منشأ تاروت

منشأ تاروت

اطلاعات موجود در مورد خاستگاه تاروت بسیار محدود است صدها سال است که در مورد تاروت کتابهای بسیاری نوشته شده و در مورد چگونگی پیدایش و خاستگاه آن تحقیقات بسیاری انجام شده است. ما به تئوری ها و داستان های زیادی در مورد تاروت بر می‌خوریم اما در مورد چگونگی پیدایش تاروت مدرک معتبر و قابل قبولی پیدا نشده به نظر می رسد که بسیاری از فرهنگها و دانشها در ایجاد آن نقش داشته اند. یکی از قدیمی ترین انواع کارتهای تاروت Tardcchinodi Bologna  میباشد که پرنس فیبا این کارت ها را از یکی از سفرهایش با خود آورده است. پرنس فرانچویس فیبا تقریبا در سال ۱۴۱۹ درگذشته است در کارت های Tarocchinodi،  کارت های ۲ ۳ ۴ و ۵ ارکاناهای کوچک وجود ندارد و به همین دلیل تعداد کارت ها ۶۲ عدد است.

دیگر از انواع شناخته شده تاروت که امروز به ندرت با آن برخورد می‌کنیم کارت‌هایی است که در طی سالهای ۱۴۳۲ الی ۱۴۶۶ ارائه شده است. کارت های Sforza  با تنوع رنگ و بزرگتر بودن ابعاد از بقیه کارت ها در بین مردم شناخته تر شده اند. تصاویر این کارتها با دست طراحی شده است و تا جایی که ممکن است جزئیات نیز در آن رسم شده است. این کارت ها هرچند که متناسب با آن دوره نقاشی شده اند اما به تصاویر امروزی نیز شباهت های قابل توجهی دارند.

تنها تفاوت در این است که به جای ملکه و پادشاه کارت  راهب و راهبه داریم.

این کارت‌های قدیمی که در ایتالیا یافت شده‌اند مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نمونه موجود از کارتهای تاروت می باشند.  البته مدارک و نظریه‌های بر قدیمی تر بودن تاروت نیز وجود دارد و کارت های اسفورزا و فیبا که در قرن پانزدهم دیده شده از قدیمی ترین کارت های تاروت است. یکی از ویژگی‌های کارت های تاروت این است که از ۵۰۰ سال پیش تا به حال با این کارت ها به یک روش بازی شده است. ۲۲ کارت ارکانای بزرگ در تمام این سال‌ها نیز معانی مشابهی را نمایش داده است و در قدرتی که از خود به نمایش گذاشته تغییری به وجود نیامده است.

در قرن ۱۸ میلادی موج جدیدی از تاروت اروپا را فرا گرفت. اینبار تاروت ای به نام تاروت د مارسلی توجه مردم را به خود جلب کرد و در فرانسه بسیار مورد توجه قرار گرفت. استاد معروف تاروت برای نشان دادن شباهت‌های فراوانی تاروت مارسیلا و تاروت مصری تلاش بسیاری کرد و زحمات بسیاری کشید و کشف شد که بین تاروت مارسی را و کتاب تاروت قدیمی مصری به نام ther در نکات بسیاری وجه اشتراک وجود دارد.

در نگاهی دیگر سنت هرمتیک معتقد است که تاروت از طریق کولی ها به ما رسیده و می تواند ریشه در نمادهای مذهبی مصری ها داشته باشد. کلمه “تاروت” از دو کلمه مصری “تار” به معنی “جاده” و “ات” به معنی سلطنتی است، بنابراین آنها “راه سلطنتی” را قبول داشته و با سنت های انحصاری بر این باورند که خواستگاه اولین کارتهای تاروت حدود 35000 سال پیش است.

در نهایت گذشته تاروت در هاله ای از ابهام فرو رفته است ولی آنچه اهمیت دارد میزان قدرت کارتها در زمان حال است.