پیوند سترن و ژوپیتر در صفر درجه نشان آکواریوس  اتحاد عادی نیست.. همانطور که در این پست ویدیویی توضیح دادم این شروع یک الگوریتم جدید کیهانی است

پیوند بزرگ سترن و ژوپیتر در آکواریوس

پیوند سترن و ژوپیتر در صفر درجه نشان آکواریوس  اتحاد عادی نیست.. همانطور که در این پست ویدیویی

پیوند بزرگ سترن و ژوپیتر در آکواریوس

این کوتاه ترین روز و در عین حال قدرتمندترین روز است. خورشید وارد نشان سرد کپریکورن میشود و سترن به دیدار با ژوپیتر میرود. پیوند سترن و ژوپیتر در صفر درجه نشان آکواریوس  اتحاد عادی نیست.. همانطور که در این پست ویدیویی توضیح دادم این شروع یک الگوریتم جدید کیهانی است

طی دویست سال گذشته پیوندهای این دو قدرت در نشانه های زمین بوده است و پیوند 21 دسامبر در نشان هوا خواهد بود چرا که تحول ذهن و اندیشه اکنون بر دنیای مادی تقدم دارد.‌

اخرین پیوند این دوسیاره در 28 می سال دوهزار و در نشان تارس و در مربع با اورانوس، اغاز کننده دیدگاه های جدیدی در ارزش های معنوی و مالی بود و این پیوند اغازگر دوره جدیدی از تحول و تکامل انسانی است.‌

 

نفرین تکومسه

 

پیوند بزرگ سترن و ژوپیتر در آکواریوس

نفرین تکومسه

 

 

یه افسانه خاص این‌پیوند خاص رو خاص‌تر میکنه. در مورد روسای جمهوری آمریکا افسانه ای وجود دارد به اسم نفرین تکومسه.. تکومسه یک رهبر قبایل بومی امریکا بود که تلاشهای زیادی برای دفاع از سرزمینهای خود کرد و بدلیل نقض پیمان مرزها توسط ژنرال هریسون در نوامبر 1811 شروع شد. تکومسه اعلام کرد که
هریسون بعنوان رییس بزرگ انتخاب خواهد شد..‌ هریسون در دفتر کار خود خواهد مُرد! و پس از او هر بیست سال رییس بزرگ‌(منظورش همون رییس جمهور است) خواهد مرد تا مرگ مردم من همیشه در خاطر بماند.

هریسون 29 سال بعد در 1840 رییس جمهور شد و 31روز بعد در دفر کارش کشته شد. با نگاهی به سال 1980 و یا 2000 هیچ مرگی ثبت نشده اما ترورها انجام شده است.‌

 

 

 

 

تکامل مغز انسان

این عصر جدید بر پایه اگاهی های جدید است..‌برای رسیدن به عصری ازاد و روشن و برای دستیابی به یک انسجام جمعی و همسویی با دیگران ابتدا نیاز داریم قدرت روح خود را بازیابی کنیم و اگر بخواهیم در این دوره حساس تاریخی نقش پررنگی داشته باشیم باید عقاید و باورهای منسوخ اجتماعی را دور ریخته و خود را بعنوان یک افریده الهی دوباره متولد کنیم. آکواریوس اخرین نشانه هواست و الگوی انرژیکی این پیوند در این نشان، باز کننده کانالی است برای ذهن ما برای رسیدن به خرد حقیقی.

از نظر من، این پیوند نقطه جدیدی در تکامل ذهن انسانی است.. ما انتظار داریم که در طی سالهای آینده خبرهایی از جهش های ژنتیکی در اعصاب و مغز انسان بشنویم..‌ فکر میکنم این جهش‌ها روی نئوکورتکس‌های مغز انسان خواهند بود که نقش بسیار مهمی در تکامل اگاهی انسان دارد و این پیوند آغاز تولد انسان نوین است.

بنابراین بنظر میرسد با پایان یک چرخه کامل و شروع یک الگوریتم هندسی، کدینگ جدیدی در انتظار بشریت است.. این یک ری‌استارت کامل جهانی است.

ارسال دیدگاه