تفکرات جدید برای رشد واقعی ????DAILY OVERVIEW???? ▫️Feb 28, 2019▫️ چند روزی هست که ونوس و اورانوس در زاویه سخت یا چالشی با هم قرار گرفتن.. هر چقدر ونوس به نشان اکواریوس نزدیک تر بشه این زاویه به شدت انرژی بیداریش افزوده میشه.. دقیقا درست در 1 مارس که ونوس وارد اکواریوس میشه در اووووج […]


تحلیل آستروتاروت آقای محمدجواد ظریف تحلیل آستروتاروت آقای محمدجواد ظریف .. وقتی منو به چالش دعوت میکنین!! باید بگم‌این چالش نیست.. در حقیقت موضوع استعفای اقای #ظریف دور از انتظار نبود با احتمال خروج ایران از برجام. در هر حال با اینکه علاقه ای به تحلیل آستروتاروت این چارتها ندارم، یه تحلیل خیلی کوتاه میگذارم. […]


  انرژی های پایان ????DAILY OVERVIEW???? ▫️Feb 25, 2019▫️ ماه در22 درجه نشان عقرب.. ونوس در 24 درجه نشان کپریکورن مرکوری در24 درجه نشان ماهی اورانوس هم در دقیقه37نشان قوچ انرژی های پایان و حس میکنین؟؟ ونوس و پلوتو انرژیشون بشما کمک میکنن تا توی تاریک ترین شب روح‌تون، ارزشهای واقعی تونو درک کنین..‌ ماه […]


تحلیل آسترولوژی هفته ????The Week Ahead???? ▫️Feb 23-29 2019▫️ اول یه خلاصه بگم از هفته پیش رو.. #شنبه رو شروع میکنیم با پیوند پلوتو-ونوس و مرکوری در سکستایل با پلوتو و مربع با ژوپیتر پیوند ونوس‌وپلوتو رو که در پست قبل بطور مفصل توضیح دادم.. پیوندی که با ونوس حاضر در قلعه سترن شما رو […]

1 2 3 5