شما باید انها را پیدا کنید.. برنامه زندگی اتان را همین امشب بنویسید و روال و مسیر خود را ایجاد کنید.
با حضور مرکوری و خورشید در کنار این پیوند با خود صادقانه صحبت کنید و استعدادهای پنهان شده خود را کشف کنید.‌ با این انرژی نمیتوانبم از تغییر جلوگیری کنیم.. هشدارها و چالشها را جدی بگیرید و زندگی جدیدتان را بسازید.

 

 

در نهایت اینکه

این ترنزیت زمان تولد دوباره شما با ایمان به قدرت درونی اتان است. وقتی بتوانید الویت‌بندی های زندگی هاتان را واقعگرایانه انجام دهید انوقت میتوانید درک کنید که کدام استعداد یا استفاده از کدام یک از منابع میتواند بشما رشد دهد. انچه در زندگی شما نمایان میشود بستگی به انتخابهای شما دارد و انتخاب شما بستگی به اگاهی شما.‌
اگر میخواهید صلح را در جهان ببینید باید ابتدا صلح را در درون خود برقرار کنید.

 

به علامت خورشیدی خود نگاه کنید و رایزینگ، لیست زیر میتواند تا حدودی راهنمای شما باشد که ببینید کدام بخش از زندگی شما تحت تاثیر این انرژی ها قرار میگیرند.

قوچ ها و رایزینگ‌قوچ ها: خانه شغلی و اولویت ها خانه دهم
تارسها و رایزینگ‌تارس‌ها: خانه اموزش، مسافرت، مسایل حقوقی و عرفانی خانه نهم
دوقلوها و رایزینگ دوقلوها: خانه منابع مشترک، بدهی ها، تحول و علوم ماورایی خانه هشتم
خرچنگها: خانه‌ ازدواج و مشارکتها خانه هفتم
لئوها و رایزینگ‌لئوها: خانه بهداست و کار و سلامتی خانه ششم
خوشه ها و رایزینگ خوشه ها: خانه عشق، روح، خلاقیت  خانه پنجم
لیبرا و رایزینگ لیبرا: خانه ریشه ها، خط خونی، خانه و خانواده خانه چهارم
عقرب و رایزینگ عقرب: خانه ذهن و ایده، همسایگان، ارتباطات خانه سوم
کماندار و رایزینگ کماندار: خانه پول و درامد و ارزشها خانه دوم
کپریکورن و رایزینگ کپریکورن: خانه، هویت و امور شخصی خانه یکم
آکواریوس و رایزینگ آکواریوس: خانه تنهایی، اسرار، ترسها و ناخوداگاه خانه دوازدهم
ماهی ها و رایزینگ ماهی ها: خانه گروه ها و هم‌تیمی ها خانه یازدهم

 

عشق و نور برای شما

ماریا

4 پاسخ

  1. سلام بانو جان.من لئو هستم و رایزینگ کماندارم. الان طبق رایزینگم کپریکورن میشه خانه دومم. که خانه پوله. دقیقا بزرگترین مشکل دهسال اخیرم مالی بوده. حالا سوالم اینه که تاثیرش روی رایزینگم بیشتره یا ماهی که متولد شدم. مگه نه اینکه خانه هارو از رایزینگ شروع به شمارش میکنن. پس میشه خانه دومم نه خانه ششم. درسته؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *