الگوی رقص ونوس و زمین یک‌الگوی استثنایی است.‌ ونوس کهن‌الگوی زیبایی‌‌هاست.. کهن‌الگوی ارزشها..‌عشق.. صلح.. هماهنگی. چرخه ونوس و رقص ونوس نمادی از الگوهای هندسه مقدس است که تاکیدی است بر نقاط رشد و آزمون.‌ هر هشت سال رقص ونوس تبدیل به یک ستاره کامل پنج‌پر میشود. بنابراین به چارت تولدتان نگاه کنید و ببینید این استارپوینت که تشکیل دهنده یک بخش از ستاره 5پر است کدام بخش از چارتتان را فعال میکند.‌


پست ویژه (Patreon Post) برای دسترسی به این پست باید حق عضویت را خریداری نمایید. 69,000 تومان تقویم ‌آسترولوژیکال سال 2021 افزودن جزئیات 2,388,000 تومان All Sign Astrological Energies 2021 افزودن جزئیات 199,000 تومان Pisces Astrological Energy 2021 افزودن جزئیات 199,000 تومان Aquarius Astrological Energy 2021 افزودن جزئیات 199,000 تومان Capricorn Astrological Energy 2021 افزودن جزئیات 199,000 تومان Sagittarius Astrological Energy […]


تحلیل و بررسی برگشتی ونوس در 10درجه عقرب حرکت برگشتی ونوس در 10 درجه عقرب؛   حرکت برگشتی ونوس در 10 درجه نشان عقرب در پنجم اکتبر شروع میشه. من چندتا پست خوندم که کلمات “سخت” و “مضر”  رو برای ونوس در عقرب بکار میبرن.. ایا ما در کیهان و جهان کائنات و روح گایا […]


تحلیل و بررسی مستقیم شدن پلوتو در 18 درجه کپریکورن