Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

پیوند ونوس و نودشمالی در 22 درجه تارس

در دکان آخر تارس ما با یک الگوی ثابت، رشدمان را تثبیت میکنیم.‌.تمام انرژیهایی که ونوس با خود از سفر قبل حمل و ذخیره کرده است و حال در پیوند ونوس و نودشمالی در22 درجه تارس این چرخه جدید به روزرسانی و تثبیت می گردد.. این شکل گیری یک میدان گرانشی جدید است تا واقعیت های آینده زندگی ما ساخته شوند.
به این موضوع دقت کنید که نودشمالی یه درگاه انرژیکی است.. سیگنالی که ونوس با خود دارد، حالا در این درگاه حول انرژی گرانشی انرژی ثابت تارس تثبیت میشود بنابراین این بذری هست که دوسال آینده به مرحله برداشت میرسد و روح در واقعیت جدید زندگی اش قرار می گیرد.

 

پیوند ونوس و نودشمالی در 22 درجه تارس، تثبیت یا رهاسازی؟

همه می دانیم که ونوس یک انرژی جذب کننده است بنابراین دیتالایف و انرژیهایی که در کالبد ذهنی عاطفی ما ذخیره شده در میدان اینرسی تارس قرار میگیرند. ونوس کهن‌الگوی روابط، اشتراکات، احساسات، خواسته‌ها و نیازهاست.. کهن‌الگوی اصالت و خودبودن.. کهن‌الگوی عدالت..

در طی یکماه آینده مارس این بذر کاشته شده را فعال خواهد کرد و فعالسازی شدیدتر توسط انرژی تکانشی اورانوس شکل می گیرد. این یک روند تحول تکاملی است که مارس در تارس آن را فعال کرده و سطح آگاهی را ارتقا می دهند.

از آنجایی که سترن و پلوتو نظاره گر این تثبیت هستند این موضوع می‌تواند شما را در مقابل درسهایی از گذشته قرار دهد، درسهایی درباره خشم، حسادت، انتقام در روابط کاری یا عاطفی. آشکار شدن موارد پنهانی و برملا شون دروغ ها و ناراستی ها.
این تکانه تکاملی برای درک انرژی حقیقت‌گرا و صلح‌جوی ونوس است که کمک می‌کند تا از تاریکی ها و سیاهی های گذشته بیاموزید و در میدان آگاهی جدیدی قرار بگیرید..

نماد صبیان‌ پیوند ونوس و نودشمالی در 22 درجه تارس، پرواز کبوتر سفید بر فراز آب‌های ناآرام هست.. آب نماد صداقت هست و پرواز کبوتر سفید یعنی درگیر آلودگی ها نشو.. رد شد از آب‌های ناآرام..

 

 

هنر مردمی باشد و راستی

ز کژی بود کمی و کاستی

“حکیم فردوسی “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *