Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

پیوند ماه و کایرن در نشان ماهی

تحلیل آسترولوژی پیوند ماه و کایرن در نشان ماهی

 

قوچ ها
پیوند ماه و کایرن در خونه دوازدهم‌شما اتفاق می افته.. از سال2910 که کایرن وارد ماهی شد روی بخش ناخوداگاه شما انرژی گذاشته شده تا شما عمیق ترین ترسها و زخم هاتون رو پیدا کنین.‌ ممکنه شما قدرت ارتباط با زندگی گذشته‌تون رو پیدا کرده باشین و دلیل یکسری رنج هاتون رو متوجه شده باشین که بخاطر زندگی گذشته بوده.‌ کایرن در این بخش سعی کرد بشما یاد بده مرزهاتونو مشخص کنین..‌ ناخوداگاه تون رو عمیقا نگاه کنین و ترس هاتون رو بشناسین.‌ این نه سال هدیه نپتون بشما بود که عشق الهی رو درک کنین و روی مسیر روح‌تون حرکت کنین و سایه هاتون رو حل کنین.
شما فقط ده روز دیگه میتونین از این انرژی استفاده کنین.‌

تارس ها
پیوند ماه و کایرن در خونه یازدهم‌شما اتفاق می افته. از سال2010 که کایرن واردماهی شد شما با این انرژی کار کردین تا اگه زخم‌هایی احساسی در رابطه با دوستان یا گروه ها دارین اونها رو حل کنین.‌ ممکنه شما در بچگی در بین دوستاتون طرد شده بودین .. ممکنه همین‌الانم نتونین بین دوستاتون درست صحبت کنین..‌خجالت بکشین.. نتونین احساس‌تون رو بیان کنین و مرتبا ترس مسخره شدن داشته باشین…
شما نه سال فرصت داشتین روی اینگونه ترس هاتون کار کنین…
فقط ده روز دیگه فرصت دارین تا نگرانی هاتون رو در رابطه با دیگران، در رابطه با اینده، حل کنین.

دوقلوها
پیوند ماه و کایرن در خونه دهم شما اتفاق می افته. از 2010 که کایرن وارد ماهی شد شما با این انرژی کار کردین.. زخم هایی که شهرت شما رو خراب کرد.. زخم‌هایی که اعتبار شما رو زیر سوال برد..‌حتی زخم‌هایی که بابت مسایل حل نشده توسط پدر یا مادرتون بشما زد.‌ ترس از اینکه کارتون رو بخوبی انجام ندین..‌نتونین ارزشهایی شایسته خودتون کسب کنین.‌.
نه سال فرصت داشتین این زخم ها رو بهبود بدین. حالا فقط ده روز دیگه فرصت دارین تا درک کنین ارزش شما به معیارهای خودتون بستگی داره و نه هیچکس دیگه.‌ بفهمین داشتن رویاهای بزرگ‌ترس نداره و درک کنین که خودتون میتونین یک شفادهنده بزرگ باشین.

خرچنگها
پیوند ماه و کایرن در خونه نهم شما اتفاق می افته. از 2010 که کایرن وارد ماهی شد، انرژی کایرن تلاش کردن زخمهای اعتقادی شما رو بهبود بده.‌. زخم های مذهبی .. زخم‌هایی که شما رو از تجربه هر چیز جدیدی میترسوند.‌ شاید بارها و بارها فرصت سفر داشتین به مناطق دور اما میترسیدین..‌ شاید دوست داشتین محل زندگی تون رو تغییر بدین اما توی زادگاه‌تون گیر کردین..‌ همیشه درگیر سنتها و عرف ها بودین..‌ یا حتی ممکنه بخاطر سفرهای طولانی والدین، دچار ترسهای ناخوداگاهی شده بودین.

فقط ده روز دیگه فرصت کار کردن با این انرژی رو دارین تا ترس هاتونو بهبود بدین و به بینش عمیق تر و ازادتری برسین.

لئوها
پیوند ماه و کایرن در خونه هشتم‌شما اتفاق می افته. از 2010 که کایرن وارد ماهی شد انرژی کایرن تلاش کرد زخمهای مخفی شما رو بهبود بده.. تابوهایی در ارتباط با موارد جنسی..‌ ممکنه ترس  ناخوداگاه داشته باشین از مرگ..‌ ممکنه از منابع دیگران استفاده کرده باشین و باعث شرمساری تون شده باشه. شاید از دارایی های دیگران‌استفاده کردین که باعث پشیمانی شده. شاید پولی قرض گرفتین که نتونستین برگردونین و حتی برعکس..‌هر سواستفاده ای از منابع دیگران چه از طرف شما و چه دیگران اگه باعث درد شده کایرن تلاش کرد بشما درسهای اون رو بده..‌
درسهای کایرن بشما عمیق بوده..‌ درسهای پلوتونیایی که با عمق روح شما کار میکرده. فقط ده روز دیگه فرصت دارین و بعد باید با این انرژی خوب برای همیشه احتمالا خداحافظی کنین.‌

خوشه ها
پیوند ماه و کایرن در خونه هفتم شماست. جایی که کایرن از سال2010 در حال کارکردن و بهبود دادن هست.‌ زخم‌های احساسی در روابط شما با دیگران. زخم هایی که بخاطر بهم خوردت تعادل روابط ایجاد شده.‌ ممکنه ازدواج بی ثباتی رو تجربه کرده باشین.‌. یا حتی طلاق گرفته باشین.‌‌ مشارکتهای شما احتمالا پر از ناراحتی و استرس بوده.‌ترس از رد شدن در اینده، شکاک بودن..‌ چه در روابط،کاری یا اجتماعی.. حتی ممکنه شریکی کنار شما قرار گرفته که زخم خورده باشه و شما اونو بهبود داده باشین تا کنارش خودتون هم بهبود پیدا کنین.‌ کایرن در طول این نه سال سعی کرد بشما یاد بده در روابطتون تعادل رو حفظ کنین و ..
فقط ده روز دیگه این انرژی بی نظیر با شما هست.‌

لیبراها
پیوند ماه و کایرن در خونه ششم‌شما اتفاق می افته.‌ جایی که کایرن از سال2010 در حال بهبود شما در مورد ناامیدی های مربوط به زندگی تون بوده.‌ شاید خیلی از شماها در طول اون دوره با کارفرماهاتون دچار مشکل شدین.. حتی سلامتی تون بخطر افتاده..‌ جایی که شما بدنبال کاملترین ها بودین و نه تنها به اون کمال دلخواهتون نرسیدین، بلکه روال زندگیتون هم‌بهم خورد. جایی که بیش از حد به دیگران انتقاد کردین یا دیگران و مورد انتقاد خودتون قرار دادین و یا حتی مورد انتقادهای شدید قرار گرفتین.
حالا فقط ده روز دیگه فرصت دارین تا خودتونو ازاد و رها کنین و بپذیرین که نه خودتونو انکار کنین و نه سعی در کنترل دیگران داشته باشین.

عقرب ها
پیوند ماه و کایرن در خونه پنجم شما اتفاق می افته.‌جایی که کایرن از سال2010 سعی داشت زخم ها و دردهای مربوط به اون قسمت رو بهبود بده.‌ زخم های عاطفی مربوط به دوران کودکی، زخم های مربوط به عشق و در کل زخم های مربوط به یک قلب شکسته.. حتی ممکنه خیلی از شما در طول این نه سال زخم های قلب رو تجربه کرده باشین..‌جایی که باید یاد میگرفتین حتی عاشق شدن شجاعت میخواد. شاید حتی خیلی از عشق ها در پرده پنهان موند و جرات ابراز رو پیدا نکردین..‌ حتی والدینی ممکنه زخم فرزند رو تجربه کرده باشن.. نگرانی در مورد اینده و حتی تولد فرزند. کایرن سعی کرد در طول این سالها مسیرهای بهبود و غلبه بر این‌ترسها و ضعف ها رو بشما نشون بده . سعی کرد یادتون بده غرور و ایگوهاتونو کنترل کنین..‌ سعی کرد صبوری رو یادتون بده و اعتماد بنفس داشتن رو..‌
این انرژی تنها ده روز دیگه با شماست تا از هدیه های اون استفاده کنین.

کماندارها
پیوند ماه و کایرن در خونه چهارم شما اتفاق می افته..‌ جایی که از سال2010 کایرن تلاش کرد تا شما رو نسبت به دردها اگاه کنه.‌ زخم های مربوط به گذشته، زخم های مربوط به خانواده… دوران کودکی سخت، والدین بخصوص مادر ناسازگار..‌حتی شاید بعضی افراد بدلایل این ناسازگاری ها مجبور به ترک خونه شده باشن.. ترک اجباری مثل ازدواج های اجباری و …
ترس از عدم امنیت، ترس ناخوداگاه نهادینه شده دورانهای کودکی شما رو احتمالا در معرض انتخاب های اشتباه قرار داد.. حتی ممکنه کایرن در این بخش یکی از والدین حامی شما رو ازتون‌ جدا کرد.. جدایی فیزیکی یا حتی مرگ.. و باید قوی بودن رو یاد میگرفتین..
انرژی کایرن فقط ده روز دیگه با شماست تا اون دردها رو رها کنین و درک کنین امنیت در قلب و ذهن خودتونه.

کپریکورن ها
پیوند ماه و کایرن در خونه سوم شما اتفاق می افته جایی که کایرن از سال2010 تلاش کرد زخم های مربوط به ارتباطات شما رو بهبود بده.. فاصله های عاطفی بین شما با خواهر و برادر..‌
ممکنه شما زخم هایی داشتین از دوران کودکی و مدرسه رفتنتون.. شاید کمی نسبت به بقیه کندتر بودین و برای خجالت نکشیدن همیشه سکوت کردین و حرف نزدین.‌شاید دعواهایی رو با خواهر و برادرتون داشتین… شاید مورد حسادت واقع شدین یا حسادت کردین..‌
فقط،ده روز دیگه فرصت دارین قهرها رو کنار بگذارین و نه تنها با دیگران، که با خودتونم اشتی کنین.

اکواریوس ها
پیوند ماه و کایرن در خونه دوم شما اتفاق می افته..‌جابی که کایرن از سال2010 سعی کرد شما رو نسبت به اون دردها اگاه کنه و بهبود بده.‌زخم های احساسی مربوط به ارزشهاتون، اموالتون..‌ ترس از ضرر مالی کردن..‌ترس از عشق..
شاید شما با مشکلات مالی فراوانی روبرو شدین که شما رو در وضعیت سختی قرار داد.‌احساس مالکیت داشتن شما روی زندگیتون هم احتمالا مخرب بوده و کایرن تلاش کرد بهتون یاد بده مالکیت بیش از اندازه نه تنها سازنده نیست مخرب هم‌میتونه باشه.‌ شاید باید یاد میگرفتین پول همه چیز نیست و بدون پول هم میشه شاد بود.‌
فقط ده روز دیگه فرصت دارین از این انرژی استفاده کنین و زخم های مالکیت های از تعادل خارج شده رو شفا بدین.

ماهی ها
پیوند ماه و کایرن در خونه یکم شما اتفاق می افته. جایی که کایرن از 2010 با ورود به نشان‌ماهی سعی کرده زخمهای عاطفی و فیزیکی شما روبخاطر خودخواهی ها یا ایگوهاتون بهبود بده.‌ عدم اعتماد بنفس داشتن.. اینکه خودتونو دوست نداشتین.. با ظاهرتون مشکل داشتین..‌شاید حتی احساس میکردین زشتین باعث شده بود با دیگران غریبه باشین و کایرن سعی کرد بهتون یاد بده خودتونوبیشتر بشناسین.. توانابی های منحصر به فردتونو کشف کنین.. اگه کسی در دواران کودکی اذیتتون کرده ببخشین و درک کنین شخصیت خودتون و پایدار و محکم بسازین.‌ به خودتون دروغ نگین و خود واقعی زیبا و قوی تونو کشف کنین.
فقط ده روز دیگه شما با این انرژی میتونین کار کنین برای بهبود.

6 پاسخ

  1. متشکرم ماریای عزیزم
    شما و یک نفر دیگه تاثیر زیادی در زندگی من دارید عزیزم
    لطفا” من رو به گروه سایه ها وارد کنید.

    1. سلام مهربونم.. افراد کنار ما همه به نوعی در رشد ما تاثیرگذار هستن . نور و عشق برای شما????????????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *