Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ

تحلیل آسترولوژی گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ

تحلیل آسترولوژی گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ

گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ‌در 10 ژانویه ساعت 22:51دقیقه به تایم‌ایران، زمان بیداری درونی هست.‌نقطه اتصال قدرتمند ذهن و احساس.‌هر چیزی که باید رها کنید را رها کنید.‌ گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ درست در روبروی مرکوری و خورشید بوقوع می‌پیوندد.‌ دوگانه های ذهنی و احساسی افزایش می یابند و کلید داستان، پیدا کردن الگوهای مخرب بر هم زننده تعادل و حذف انهاست.‌ این ماه کامل 20 درجه خرچنگ‌تبدیل به یک گرفتگی قدرتمند میشود که با توجه به انرژیهای حاکم بر کپریکورن و پیوند پلوتو و سترن میتواند ناامید کننده باشد.‌این گرفتگی از لحاظ عاطفی و خلقی میتواند نوسانات زیادی ایجاد کند. اثرات هر گرفتگی تا ششماه ادامه خواهد داشت.

 

ماه گرفتگی

در ماه‌گرفتگی، خورشید در مقابل ماه قرار میگیرد و زمین بین آن دو. بعبارتی ماه وارد مخروط سایه زمین میشود. همسوشدن خورشید، زمین و ماه تاکید میکند که برای دنیای واقعی باید احساسات بیرونی و درونی در تعادل قرار گیرند و این گرفتگی انسدادهایی که باعث بهم خوردن الگوهای تعادل میشود را پررنگ میکند.‌

این گرفتگی در نشان خرچنگ است.‌ نشان خرچنگ‌ همسو با انرژیهای نودشمالی است.‌ نودشمالی مسیر روحی و سرنوشت روح ماست و این گرفتگی میتواند برای ما وقایعی را بوجود اورد تا ما را به مسیر و سرنوشت روحی‌امان هدایت کند.‌ هر چیزی که در زیر این انرژی گرفتگی برای ما اشکار شود، برای رشد روح ماست. محور خرچنگ- کپریکورن یک محور امنیتی است پس تمرکز این گرفتگی روی امنیت درونی و بیرونی ما میباشد.

تحلیل آسترولوژی گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ
cancer lunar eclipse

 

استلیوم سیاره ای کپریکورن

استلیوم سیاره ای کپریکورن بسیار قدرتمند است.‌سترن و پلوتو به هم‌پیوند خورده اند و تا دقیق شدن زاویه پیوند انها کمتر از دو روز باقی مانده.‌خورشید و مرکوری نیز در پیوند با هم قرار گرفته اند و همینطور ژوپیتر و نود جنوبی.‌ بنابراین این گرفتگی میتواند باعث تشدید و تحریک انرژیهای کپریکورن شود.‌
این مخالفت میتواند ما را با حقایق و واقعیتهای تلخ یا ترسناکی روبرو کند.‌ این نقطه عطف چرخه محور خرچنگ-کپریکورن است که از جولای 2018 ما را تحت تاثیر داده و چهارم ژوئن به پایان خود میرسد تا ما روی تحولات اصلی زندگی خود متمرکز شویم.

سترن و پلوتو

موضوعات عمیق عاطفی در این گرفتگی میتوانند دوباره باز شوند. ترسهای پنهان و چالشهای امنیت درونی و بیرونی میتواند مطرح شود تا به یک نتیجه نهایی تبدیل شود. سترن خدای زمان است و الگوهای انرژیکی که زمان انها تمام شده به مبدا برخواهند گشت. این شامل ادمها، روابط و .. است.‌ مراقب درگیریهای خانوادگی باشید.

خورشید در پیوند با مرکوری

ارتباطات و اطلاعات در این برهه بسیار حیاتی هستند برای انتخابهای اینده. در این انرژی ارتباطات جهانی و سران میتوانند تنش‌زا باشند. از انجا که کپریکورن نشان مرتبط با ساختارهای دولتی و حکومتی و مالی است، در این زمان شاهد تحولات عمیقی در این ساختارها خواهیم بود. این زمان رها کردن سیاستهای قدیمی و زمان تغییر است. تنش های مالی میتواند روی سیستم های فاسد بیشتر شود. همچین  اخبار یک مرگ‌ملی میتواند پخش شود.

نقش اورانوس در گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ

اورانوس درست فردای گرفتگی مستقیم میشود.‌ مستقیم‌شدن اورانوس لایه قدرتمندی ار احیای انرژیهای مادینه را فعال میکند.‌ این بیداری درونی و وحدت اگاهی است.‌یک انرژی از ابعاد بالاتر که میتواند بما در رهایی و ایجاد تغییر کمک کند. این اگاهی برتر قدرت نشان دادن مسیرهایی را بما دارد تا ما بتوانیم خود را از چیزهایی که ما را در اسارت خود نگاه داشته ازاد کنیم. اگاهی درک تصحیح الگوهای اشتباه و گرفتن تصمیمات بالغانه برای آینده. این انرژی همچنین میتواند باعث تغییر الگوهای اب و هوایی شود.

نقش نپتون در گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ

نپتون در انرژیهای سخت‌گیر کپریکورن، نقطه امید ماست.‌نپتون‌بما یاداوری میکند که فراتر از دنیای مادی نگاه کنید. نپتون تسلیم، پذیرش و اعتماد است و این انرژی کمک کننده ای است که در هر بخشی از زندگی که نمیتوانیم از لحاظ ذهنی برای آن راه‌ی پیدا کنیم، با قلب جواب انرا پیدا کنیم.‌ نپتون انرژی مادینه ای هست که در انرژی های کپریکورن هدف ایجاد همدلی جمعی و عشق جمعی را دارد.‌روشن کردن چاکرای قلب ما.

 

تحلیل آسترولوژی گرفتگی نشان خرچنگ
cancer lunar eclipse

در سطوح شخصی این گرفتگی روی علایم کاردینال یعنی قوچ‌ها، خرچنگها، کپریکورنها و لیبراها تاثیر میگذارد. خصوصا اگه سیاره ای از 19 الی 22 این نشانها دارین در ان منطقه مواردی درحال ازاد شدن و وضوح است و مسایل عمیقی را میتواند بوجود اورد.

این انرژی هم در سطوح فردی و هم اجتماعی تاثیرات بسیار عمیقی را میتواند داشته باشد. بسته به نمودار تولدتان این انرژی بخشهای خاصی از زندگی شما را تحت تاثیر قرار میدهد و اگر هر کدام از شما در مسیر انتخابهای اساسی هستید، این انرژی میتواند بشما درک عمیق تر و شهودی تری را داشته باشد.‌

از خاطر نبرید که:
همه چیز میاید و می‌رود و تمام زندگی ما در هر موقعیت و مقطعی، پتانسیل رشد را دارد.

 

 

کارت تاروت مرتبط با این گرفتگی 4 کاپ می باشد.

تحلیل استرولوژی گرفتگی نشان خرچنگ
Astro Tarot

 

وقتی ما ارتباط معنوی و قلبی مون رو با جهان هستی قطع میکنیم میتونه باعث ناامیدی ما بشه. ابری که جام چهارم رو در دست داره نماد روح هست و این یعنی باید درست در جایی که ناامید میشیم از همه چیز به یک نیروی برتر و هدایت کننده اعتماد کنیم. لباس قهوه ای رنگی که روی لباس قرمز رنگ پوشیده شده نشانگر سرکوب شور و شوق انرژی زندگی هست اما شلوار فرد ابی رنگ هست و طرز قرار گیری کفشهاش رو به پایین. با تمام ناامیدیها، فرد ناخوداگاه دوست داره شرایطش رو به ثبات برسونه . تکیه دادن اون به درخت توانایی اون با ماهیت درونی و ذاتیش رو نشون میده.  در نهایت اینکه این کارت میخواد یاداوری کنه اگه هر جایی از زندگیتون انسداد و گره هست ببینین چه چیزی اون گره ها و انسدادها رو ایجاد کرده.. عقایدتون، باورهاتون، احساساتتون یا … فراموش نکنین این خود ما هستیم که به زندگیمون معنا می بخشیم.

 

 

 

 

هستی گاهی هدیه های پنهانی برای شما دارد، دلسردی و ناامیدی میتواند مانع دیدن و درک آن هدیه ها شود.

 

تاثیر این گرفتگی بر دوازده نشان زودیاک

در زیر تاثیر این گرفتگی را بطور خلاصه بر روی تمام نشانها نوشته ام. نشان خورشیدی و رایزینگ خود را توام در نظر بگیرید.

قوچ ها: این فشار برای شما در مورد مورد تعادل بین گذشته و اینده شماست. گرفتگی در بخش داخلی شماست.. موضوعاتی از گذشته و حتی شرایط کودکی شما میتواند مسیرهای اینده را بشما با وضوح بیشتری نشان دهد.‌ ممکن است خبری در موارد کاری داشته باشید و یا نامه های قانونی. پتانسیل جابجایی و تغییر شغل برای شما دیده پیش‌بینی میشود.‌ روشهای قدیمی را رها کنید.

تارسها: گرفتگی در بخش ارتباطات اینده شماست..‌ اگر در امور حقوقی یا تحصیلات عالی مردد هستید این گرفتگی میتواند مسیرهای جدیدی را بشما نشان دهد. یک مذاکره یا گفتگو یا صحبت کلیدی میتواند مسیر شما را برای اینده روشن کند. اگر درگیر نامه ها و موارد مربوط به مهاجرت هستید با اقدامان و نامه های جدیدی میتوانید روبرو شوید. ‌برای کسانی که مشتاق مسیرهای معنوی هستند مسیرهای درونی و شهودی جدیدی میتواند باز شود‌.

دوقلوها: گرفتگی در بخش منابع شخصی شماست. این بخش عمیق ترین نقطه چارت شماست که میتواند قدرتهای عمیقی را در شما بیدار کند.‌تغییرات عمیقی در شما در زیر سطح در جریان است.‌این گرفتگی میتواند شما را با قدرتمندترین نقاط قوتی روبرو کند که تاکنون از انها بی اطلاع بودید‌‌. اگر درگیر نامه های مهریه و یا ارثیه هستید، خبرهای قانونی میتواند مسیرهای شما را تغییر دهد.

خرچنگها: این گرفتگی در نشان خود شماست.‌وقت نتیجه گیری برای شما فرا رسید.. نتیجه گیری درباره یک رابطه یا ازدواج یا حتی هویت درونی خودتان. پیامهایی بشما خواهد رسید که مشخص خواهد کرد بهترین مسیر برای اینده شما کدام است.

لئوها: گرفتگی در بخش پنهان شماست. ‌یک مساله پنهان میتواند برای شما اشکار شود و یا نتیجه مساله ای که مدتها شما را درگیر خود کرده به بخش انتهایی برسد.‌ این میتواند زمان بزرگترین حرکت برای شما باشد.‌رویاهایتان را نادیده نگیرید. در روز گرفتگی و حتی قبل از ان میتوانید در هنگام خواب سوالهایتان زا بپرسید.‌ بیشک جواب خواهید گرفت.‌

خوشه ها: گرفتگی در بخش اجتماعی شماست که بشما در مورد حقایق موقعیت واقعی اتان را بگوید.
این بهترین زمان انجام کاری برای شماست فقط چیزی را هل ندهید! بگذارید اطلاعات بشما برسند و در یک فضای ذهنی ازاد تصمیم گیری کنید.‌شانس اینکه عشق واقعی را پیدا کنید بسیار زیاد است.‌

لیبراها: گرفتگی در بخش شغلی شماست و این میتواند سکوی پرش برای اوج گرفتن شما باشد.‌اهداف اینده و حرفه ای و شغلی اتان را روشن تر و هدفمند تر انتخاب کنید. مراقب درگیری افکار و احساساتتان هم باشید. ارتباطات و امنیت کاری اتان را نادیده نگیرید.‌ یادتان نرود شهرت کاری نمیتواند امنیت درونی اتان را بطور کامل کاور کند. امنیت در درون شماست. یاد بگیرید کارتان را با عشق مخلوط کنید تا بدرخشید.

عقرب‌ها: گرفتگی در بخش فرصتهای شماست.. ایده هایتان را شفاف کنین و سعی کنید مسیر اینده اتان را با تکیه به واقعیت ها انتخاب کنید. این‌گرفتگی میتواند نقطه اوج شکوفایی و خلاقیت شما باشد. حواستان باشد که تصمیم‌گیریهای کنونی شما مربوط به اینده شماست. به ارتباطات جدید و اطلاعاتی که بدستتان میرسد یا برایتان روشن میشود توجه کنید.‌بهترین فرصت ها میتواند از طریق ایمیل، تلفن یا رسانه های اجتماعی برای شما فعال شود.

کماندارها: گرفتگی در بخش منابع مشترک شماست.. اطلاعاتی مهم درباره پول و موارد سرمایه گذاری میتواند بشما برسد.‌فرصتهای مخفی انتظار شما را  میکشد برای کشف شدن.‌ ممکن است یکسری مسیرهای مالی شما به پایان برسد تا با پتانسیل بیشتری اغاز گردد.‌

کپریکورنها: گرفتگی در بخش مشارکتهای شماست.. گفتگوهای جدیدی برای شما در راه هستند. این انرژی میتواند برای شما مشخص کند که دقیقا بدنبال چه راه و هدفی هستید. مراقب باشید چون انرژیهای این گرفتگی میتواند مسیر افکار شما را بهم بریزد.‌ اگر با چالشی روبرو شوید قطعا برای این است که مسیر بهتری برای شما در راه است. مراقب اختلاف با رییس یا پدر و همسر باشید. اگر تلاشهای زیادی کرده اید، پاداش خواهید گرفت.‌

اکواریوسها: گرفتگی در بخش روال معمول شماست.‌موارد مبهمی در رابطه یا سلامتی میتواند برای شما روشن شود. یادتان‌باشد عقل سالم در بدن سالم است. اگر مدتی از سلامتی و تناسب اندام خود غافل شده‌اید وقتش است به ان برگردید. چرا که شما اصولا به همه چیز اهمیت میدهید جز خودتان.‌

ماهی ها: گرفتگی در بخش خودآگاهی شماست.‌ شانس بزرگی وجود دارد که رویاهای شما به حقیقت تبدیل شوند.‌خواسته ها و نیازهایتان را از هم تفکیک کنید و انرژی خود را روی واقعی ترین انها متمرکز کنید.‌ این قلب شماست که در معرض این گرفتگی قرار میگیرد. انچه را نمیتوانید با ذهن دزک کنین، با قلب حتما میتوانید.

 

یاداوری میکنم که توضیحات بالا بسیار کلی می باشد. برای گرفتن تفسیر شخصی در مورد این گرفتگی میتوانید از این طریق با من در تماس باشید.

 

6 پاسخ

  1. ماریای عزیزم شما سپاسگزارم از این همه تلاشی که برای آگاه سا ی و کمک به خودسازی مامیکنی. زندگی ات. سرشار از سلامتی پایداری عشق باشه. ملکه ی آسمان منی. آکواریوس هستم و از درد سینه ی چپم رنج میبرم امیدوارم که خیر باشه و اتفاقی برام نیفته. از خداوند طلب سلامتی دارم و طلب صبر. گرچه هرچه صلاح اون باشه رو میخوام اولین باره که با تمام وجود حس میکنم سپردم خودمو بهش و آماده ام برای همراه شدن با خدای خودم
    15

  2. ماریای عزیزم شما سپاسگزارم از این همه تلاشی که برای آگاه سا ی و کمک به خودسازی مامیکنی. زندگی ات. سرشار از سلامتی پایداری عشق باشه. ملکه ی آسمان منی. آکواریوس هستم و از درد سینه ی چپم رنج میبرم امیدوارم که خیر باشه و اتفاقی برام نیفته. از خداوند طلب سلامتی دارم و طلب صبر. گرچه هرچه صلاح اون باشه رو میخوام اولین باره که با تمام وجود حس میکنم سپردم خودمو بهش و آماده ام برای همراه شدن با خدای خودم
    15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *