Current Moon Phase

Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon

The moon is currently in Gemini
The moon is 4 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی انرژیهای ماه اگوست

تحلیل آسترولوژی انرژیهای ماه اگوست، هوای تغییر

ماه اگوست..
وقتی داشتم به تعاملات ماه اگوست نگاه میکردم تا براتون چند خطی کوتاه بنویسم یاد پرده چهارم لیرشاه افتادم..‌دقیقا در ابتدای این صحنه ادگار میگه:

این که آشکارا بدانی منفور هستی بسی بهتر از آن است که همواره منفور باشی اما با مجیز گویی در لفافه قرار گیری. از اوج افتاده را ملال است و در اوج نبوده را سرور و اوج خواهد بود. پس ای هوای نامحسوس، قدم رنجه فرما که من تو را به گرمی در آغوش می کشم!

بنظرم‌تمام انرژی ماه اگوست رو بیان کرد..‌با توجه به اینکه مرکوری گرداننده انرژیهای ماه اگوست است بنابراین راه حل های جدیدی را خواهید یافت بشرط آنکه با ذهنی باز به قضایا نگاه کنید.

 

 

ماه اگوست با پیوند خورشید و مرکوری شروع شد..‌ این پیوند شما رو برمیگردوند به ژوئن و گرفتگی اون و حالا نسبت به اون موارد باید هوای تازه تر واطلاعات بیشتری رو دریافت کرده باشید علاوه بر ان، تمام تعاملات و انرژیهای لئو از سد سترن برگشتی فیلتر خواهند شد.‌‌. پس اینجا نوعی بلوغ و دگردیسی سترنی در حال انجام هست که بشما امکان میده قدرت خلاق و مولد خودتون رو به کار بگیرید. رویارویی های سترن و مرکوری بشما درک جدید و اگاهانه تری خواهد داد نسبت به تغییر مسیرهای انتخابی.

هشتم اگوست ماه نو نشان لئو و مرکوری در پیوند با این‌ماه نو که فعال کننده مربع اورانوس/سترن است..‌یک انرژی پویا که شما را نسبت به خواسته ها و جایگاه خودتان به چالش میکشد..‌ این بازی چالشی است با احساسات یاس اور و ناامید کننده و بخشی از شما که میخواهد کاری تازه و بزرگ انجام دهد.‌ نکته کلیدی رهایی اتان در اینجاست.. انچه نسبت به آن‌مقاومت میکنید را باید ازاد کنید.

 

12 اگوست مرکوری وارد خوشه میشود و به انرژیهای مارس و ونوس حاضر در نشان خوشه می‌پیوندد.‌ احساسات و فکر خود را پالایش کنید و بهترین مسیر را انتخاب کنید. از انجا که ونوس هم در زاویه خوب با پلوتو است پاکسازی روح، روان، ذهن و جسم‌تان را شدت می بخشد پس اگر متوجه بالا امدن احساساتی ناشناخته، ترس‌آور، ناامید کننده شدید بدانید انها توسط مرکوری فهرست میشوند تا شما بدانید که با پاک کردن ذهن‌تان از گذشته، این اینده اتان است که تغییر میکند.‌

16 اگوست ونوس وارد لیبرا میشود..‌ پس از آنکه با انرژی ونوس خوشه، احساسات قدیمی و کهنه خود را پاکسازی کردید اکنون میتوانید با قلبی ازادتر و شادتر به خودتان و جهان اطرافتان نگاه کنید و در این صورت اسن که روابط شما، طعمی دلنشین تر خواهند یافت.‌

19 اگوست مارس و مرکوری دررهم‌تنیده میشوند.. نقص ها و ناتوانی های خود را نفی کنید.. در هر کجای زندگی که ایستاده اید بدانید آن جا، با تمام کاستی ها و کمبودهایش برای رشد شما بوده و بس. خودتان را بابت نشدن ها و نرسیدن ها سرزنش نکنید و کلمه شکست را از دایره لغات خود حذف کنید.

20 اگوست اورانوس در حرکت برگشتی خود قرار میگیرد. در نهایت مسیر همگی ما تغییر خواهد کرد..‌هیچ‌چیزی تا به ابد بر یک روش رشد نخواهد کرد.. رشد نیازمند تغییر است.‌ مربع چالش برانگیز اورانوس با سترن یعنی ارتقای تحربه های قدیمی به جدید..‌ یعنی ساختن های جدید..‌یعنی رهایی از هر چیزی که شما را در خود محدود کرده. اورانوس نماد ذهن بالاتر است که در حرکت برگشتی قدرت بیشتری میگیرد بنابراین این افزایش فرکانس اگاهی میتواند بشما در درک نوع تغییری که الزام زندگی شماست کمک کند. از انجا که در همین اثنا ونوس هم در نشان لیبرا است، شما درکالبد عاطفی خود نیاز به احساس دگرگونی و تغییر را حس خواهید کرد.

ماه کامل نشان اکوا در 22 اگوست تمام این احساسات و روند تغییر را به اوج خواهد رسانید.‌ایم دومین ماه کامل اکوا است که تاکیدی کیهانی است برای ازادی الگوهای انرژیکی و شرطی‌شده گذشته شما.‌ ژوپیتر انرژی این ماه کامل را رشد خواهد داد و گوروی راهنمایی خواهد شد که میتواند ما را به رهایی و ازادی برساند.‌ از انجا که این ماه کامل روی درجه انارتیک(بحرانی ) 29 درجه است زمان جدا شدن از ترس های گذشته با شدت بیشتری یاداوری میشود.

23 اگوست خورشید وارد خوشه میشود و بما درک ماهیت وجودی و توانایی های ذاتی امان را میدهد و حالا پس از یفر لئو و شناسایی انجه ما را به موفقیت میرساند، زمان عملی کردن آنهاست. ‌

در نهایت در 30 اگوست مرکوری وارد لیبرا میشود تا داستان عشق را دوباره بازنویسی کند.‌

در نهایت ماه اگوست، حقیقت ها را عیان و اشکار میکند ..‌شاید تصویری از خودتان یا دیگران را بشما نشان بدهد که بسیااار با انچه تصور میکرده اید تفاوت دارد اما آن فقط برای این است که شما بر اساس واقعیات موجود، دست به انتخاب بزنید.‌ در ماه اگوست با تنش مرکوری و اورانوس سیستم عصبی مرکزی همگی ما تحریک خواهد شد و ارتباط با خاک، و انجام‌تمرینات تنفسی بشما کمک میکند تا در سطوح بالاتر اگاهی قرار بگیرید.‌ 

 

 

ماه اگوست براتون پربرکت

ماریا

 

 

با گروه تلگرامی خودتکونی ونوسی ها، سفر مقدس زمینی تون رو آگاهانه تر طی کنین.

ناماسته✨🌲