تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان قوچ ماه کامل نشان قوچ در 36دقیقه بامداد 14 اکتبر برابر با 22 مهرماه، مواجهه ماست با بالاترین بخش قدرت حقیقی و درونی مون. این ماه کامل با قدرت بینهایت قدرتمند پلوتو در انرژی گرندکاردینالها، برای ما شروع قدرتمند و تولدی دوباره است.. پس از ماه ها تلاش برای دگردیسی، […]


تحلیل و بررسی ماه کامل نشان قوچ ماه کامل نشان قوچ؛   ماه کامل نشان قوچ در درجه 1 و در پیوند با کایرن هست. بنابراین بعنوان اولین نگاه ما باید تصمیم بگیریم که کدوم یک از ضعف هامونو باید با شجاعت ببینیم و اونو حل کنیم. این ماه کامل در یک درجه نشان #قوچ […]