Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

کایرن برگشتی در نشان قوچ

کایرن برگشتی، سفری به درون عمق جنگجوی زخمی ما برای بهبودیست

کایرن برگشتی در نشان قوچ

کایرن سیارک زخم‌ و شفا، امروز در ساعت 4:09 دقیقه بامداد حرکت برگشتی‌شو در 5 درجه نشان قوچ شروع میکنه.‌ کایرن برگشتی، سفری به درون عمق جنگجوی زخمی ما برای بهبودی. این سفر تا 13 دسامبر طول میکشه و کایرن به 1 درجه نشان قوچ برمیگرده.
پس در حقیقت از امروز به بعد تا فقط دوهفته به پایان سال 2019 ما با انرژی کایرن برگشتی کار میکنیم چرا که نیاز ما برای ورود به پرتال 2020 و تولد هویت جدید، داشتن یک جنگجوی درونی سالم هست.‌

 

کایرن برگشتی، سفری به درون عمق جنگجوی زخمی ما برای بهبودیست
کایرن برگشتی، سفری به درون عمق جنگجوی زخمی ما برای بهبودیست

 آرکتایپ کایرن

کایرن نمایانگر بخش ناخوشایند روان ماست.‌.‌ عمیق ترین زخم و رنج ما. در اساطیر کایرن یک سنتور نیمه انسان و نیمه حیوان است..‌ دوبخش میرا و نامیرا.. اون بطور اتفاقی توسط تیرزهراگین دوستش هرکول زخمی میشه و با اینکه خودش درمانگر بوده نمیتونه زخم رو درمان کنه… بخش خدایی یا نامیرای اون ، اجازه مرگ‌نمیداده و اون در رنج و دردی بزرگ‌ بود.‌ دررنهایت با زیوس معامله کرد.. بخش جاودان خود را رها کرد و به این ترتیب به ارامش جاودانی رسید.‌

در حقیقت اسطوره کایرن بما امکان درک‌زخم ها و ناسازگاریهای زندگیمون رو میده که در نهایت سبب شناخت بیشتر از خودمون و بهبود اون زخم‌ها و دردها میشه.‌ کایرن راهنمای درونی مخفی هست که ما رو با ازادی از دردهای گذشته، به سمت فردایی روشن میبره. مدار کایرن با گذر از سترن و اورانوس همانند پلی هست از سمت گذشته به اینده.‌

کایرن بنوعی نشوندهنده دوگانگی ماهیت وجودی ماست، و ماموریت ما برای یافتن صلح درونی.‌ اسطوره کایرن بین سترن (دنیای فیزیکی ) و اورانوس (ذهن بالاتر) قرار داره.. دررحقیقت این ادغام ذهن و جسم و اگاهی بالاتر هست.‌

اولین زخم

کایرن نشوندهنده اولین زخم‌شماست.. جایی که این زخم‌با بهبود میتونه باعث تبدیل شما به شفاگری برای دیگران بشه..‌زمانی که شما زخم‌هاتون رو بهبود میرین ناخوداگاه تلاش میکنین کسانی رو که زخمی مشابه شما دارن رو همراهی کنین تا به بهبودی برسن.‌ بنابراین شما با پذیرش زخم‌ها نه تنها خودتون رو به رشد اگاهی و روحانی میرسونین، در رشد دیگران‌‌هم‌میتونین سهم بزرگی داشته باشین.‌

بازگشت زخمهای قلب

در شرایطی کایرن برگشتی میشه که مرکوری در پیوند با مارس قرار میگیره و ونوس در زاویه مربع با کایرن.‌.
دررحالیکه مرکوری در تلاش هست تا با‌انرژی مارس، ما رو مشتاق کنه برای بررسی مسایل گذشته و قدیمی مربوط به قلب و احساسات ما، ما رو مجبور میکنه به بررسی و بازبینی ایگوهامون. مارس در پیوند با مرکوری از ما میخواد راجع به نحوه مبارزات‌مون، تلاشهامون، رقابت هامون بپرسه.‌ از کودک درونی ما تا عاشقانه های جوانی و با انرژی برگشتی کایرن در این فرایند ما قدرت بیشتری پیدا میکنیم برای درمان زخمهای قدیمی قلب و روح.‌

این بخش درونی ماست که قدرت میگیره تا ما با حقیقت های خودمون روبرو بشیم.‌مرکوری در تلاش هست تا ما با نگاهی عمیق تر به قلب مون‌نگاه کنیم و ببینیم کدوم احساس ما نیاز به تغییر یا بهبود داره.. در چه قسمتی باید دوباره متولد بشه و یا رشد کنه.‌ مرکوری و مارس در زاویه هماهنگ با کایرن امکان درک عمیق تر خودمون و زخمهامون رو بهمون میدن.‌

 

زخمهای ما، مدالهای ما هستن

کایرن برگشتی در قوچ و در زاویه خوب با مارس، شجاعت روبرو شدن با زخمهامون رو بهمون میده و اجازه میده که ما به زخم هامون بچشم‌نقاط رشد نگاه کنیم نه شرم و خجالت.‌ کایرن برگشتی در قوچ از ما درباره جنگجوی درونی ما خواهد پرسید تا ما با درک بیشتر قدرت انگیزه ها و مبارزاتمون و حتی خشممون به درک عمیق تری از هسته وجودی‌مون برسیم.‌

انرژی قوچ مرتبط هست با چاکرای ریشه و کایرن در زاویه خوب با سترن بما قدرت میده که تمام ترسهای احساسی، ناامنی‌هامون، وابستگی های سمی و تاریک مون رو به قدرت و جسارت و اعتماد به خود درونی تبدیل کنیم و انسدادهامون رو به بهبود برسونیم.‌ وقتی ترسهای ما به بهبود برسن ما تغییز رو می‌پذیریم و با صلابت بیشتری در راه اینده قدم برمیداریم.

 

ونوس و کایرن برگشتی

کایرن برگشتی در قوچ، در زاویه سخت با ونوس که دررنشان خرچنگ به احیا و پرورش و تولد دوباره قلب و احساساتش متمرکز هست یعنی نیاز جنگجوی درونی ما به صلح و ارامش و بهبود. ‌این زاویه سخت ابتدا شما رو با زخمهای قلب صدمه دیده‌تون، روبرو میکنه.‌ این انرژی زخمهای احساسی، بلاکهای عاطفی و ناامنی هاتون رو براتون پررنگ میکنه و همزمان اورانوس در این فرایند شرکت میکنه تا اون زخم‌ها به تغییر و نور و ازادی برسند تا برای آینده از گذشته های درداور خود جدا بشیم‌.‌

 

پیوند مرکوری برگشتی و مارس

پیوند دوباره مرکوری و مارس در حالیکه مرکوری در ترنزیتی عمیق تر و درونی تر هست در زاویه هماهنگ با کایرن میتونه مسایلی مزبوط به قلب و احساسات و عاشقانه ها رو از گذشته باز کنه..‌ این جریان انرژی میتونه براحتی توسط،مارس به چالش کشیده بشه اما همونطور که در ویدیوی ماه جولای و پستهای قبل مرتبا تذکرردادم این انرژی ها برای درک احساسات ضروری و حقیقی مسیر زندگی ماست نه درگیر شدن در حاشیه ها.‌

برگشتی کایرن تا 12 دسامبر ادامه داره.. زمانی خوب برای کار کردن روی زخمهای درونی و شخصیتی بوسیله مراقبه و استفاده از مشاوره های روانشناسی. ‌

 

درس گرفتن از تجربه های تلخ

با انرژی کایرن برگشتی از تجربه های دردناک زندگی‌تون درس بگیرین.‌. حسرتها و افسوس ها رو رها کنین تا هدایای بالاتر هستی رو درک کنین. هدایایی از جنس شفا و ایمان الهی که نپتون در حرکت برگشتی خودش مشغول یاداوری عمیق اونهاست.‌ خاطرات بدوتلخ رو رها کنین و انرژی مارس رو برای تغییر چیزهایی بکار بگیرین که تغییرکردنی هستن.‌

تجربه های تلخ زندگی تون رو مرور کنین نه برای فرو رفتن به ارتعاش غم و اندوه، اونها رو در انرژیهای مرکوری برگشتی مرور کنین تا کشف کنین که در زمان اون تجربه ها، نیت ها و گفتار و طرز تفکر شما چگونه بوده و باید چه چیزی تغییر کنه..‌انرژی که ژوپیتر برگشتی سعی داره باورها و اعتقادات اشتباه ما رو به تغییر برسونه و دررنهایت مقایسه کنین… اون‌چیزی که در اون زمان برای خودتون و در زندگیتون خلق کردین با چیزی که اکنون میخواین در زندگیتون خلق کنین.

از این انرژی ها استفاده کنین تا متفاوت و روشن و بر مبنای عشق بیافرینین.

اگه سیاراتی در درجه های ابتدائی نشان های کاردینال دارین و یا متولدین دهه اول نشان های قوچ، خرچنگ، لیبرا و کپریکورن هستین، بازگشت زخمها رو بیشتر تجربه میکنین.‌ نشان خورشیدی و رایزینگ و ماه در درجات ابتدایی نشان های کاردینال بطور معمول این بازگشت رو بیشتر تجربهخواهند کرد. این انرژی با برگشت مرکوری به خرچنگ شدت بیشتری از لحاظ احساسی خواهد گرفت.

 

عشق و نور برای شما

ماریا

6 پاسخ

  1. ماریا جان من ده بار بیشتر این مطلبو خوندم انگار تمام دردای من بود و زخمای من من یه ماهی هستم که همیشه برای داشتن عشق خودمو فدا کردم الان که ۳۹سالمه و جز اه و حسرت چیزی برام نمونده
    تو روشنای راه من شدی شایدم خودت ندونی که نوشته هات کیا رو بیدار کرد و برد بسمت عشق خودشون
    اینکه وقت میگذاری و برامون اینقد کامل می نویسی فقط عشق تو رو میرسونه . خیلی دوستت دارم فرشته مهربونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *