Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ماه کامل نشان قوچ، تلاش جادویی

 

تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان قوچ 

ماه کامل نشان قوچ را امروز در ساعت 18:26 دقیقه به وقت ایران خواهیم داشت. این اولین ماه کامل بعد از اعتدال پاییزی است..‌پرندگان شروع به مهاجرت میکنند تا در سرزمین گرمتری بتوانند به حیات خود ادامه دهند..‌ جشن هالوین سلتیک ها هم راه است و با مارس که در پیوند با خورشید است انگیزه‌های جادویی این ماه کامل قدرتمند تر میشود.‌

ریشه جشن هالوین به یک ایین قدیمی سلتیک بنام ساوین برمیگردد که در آن روز مردم اتش را پاس میداشتند.. شبیه به جشن چهارشنبه سوری ما..‌با همان مراسم قاشق زنی و لباسهای عجیب پوشیدن. در این جشن مرز بین جهان زندگان و مردگان را گرامی میداشت و اکنون ما با انرژی ماه کامل قوچ به پیشواز این جشن می‌رویم تا با انرژی گرندترین هوا با قدرت و صراحت برای خودمان تصمیم بگیریم و چوب جادویی که میتواند زندگی‌امان را عوض کند را از خودمان و افکار و ایده ها و عملکردهایمان بخواهیم.‌

 

انرژیهای کاردینال ماه کامل 

در عین حال مربع این ماه کامل به پلوتو انرژیهای کارینال را فعال میکند. “شک و تردید تنها محدودیتی است که در برابر شناخت فردا وجود دارد. پس با قدرت و اعتقاد پویا بسمت جلو حرکت کنیم.”

همانند پرندگان که سرزمین سرد و بی حاصل را رها می کنند، می بایست ما نیز مسیرهای بیهوده را رها کنیم چرا که این ضرورت تحول است. در تمام اقسام گونه های حیات زمانی که با بحرانی سخت روبرو می گردند یعنی زمانی که روش های پیشین زیستن و تعامل با دیگران و جهان دیگر جوابگو نیست، یا میمیرد و یا از راه دیگری به ورای محدودیت های موقعیت خود قدم میگذارد.

 

A flock of barnacle geese during autumn migration

دایره ارتباطی خود را پاکسازی کنید.. 

یکی از مزایای خوب مربع پلوتو به این ماه کامل ان است که میتوانیم دایره ارتباطی خود را پاکسازی کنیم.. اکنون بعد از ماه نو لیبرا مسائلی پیش آمده که حال بتوانیم یاران و دوستان واقعی خود را شناخته باشیم.. اگر پیش نیامده این ماه کامل میتواند پرده بیشتری از آن بردارد.‌ نکته کلیدی این انرژی ان است که صادقانه و شفاف عمل کنید. اگر در موقعیتی قرار گرفته اید که اراده خود را در زندگی از دست داده اید، اکنون وقت آن‌است که با شجاعت زندگی خود را در دست بگیرید و بر اساس انگیزه‌های واقعی عمل کنید.

 

ونوس در این ماه کامل، موقعیت های قدرتمند را جذب کنید

ونوس حاکم این ماه کامل هم اکنون در منطقه ای سیر میکند به نام Great Attractor .. و کافیست که عمیق ترین میل خود را بدانید تا بتوانید ان را جستجو کرده و تجلی بخشید. باید به گذشته خود فکر کنید تا استعدادها و توانایی های بی نظیر خود را تشخیص دهید و این ماه کامل بشما نشان خواهد داد کدام فعالیت‌ها میتواند بهترین نتایج را نصیب‌تان کند.

 

Great Attractor

 

 

از تجربیات گذشته بیاموزید

مرکوری و ژوپیتر مستقیم شده اند..‌ مرکوری با حرکت برگشتی اش در نشان لیبرا تنظیمات جدیدی را روی ذهن و قلب شما انجام داده و اخرین زاویه ترین حمایت کننده را با لیلیت تشکیل میدهد.. پیام یا اطلاعاتی که میتواند تعادل را دوباره به روابط و برگرداند.. اشتباهات و تجربیات گذشته را هرگز نادیده نگیرید چرا که در دوران برگشتی مرکوری ماهیت و عملکرد واقعی دوستان و شرکایتان را دیده اید.

کلمات چه بیان شوند و چه شنیده شوند، اثری سحرآمیز بر روان ما دارند.. بنابراین در انرژی های این ماه کامل به سخنان و اشارات دیگران توجه کنید و ببینید سخنان آنان تا چه اندازه در تصمیم گیریهای شما موثر است؟ ایا سخنان دیگران از شما فردی جدید و جسور می سازد یا برعکس.. این نقطه عطف تصمیم گیری شما برای تصمیمات جادویی زندگی اتان است.

 

 

به ده درجه اخر نشان قوچ‌خود نگاه کنید.. این بخش در چه خانه ای فعال شده..‌موضوعات آن خانه اکنون با نور این ماه کامل و اتش مارس روشن میشوند. این منطقه ای است که باید در مورد موضوعات ان شجاع باشید.. این منطقه ای که حواستان باشد درگیر موضوعات و بحث ‌های بی اهمیت نشوید.

این ماه کامل شما را وادار میکند اهدافی که برای خودتان در ابتدای سال  در ماه نو نشان قوچ برنامه ریزی کردید را مرور کنید.. کدام یک از ان اهداف حرکت کرده ناد و به شما رشد داده اند و کدام نیازمند تغییر مسیر هستند؟

این ماه کامل پاکسازی کامل گذشته ای است که مُرده است. جاروی جادویی اتان را بردارید و برای شروعی دوبارع و قدرتمند اماده شوید.

 

کارت تاروت این‌ماه کامل

4 of Wands
چهارچوب در دکان انتهایی نشان قوچ و در این ماه کامل در حالیکه حاکم این دکان ونوس است و ونوس در اتش کماندار در منطقه ای قدرتمند فعال است ما را به دنیایی از اشتیاق فرامیخواند. این کارت شادی و پایکوبی استوار است.. اتحادی که ارزش جشن گرفتن دارد و فقط،کافیست ما قدم های خود را درست و اصولی برداریم..‌کافیست تلاشهای ما با انگیزه‌های درونی امان مطابقت داشته باشد. من به کارت چهاروندز پناهگاه امن میگویم..‌ پناهگاهی که دروازه ای میشود برای جشن‌ها و موفقیت های اینده ما.. انگار پیام میدهد که اگر رنج کشیده ایو اما هنوز با پاهای زخمی راه می روید و امید خود را از دست نداده اید، این پناهگاه الهی است که بشما پاداش میدهد. این جایی است که امیدهای ماندگار را پیدا میکنید. این نقطه عطفی است که زخم‌هایتان را گرامی میدارید، تلاش‌هایتان را ارج می‌نهید و یاد میگیرید که با قدرت اراده‌تان‌ میتوانید دنیایی جدید را خلق کنید.‌

 

پیامهای کوتاه این ماه کامل 

قوچ ها: ماه کامل در نشان خودتونه..‌ با مربع پلوتو باید تصمیم بگیرید خودتون گرداننده زندگیتون باشید و ضمنا مراقب باشید کسی رو هم مجبور به کاری نکنید.‌

تارس‌ها: ماه کامل در منطقه پنهان شماست..‌هر چیزی در ارتباط با خودتون یا دیگران رو نادیده گرفته باشین اکنون روی سطح میاد. چوب جادویی این ماه کامل شما رو وادار میکنه سعی کنین لحظات بهتری برای خودتون و دیگران بسازین.

دوقلوها: این ماه کامل در بخش اجتماعی‌تونه..‌ ممکنه در گروه ها یا از طرف دیگران فشاری روی خودتون احساس کنین که داره شما رو بسمتی جدید هدایت میکنه. قبل ازینکه عصبانی بشین سعی کنین جنبه های مثبت اون فشار و ببینید.

خرچنگها: ماه کامل در بخش شغلی شماست.. مساله اینجاست که نباید عروسک دست دیگران باشید یا مستبد برای دیگران.‌ اگه چیزی در حال تغییره بدونید پلوتو در حال هدایت شما به مسیر الهی روح شماست.

لئوها: ماه کامل در بخش فرصتهاتونه.. تحصیل،مسائل حقوقی، سفرهای خارجی با انرژی این ماه کامل قدرت میگیرن.‌ به باورهای خودتون هم ایمان داشته باشید و از تجربیات گذشته تون استفاده کنید.

خوشه ها:ماه کامل در بخش منابع مشترک شماست..‌ صداقت داشته باشید و حیطه های اخلاقی رو در نظر داشته باشید. خیانت ها هیچوقت پنهان نخواهند موند.‌

لیبراها: ماه کامل در بخش روابط شماست. حذف ادمهای ناکارآمد میتونه بهتون رشد بده و ادمهای جدیدی میتونن وارد زندگیتون بشن که نقطه عطفی در زندگیتون باشند.‌

عقرب‌ها: ماه کامل در بخش معمول شماست.. ار این نقطه عطف جادویی برای پاکسازی چیزهایی که دیگه برای شما کارامد نیستن استفاده کنید.

کماندارها: ماه کامل در بخش بیان شما هستن..‌به خودتون و توانایی هاتون ایملن داشته باشید و نگذارید دیگران روی شما تاثیر بگذارن.

کپریکورن‌ها: ماه کامل در بخش داخلی شماست که مربع پلوتو میتونه گذشته یا مسایل خانواده رو پررنگ کنه. بر اساس الگوهای گذشته عمل نکنید.

آکواریوس‌ها: ماه کامل در بخش ارتباطات شماست..‌و مربع پلوتو ممکنه خبرهای ناراحت کننده ای روبراتون باز کنه.. مراقب باشید چیزی بیان نکنید که بعدا پشیمون بشید.

ماهی‌ها: ماه کامل در بخش منابع شخصی شماست..‌ امنیت شما وابسته به خودتان و احساس خودتان هست‌. نگذارید هیچ جیزی اون رو خدشه دار کنه.

 

 و در نهایت : 

فراموش نکنید روح شما به دلیلی تمام شرایط موجود زندگی اتان را انتخاب کرده. هر چالشی برای شما درسی است که باید بیاموزید. اینجا مدرسه زمین است. 

 

ماه کامل برای همگی‌تان پربرکت
ماریا✨☘️🌕

 

3 پاسخ

  1. ماریا جان
    الان من قوچم و ده درجه آخر نشان قوچ در خانه 7 قرار گرفته یعنی محکم تر به پاکسازی روابطم بپردازم؟ الان دقیقا در مرحله اینم که تصمیم بگیرم که روی پای خودم بایستم و به شدت نگرانم و اضطراب دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *