Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ماه کامل نشان عقرب

تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان عقرب

ماه کامل نشان عقرب، پاکسازی ناخوداگاه جمعی

این ماه کامل در 7می/18 اردیبهشت در 17 درجه عقرب/تارس ما رو وادار میکنه در عمق ناخوداگاه‌مون، ارزشها و ارزوها و استعدادها و تمام چیزهایی که گم کرده ایم را پیدا کنیم.‌

این ماه کامل عقرب در دکان دوم عقرب است که تحت حاکمیت خورشید قرار دارد بنابراین انرژیهای خورشید در این‌ماه کامل، تاکیدی دوچندان خواهند داشت.‌

خورشید در پیوند با مرکوری

خورشید در پیوند با مرکوری در نشان واقعگرای تارس ما رو فراخان میکند برای جستجو در ارزشها و ارزوهای گمشده..‌برای جستجوی ان بخشی که در تمام شادیها و لذت های تارس را این روزها، زیر سوال برده و ان را از ما گرفته. در این هیاهوی کرونا، تهدید جنگ و قحطی و رکود و تورم و بیماری، بشر امروز باید عمیق فکر کند و ببیند کاشته های دیروز و گذشته اون چه بوده، که امروز حاصل را درو میکند.

محور نودها جابجا شده اند و در این ماه کامل روی 29 درجه نشان دوقلو از ما راجع به گذشته و اینده میپرسند.‌ ایا چیزی که در دنیای امروز ما رشد کرده باعث آرامش و شادی قلب ما شده؟ ایا انچه در طول 19 سال گذشته انجام داده ایم‌، امروز بما شادی و امید بخشیده یا انبوهی از حسرت ها و ناکامی ها.‌
پلوتو حاکم‌نشان‌عقرب در حرکت برگشتی است و در کنار ژوپیتر ما را وادار میکند تمام ترسها و تجربه ها و خاطرات گذشته را مرور کنیم.‌
مرکوری در کنار خورشید به این یاداوری کمک فراوانی میکند.‌

یه جمله معروف هست که میگه:
“هر چیزی توی زندگیتون نیست، دلیلش این‌هست که اونو انتخاب نکردین. “
و تمام داستان مرکوری حول همین جمله است. “انتخاب”

بخشی از ما، در دالانهای تاریک عقرب فراموش شده، گم شده.. زنده زنده دفن شده اما هنوز نفس میکشد و بی آنکه ما متوجه باشیم زندگی امان را می‌راند. این ماه کامل بما قدرت ان را میدهد که با جابجایی محور نودها و قبل از ماه نو نشان دوقلو، ان دالانها و زیرزمینهای ناخوداگاه مان را جستجو کنیم تا بتوانیم‌قطعه گمشده امان را پیدا کنیم.‌

سترن در اکواریوس روی استیشن اماده حرکت برگشتی است و مارس در آکواریوس .. انرزیهای اورانوس قدرت گرفته اند تا به هر وسیله ای شده عمق ناخوداگاه ما و عمق ناخوداگاه جمعی از ترس و تاریکیها پاک‌شود .‌

نپتون
در این‌هیاهوی، نپتون تمام دلگرمی و امید و عاشقانه های ماست.. جواب تمام سردرگمی ها و گمگشتگی هایمان.‌.‌

شعر فروغ را به یاد میاورم

آنگاه
خورشید سرد شد
و برکت از زمین‌ها رفت
و سبزه‌ها به صحراها خشکیدند
و ماهیان به دریاها خشکیدند
و خاک مردگانش را
زان پس به خود نپذیرفت
شب در تمام پنجره‌های پریده رنگ
مانند یک تصور مشکوک
پیوسته در تراکم و طغیان بود
و راهها ادامهٔ خود را
در تیرگی رها کردند
دیگر کسی به عشق نیندیشید
دیگر کسی به فتح نیندیشید
و هیچکس
دیگر به هیچ‌چیز نیندیشید
شاید هنوز‌ هم
در پشت چشم‌های له‌شده، در عمق انجماد
یک چیز نیم زندهٔ مغشوش
بر جای مانده بود
که در تلاش بی‌رمقش میخواست
ایمان بیآورد به پاکی آواز آبها
شاید، ولی چه خالی بی‌پایانی
خورشید مرده بود
و هیچکس نمیدانست
که نام آن کبوتر غمگین
کز قلبها گریخته، ایمانست

نپتون در یک زاویه حمایتی زیبا یاداور تمام‌چیزی میشود که در دلهایمان گم شده و ان را فراموش کرده ایم..‌که اگر فراموش نمیکردیم به سرزمین ناامیدی های هادس راه گم‌نمیکردیم.‌

خورشید و ماه و نپتون هر سه در نشانهای زنانه هستند و این بازگو کننده تمام‌حقیقت دنیای اشفته امروز ماست.‌

این ماه کامل، نقطه عطفی است.. تولدی دوباره است..‌در ذهنیت ما و قلب ما.
ونوس در نشان دوقلو تاکید میکند که انتخابهای ما اگر بر اساس الگویی غیر از عشق باشد، به اینده نخواهد رسید. ‌
این‌ماه کامل عقرب، حرکت از تاریکی است به نور… از ترس به عشق

 

ماه کامل نشان عقربماه کامل نشان عقرب
ماه کامل نشان عقرب

کارت تاروت این‌ماه کامل 6 کاپ‌است.

در نگاه اول عدد شش مرتبط است با ونوس.‌ انتخابهای ما بر چه ارزشی خواهد بود؟ پول و مادیات یا عشق و احساس؟
اما کارت از رها کردن گذشته میگوید و پشت سر گذاشتن انچه متعلق بما نیست.‌این ستاره های شش پر نمادی از ونوس هستند . دخترک دستکش سفیدی به دست دارد.‌ و دست دیگرش پشت جام پنهان است.‌ ‌کارت داستان زیادی دارد. بخاطر دارم که سال 88 برایش یک داستان چهارصفحه ای نوشتم.‌ زوایای نگاه و دید در این کارت بی نظیر هستند .‌ قلعه هایی که ناموزون هستند.‌ ان اتحاد پنهان شده دوجام اینجا داستان عمیق تری دارد.‌ گویا پرسفونه است که در این کارت دارد فریب هادس را میخورد.‌ اتحادی پنهانی شکل دارد میگیرد.‌ در زمینی متفاوت (دونوع سنگفرش در کارت وجودددارد)
انروز برای این کارت نوشتم ما باید دوباره انتخاب کنیم..‌ بگذاریم گذشته برود، انارها را دانسته بخوریم تا بتوانیم هر دو روی سکه زندگی را بازی کرده باشیم.‌
دستکش سفیدی که دخترک بدست دارد یک‌نماد ماسونی است و کنایه از بیگناهی.‌ 6 عدد تغییر و اشوب هم‌هست..‌تغییر همیشه آشوب دارد..
کارت را بچرخانید.. نمادهای عمیق تری در ان‌میبینید. بنظر من این کارت را اصلا باید برعکس کرد و دید. این کارت متعلق به مسیر تیفرت است.‌ وقتش است به خود بالاترمان اعتماد کنیم.‌

در نهایت اینکه بگذارید گذشته برود.

 

ماه کامل برایتان پربرکت

ماریا

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *