تحلیل و بررسی بازگشت کایرن به ماهی   بازگشت کایرن به نشان ماهی. کایرن حدود پنجاه سال گردشش بدور زودیاک طول میکشه و بازگشت کایرن بین مخالفت اورانوس و دومین بازگشت سترن اتفاق می افته. ما اولین بازگشت سترن رو در اوخر دهه20 تا30 سالگی تجربه میکنیم.. درست زمانی که وارد دنیای بزرگتری با مسوولیت […]


تحلیل و بررسی ماه کامل نشان قوچ ماه کامل نشان قوچ؛   ماه کامل نشان قوچ در درجه 1 و در پیوند با کایرن هست. بنابراین بعنوان اولین نگاه ما باید تصمیم بگیریم که کدوم یک از ضعف هامونو باید با شجاعت ببینیم و اونو حل کنیم. این ماه کامل در یک درجه نشان #قوچ […]


تحلیل و بررسی مرکوری در لیبرا مرکوری در لیبرا ؛ مرکوری در لیبرا خواهد بود امروز در ساعت  7:08 دقیقه صبح . لیبرا یه نشان مرتبط با هوا هست و حاکم لیبرا ونوس هست.‌ در عین حال لیبرا یه نشان کاردیناله و این یعنی اون دوست داره رهبر و پیشتاز باشه.. عنصر هوا تاکید میکنه […]


تحلیل و بررسی کایرن، شفا و شمن کایرن، شفا و شمن   کایرن، شفا و شمن. شفا و درمان در شمنیزم با شخصیت کاستاندا شروع میشه. جایی ‌که آموخته هاش رو از معلم معنویش، “دون خوان” به جامعه انتقال میده و شکی نیست که بعد ازون شمنیزم در جامعه با‌ دادن آگاهی از لحاظ معنوی […]