Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

مارس در تارس، مرکوری در خرچنگ

مارس که وارد تارس میشود، تبادل انرژی بهتری می‌توانیم حتی با بدن خودمان داشته باشیم.. تارس صبور است.‌. آرام است.. متین است.. بخشنده است.. مادرزمین است.. ریشه‌های امنیت اولیه کودکی‌مان اینجاست.. حتی ریشه های اولیه احساس‌مان.. اولین طعم‌ها.. اولین بوها.. این سفر مارس خاطره انگیز است.. در این سفر ما قرار است خیلی چیزها را حس کنیم.. طعم‌هایی که فراموش کرده ایم.. حس‌هایی که در گذر زمان گم‌شان کرده ایم..

محور کارمایی نودها را مارس فعال می‌کند و قرار است از اورانوس هم گذر کند.. گدشته ها روی سطح می آیند تا برای ما آینده جدیدی را بیافرینند.

 

با الگوی انرژی مارس در نشان تارس، این انرژی پویا به انرژی یین زمین تزریق خواهد شد تا شما اقدامات خود را سنجیده‌تر انجام دهید و برای چیزی تلاش کنید که در آینده بتواند رشد کند.
اگر قرار است با انرژی یین زمین انگیزه‌هایتان را بر روی چیزی متمرکز کنید، باید چیزی باشد که در درون‌ خود نسبت به آن ایمان دارید و آرامش و امنیت درونی خود را همراستا با آن میبینید.‌ به منافع بیرونی حاصل از آن فکر نکنید.. فقط اجازه دهید طعم و حس خوبی را بهتان بدهد.

 

چرایی موج بی سابقه گرما

از انجا که مارس اکنون در نقطه حضیض مداری خود است (و در 8 دسامبر  دقیق می شود) انرژی آن‌ را ما قدرتمندتر حس خواهیم کرد و نشانه آن را روی گرمتر شدن هوا دیده‌ایم.. (خصوصا که با انرژی ژوپیتر در قوچ این گرما بیشتر میشود) .. در کشورهایی که دارای رطوبت بالا هستند شرایط را برای طوفان‌ها و آتش سوزیها بیشتر می‌کند. خط الراس گرمایی تابستان امسال را یقینا تمامی مردم جهان بطرز بی سابقه ای تجربه خواهند کرد.‌ این موج بی سابقه گرما بدلیل انرژی حضیض مارس است که آتش را روشن می‌کند.

 

 

اورانوس/ نود شمالی و مارس

اورانوس بیدارکننده بزرگ است. هر چیزی در طی این ترنزیت از شما جدا شود، اعتماد کنید که در نظیر رشد روحی شما نبوده. از آنجا که انرژی تارس یک مقاومت درونی را در خود پنهان دارد ممکن است تغییراتی که در طی دوسال گذشته علیه آنها مقاومت کرده اید اکنون به آستانه برسند، این همان شکستن مقاومت دفاعی است که مانع رشد است.
اورانوس آینده است و نود شمالی، مسیری است که رسد و تکامل روح شما را در پیش رو دارد. این زمان خوبی است که ایده یا فکری که دارید را عملی کنید و کسب و کار محلی یا آنلاین خود را راه بیندازید. بازار رمز‌ارزها با توجه به انرژی که در اواخر جولای فعال می‌شود قابل اعتماد نیست.

من در این پست ترنزیت مارس را تا 23 جولای یعنی 1 مرداد پوشش داده ام و در پست دیگری به صلیبی اشاره خواهم کرد که بین مرکوری، سترن، مارس/اورانوس/نودها شکل می‌گیرد اشاره خواهم کرد‌

 

آپدیت 26 جولای

 

به راستی برای ناپاکان هیچ کاشانه‌ای نخواهیم ساخت!
جان و جسم آنان تنها غاری یخ زده است!

“نیچه”

 

چیزهایی در زندگی وجود دارد که می‌تواند نفس‌مان را در سینه حبس کند و خون را در قلبمان منجمد کند… تباهی هایی که نفس انسانها آن را رقم می‌زند.‌. همچون ضربان دست مردانه‌ای که برای امر به معروف و نهی از منکر بر پیکره دختران و زنان ایرانی فرود می‌آید.. همچون کودکی که از گرسنگی و گرما در گوشه خیابان جان میدهد.. مثل وضعیت خشونت روانی سادیستی که این روزها ما آن را تجربه میکنیم.‌
و ما هیچکدام نمی‌خواهم آنها را تجربه کنیم.. ما هرگز نمی‌توانیم و نمیخواهیم شاهد شکنجه شدن سگها و کشتن آنها با اسید باشیم..‌چه کسی است که بتواند صدای مظلومانه آنها را در حین جان دادن بشنود؟؟ چه کسی از شما حاضر است برای حفظ قدرت خود، جان انسانی دیگر را بگیرد؟؟

اما همه ما در این منطقه جغرافیایی در حال تجربه دردهایی هستیم که خودمان از آنها فراری هستیم..
انرژی نودجنوبی در عقرب گویی ما را با آن بخش تاریک و جنایتکاری که در گذشته تجربه کرده ایم روبرو می‌کند.. دم اژدها را در دالان‌های تاریک هادس تصور کنید که در حال روی سطح آوردن تاریکی‌هایی است که از آنها فرار کرده ایم.. یا شاید به درستی آنها را نگاه نکرده‌ایم.

مارس با گذر از این محور تمام اشوب‌های نهفته در لایه های ناخودآگاه جمعی را فعال میکند و با پیوند با اورانوس، آنها را به آستانه جدیدی می‌رساند. در اینجا نیرویی است برای رهایی.. برای آزادشدن از رنج‌های هزارساله و از نقطه نظر تکاملی روح ها در هنگام سختی و قرارگرفتن در شرایط رنج‌اور، بسرعت تکامل می یابند.. همانگونه که ما شلاق این رنج‌ها را بر روح‌مان حس میکنیم، رنج های وارده به انسانها، زمین، حیوانات و تمان جامدات مقدس آفرینش، بیشتر درباره تقدس زندگی، تقدس خودمان و تقدس دنیای آفرینش می آموزیم.

پیوند اورانوس به نودها تسریع این فرایند تکاملی است که نیازمند قدمهای جسورانه ماست برای ساختن دنیایی آرام‌تر و مقدس‌تر.
انرژی ثابت تارس و عقرب میدان گرانشی است حول دردهای کارمایی حل نشده و اکنون با انرژی اورانوس و مارس مارس این گرانش یک نقطه فوران پیدا میکند در نقطه امن زندگی. این به معنای واقعی عبور از فرایندهایی است که ما را، بشر را به وضعیت روانشناختی پیچیده کنونی رسانیده.. فرایندهایی که بیش از آنچه ما را به معنای عمیق زندگی برساند در لایه‌های مادی و ظاهری آن فرو برده اند. جایی که ما، یک آغوش امن ساده و بی ریا را با پول مثل عناوین شوگرمامی و شوهر ددی عوض میکنیم! جایی که ما یک صحبت و دعوت قهوه را برای جلسه مهم‌مان رد میکنیم.. جایی که ما از دردهای اوارشده بر تن حیوانات به بهانه آسایش نفسانی خودمان گذر میکنیم.
این‌عجیب نیست که چرا آب‌ها خروشان شده اند و اتش‌ها از دل زمین روی سطح آمده اند..‌
این‌نمادی از آتش نفسانیات درونی انسانها و احساسات آشفته ای است که در حال روی سطح آمدن است.

محور تارس/عقرب در هر کجای نمودار تولدتان فعال شده، آنجا بخش به ذات طبیعی‌تان برگردید، به آرامش، به حواس ساده ای که اجازه میدهد شما زنده‌گی کنید.‌
به 17 ژوئن برگردید..‌در آن زمان‌ ونوس از این منطقه عبور کرد.‌ چه بذری را کاشتید؟؟
چه بذری را برای اینده، می‌کارید؟

 

شاید دلتان بخواهد دوباره این پست را مرور کنید..

مرکوری خرچنگ

کلمان با احساسات آمیخته می‌شوند. ارتباطات درونی تر میشوند و در راستای انرژی مارس در تارس، بیشتر از آنچه بخواهید درگیری بیرونی داشته باشید، دل‌تان میخواد با خودتان مسائل را حل کنید. چیزی که در این ترتزیت فعال می‌شود بیشتر نوعی ارتباط درونی است و من احساس میکنم با انرژی مارس در تارس حتی با وجود اورانوس و نودها، مردم بیشتر ترجیح می‌دهند سکوت کنند و وارد درگیری‌های بیرونی نشوند. ‌این ممکن است نوعی خونسردی را بدهد و نه بی تفاوتی البته.

با وجود مرکوری در خرچنگ، زمان شنیدن (نه گوش دادن) به حرفهای کسانی است که آنها را خانواده خود می پندارید.. زمان گوش دادن به احساس‌تان.
از آنجا که مارس هم در تارس است، خلاقیت درونی تان را پیدا کنید و آن را بیدار کنید..
اگر کودک دارید با او زمانی را صرف شیرینی پختن و یا نقاشی کنید..
با کودک‌تان روی چمن‌ها را بروید و به او یاد دهید که زمین زنده است.. می بیند.. می‌شنود.. حس می‌کند..
به او مهربانی کردن با حیوانات را یاد بدهید..
با خودتان مهربان بودن را تمرین کنید و جاری بودن را..
عشق را با خودتان و زمین تمرین کنید..

 

 

عشق و برکت برای شما

 

20 پاسخ

  1. ماریای عزیزم از اینهمه وقتی که میذاری ممنونم
    ماریاجانم گم شدم در خفقان و فشار روزگار
    کاش من هم میتونستم مثل شما مفید باشم ، احساس میکنم هیچ فایده ای ندارم 🥺

  2. ممنونم ماریای عزیز و خوش قلب
    یکی از کسایی هستی که من حتی از نزدیک ندیدمت اما همیشه حس میکنم بو و طعم زندگی میدی🥰😘🍃🌿🤍❤️💜🌸

  3. سلام ماریا جانم ،،ممنونم که با انرژیت جان کلام رو ادا میکنی❤️❤️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *