Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

کایرن در جنبه های مرکوری

کایرن در جنبه های مرکوری

 

کایرن به وضوح عمیق ترین زخم روانی ما را توصیف می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه ممکن است برای التیام یافتن به آن منبع زخم نزدیک شویم. همانگونه که سمبل او به صورت یک “کلید” نمادین می شود، مظهر کلیدی برای جستجوی زندگی حقیقی ماست که می‌تواند مسیر آگاهانه زیستن ما را آشکار کند. همانطور که او پلی است از سترن تا اورانوس، ما را قادر می‌سازد تا بر اینرسی گذشته غلبه کنیم و از آن فراتر رویم و به چیزی تبدیل شویم که توانایی آن درمان نهاده شده.

بی شک قهرمانانی که از لحاظ روحی بیدار شده‌اند، کایرن کلید و آغازگر بیداری‌شان بوده. اکنون در حالیکه کایرن در نشان قوچ، قدم به قدم زخم های هویتی ما را تازه میکند کمکی بزرگ است در بازپس‌گیری خواسته‌ها و بینش‌های ما تا شفادهنده درونی انسان ها بیدار شود.. “شفادهنده، جنگجوی درون توست”

 

کایرن/مرکوری.. رنج درک و کلام

در این پست قصد دارم الگوی انرژی کایرن وقتی در تماس با مرکوری قرار می گیرد را کمی باز کنم.

وقتی کایرن در جنبه یا زاویه با سیاره ای قرار میگیرد،اصطلاحا گفته می‌شود که سیاره کایروتیک است.‌یعنی آن سیاره توسط کایرن فعال شده و به سطح جدیدی از اگاهی در حال سوق داده شدن است.‌

زمانیکه کایرن با کهن‌الگوی مرکوری در ارتباط قرار می‌گیرد، الگوهای فکری و تحلیلی، ارتباطات، کلام، بیان رنگ کایرن را میگیرند.‌ کلمات و کلام و نوع تفکر میتواند هم منبع زخم باشد و هم منبع شفا. بنابراین اگر مرکوری شما در جنبه هایی با کایرن قرار گرفته، میزان حساسیت های کلامی، فکری شما افزایش می‌یابد.

هدف از این الگوی انرژیکی درک کلمات و ارتباطات بعنوان ابزاری برای بهبود و کامل شدن است.‌ از انجا که مرکوری با فرایندهای چپ مغز درگیر است، در این جنبه‌ها کایرن سطح جدیدی از مفاهیم و نگرش ها را هرچند به شیوه‌ای ناراحت‌کننده، جایگزین خواهد کرد. از انجا که هر زخم نشان دهنده یک شکاف است که باید دوباره به هم‌پیوسته شود و بهبود یابد، جنبه های مرکوری/کایرن شکاف های ادراکی، ارتباطی را نشان میدهد که موجب ارتقای اگاهی میشود.‌ بنابراین جدا از نوع برقراری جنبه ها، این عجیب نیست اگر افرادی که این تعامل را در نمودار تولد خود دارند حس کنند کسی انها را درک نمیکند یا قادر به درک اطرافیان خود نیستند چرا که ارتباط کایرن با مرکوری مهارتهای ارتباطی، هوش، ظرفیت فکری، نگرش‌های ذهنی و نوع طبقهبندی و برچسب‌گذاری ها را زخمی می‌کند تا معنایابی عمیق‌تری در روان فرد در بخش‌ مرکورین، شکل بگیرد.

کایرن/مرکوری در زوایای سخت (45, 90, 180)

سبک فکری و ارتباطی مورد چالش قرار میگیرد.‌ ارتباطات و حتی کلمات بیش از آنکه موجب رشد قرار بگیرند، باعث ناکامی و رنج میشود و هر چه فرد سعی کند تا ارتباط ایجاد کند، ناامیدتر میشود.‌ دلیل آن فرورفتن در لاک ناامیدی و تنهایی نیست..‌ زخم ها همیشه درکی جدید به ما میدهند و فرایند کایرن در این انرژیها، درک جدید در منطقه های اسیب دیده است(خانه‌های درگیر)

 

کایرن/مرکوری در زوایای حمایتی (30, 60, 120)

درک ذهنی نسبتا ارتباط اگاهانه‌تری با منبع درد یا زخم پیدا میکند و فرد قادر است پردازش اگاهانه تری را با عدم دزک از سوی دیگران داشته باشد و حتی به نفع خود از آن استفاده کند.‌ از طرفی در زاویای حمایتی، دوگانگی های مرکورین میتواند به عنوان منبعی برای بهبود و شفا و خلاقیت بصورت تحریک کنجکاوی عمل کند.‌

 

مونه، کایرن در خانه اول و نیلوفرهای آبی

در همین ارتباط نقاشی نیلوفرهای ابی و پل ژاپنی مونه مرا همیشه به خود جذب کرده..‌ مونه سی سال انتهایی زندگی اش را اختصاص به نقاشی از حوضچه باغ ابی‌اش کرد که نیلوفرها و طراحی آن به سبک ژاپنی بود. این‌نقاشی یک تصویر کامل از یک‌پل نیست.. چیزی که بسیاری از تحلیلگران بر روی آن مانور داده‌اند و آن را به برداشتی منجمد شده در زمان، تشبیه کرده اند اما بنظر من با نگاهی به نمودار تولد مونه و با داشتن کایرن در رایزینگ خرچنگ، تلاش روح برای برای ارتباط با احساسات درونی خود است.‌

شما در این تابلو بیش از انچه که به روی پل و دنیای ماده قدم بردارید به نیلوفرهای و پایین نگاه خواهید کرد. گویی مونه پل را وسیله ای برای دیدن دنیای پایین قرار داده. این اثر مشخصا دارای دو بخش بالا و پایین است که با کویینکس مرکوری/کایرن در نمودار تولد مونه مطابقت می کند که شرح آن پست جداگانه ای را می طلبد.

 

در نهایت اینکه اگر کایرن را در جنبه هایی با مرکوری دارید، منبع زخم و بهبود نه فقط در ذهن و نوع نگرش فکری‌تان نهفته، که خواهر و برادر یا کوچکترین ارتباطات شما میتوانند منبعی برای رشد مورد نیاز تکاملی شما باشند. فقط کافیست گاهی برای درک بهتر جهان، از سمت و سویی دیگر به آن‌نگاه کرد.

 

ماریا

 

شاید دوست داشته باشید:

کایرن در نشان قوچ

کایرن، شفا و شمن