Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان خوشه

تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان خوشه

ماه کامل نشان خوشه در 27 فوریه ساعت 11:46دقیقه صبح با انرژیهای ماه کانل یک Finger of God را تشکیل میدهد..‌انچه متعلق به گذشته است را رها کنید و بسمت اینده پیش بروید.
اورانوس این ماه کامل را پشتیبانی میکند بنابراین باارزش‌ترین رویا را انتخاب کنید و برای ساختن آن تلاش کنید.

 

ماه کامل نشان خوشه، لحظه ای صبر کنید…

لونا در یک‌نشان زنانه روشن میشود در حالیکه از انرژی آتش خبری نیست. و این یعنی لحظه‌ای صبر کنید… زمان تامل و رهاسازی بارهای اضافه بیهوده است.

این ماه کامل در نشان خوشه که یک‌نشان وابسته به پاکسازی و تصفیه است دقیق میشود تا ما جسم، روح، روان و ذهنمان را تعمید دهیم.‌ کمالگرایی خوشه در اصل فضیلت و کرامت ابعاد جسمانی و روحانی انسان امروزی است و انرژی این ماه کامل در حالیکه خورشید به چرخه پایانی اش نزدیک‌ میشود تاکیدی است که قبل از اغاز چرخه جدید زندگی و حیات، لحظه ای مکث کنید و فکرهای سنگین و بیهوده‌ را رها کنید.

این ماه کامل برای پاک کردن ذهن، بدن و روح است.. زمان ایجاد نظم بیرونی و درونی است پس ابتدا به ذهنتان نگاه کنید و الگوهای تکراری فکری را پیدا کنید که در طی زمانهای طولانی بدون اینکه برای شما سودی داشته باشند، هدایتگر انتخابهایتان بوده اند. “فکر شما، افریننده احساس شماست و احساس شما خلق کننده واقعیت های زندگی شما.” بنابراین انچه را امروز در زندگی خود دارید، ماحصل افکار خودتان است و این نشانه قدرتمند این‌ماه کامل است که شما را متوجه تفکرات اشتباهتان میکند.‌

در طول دو هفته اینده،این چرخه ماه به یک ماه نو در نشان ماهی تبدیل خواهد شد بنابراین با پاکسازی انچه زاید است خواهید توانست در چرخه بعدی، بذرهایی جدید بکارید.

 

ماه کامل خوشه و انرژی پیوند ونوس/خورشید

در این ماه کامل خورشید تنگاتنگ ونوس است بنابراین انچه را میخواهید بعنوان بخشی از واقعیت دنیایتان در اینده انتخاب کنید ره فقط بر اساس حقایق می بایست انجام دهید.. حقایقی که قلب شما آن را نشان خواهد داد.

حاکم نشان خوشه،مرکوری محصور شده با انرژیهای ژوپیتر و سترن، قدرت تسلط ذهن بر ماده را یاداور میشود. مرکوری حاکم نشان دوقلو که در ان نودشمالی نیز فعال است می باشد بنابراین با ذهن‌اگاهی برای آینده مسیر اینده انتخاب کنید و افکار قربانی محورانه را دور بریزید.‌

 

انرژی حمایتی اورانوس روی این ماه کامل

اورانوس این ماه کامل را پشتیبانی میکند و بنابراین انرژی ازادکنندگی و تصفیه‌گری خوشه قدرتمندتر و تکانشی میشود.‌از انجا که مرکوری هم در نشان اکواریوس قرار دارد این انرژی روی ازادکردن الگوهای فکری قدیمی و تکراری متمرکز است. با نگاهی جدید به حقایق و واقعیت های زندگی شما تشخیص خواهید داد در کدام موقعیت باید صبر داشته باشید و کدام موقعیت برای رشد شما اثرگذار نیست یا باید رها گردد یا با روش، فکر یا احساسی جدید تغییر پیدا کند.‌

 

برای ساختن اینده متفاوت، باید متفاوت فکر کرد. متفاوت انتخاب کرد..‌ متفاوت حس کرد..‌ متفاوت از تمام سالهای قبل

 

تاکید انرژیکی نشان خوشه روی فکر کردن برای جزییات میتواند کمک کند تاشما مسایلی را ببینید و یا درک کنید که در قبل متوجه انها نبوده اید اما مراقب باشید این دیدگاه انتقادی را متوجه خود و یا دیگران نکنید. همچنین دیدگاه جزیی گرایانه به تنهایی میتواند مانع دید شما از دیدن تصویر بزرگتر شود.
شروع خوبی است برای ترک انچه ناسالم است.‌‌از عادتهای غذایی گرفته تا عادتهای رفتاری، فکری و احساسی.

حضور ونوس روبروی این ماه کامل برای درک و فعال کردن بخش حسی شماست و نه برای حساس شدن…

 

دیانا و انرژی ماه کامل خوشه

همانطور که در ویدیو یوتیوب هم‌توصیح دادم‌این‌ماه کامل بنظر من حاوی انرژی دیانا است..‌ دیانا در یوگا به معنای هنر شناخت خویشتن، تعمق، مشاهده دقیق و جستجوی بی‌نهایت درونی انسان است. دیانا شامل روندهای جسمانی، بررسی حالات ذهنی و تفکر و اندیشه عمیق است. در دیانا نیروی فکر و قلب انسان در هم امیخته و سرمنشا تمام خلاقیتها و آفرینش ها میگردد.‌ در دیاناتمایز میان داننده، ابزار دانایی و انچه دانسته میشود از میان برداشته شده و در انسان هوشیاری و ارامش مطلق ایجاد میگردد.

این ماه کامل عدم تعادل‌هایی که در سیستم ذهنی و غدد درون ریز شما وجود دارد را نشان میدهد.‌ فعال شدن بخش لیمپیک و تولید هورمون های شیمیایی که این موارد را در ویدئو توصیح داده و لازم به تکرار آن نمی بینم.‌
بنابراین چنانچه شاخص‌های سلامتی شما، الارم‌هایی را بشما نشان دادند موارد را جدی گرفته و پیگیری کنید.

 

 

آسترویوگا ماه کامل نشان خوشه

تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان خوشه
آسترویوگا ماه کامل نشان خوشه

 

به حالت مراقبه بشینید و ستون فقرات خود را کاملا صاف نموده و چاکرای ریشه را به زمین متصل کنید و تنفس شکمی که در اپلیکیشن ونوسی‌ها در

قسمت BREATH EXERCISE را انجام دهید.

تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان خوشه
اپلیکیشن ونوسی ها

 

ستون مهره ها همانند ساز عود است.‌بخش کدوتنبل مانند ان همان سر انسان است که صدا را تولید کرده و بینی شبیه به پلی است که ارتعاشات حاصل از دم و بازدم را کنترل کرده و انتقال میدهد.‌بنابراین تنفس خود را کاملا اگاهانه و با تجسم فعال کردن نادی ها و اعصاب ناحیه ستون مهره ها انجام دهید.
سپس ستون مهره ها را از انتها و مهره به مهره نظم دهید گویا در حال چیدن اجرها برای ساختن دیوار هستید.‌
سپس انگشتان خود را همانگونه که در شکل میبینید درپشت سر به هم‌متصل کرده
ارنجها مستقیم به طرفین و به موازات زمین‌ قرار دهید و به ارامی شروع به پیچش کمر از چپ به راست نمایید.‌
چرخش چپ به راست.. دم
برگشت مکث
چرخش راست به چپ.. بازدم

این تمرین را به مدت ۹ دقیقه انجام دهید.
پیچش ستون فقرات و اتصال به زمین، خونرسانی به مغز را افزایش داده، بخشهای سیستم عصبی لیمبیک وابسته به نپتون و اورانوس را تنطیم کرده و با به جریان انداختن پرانا، پاکسازی سلولی و حافظه ای را فعال میکنید. سیستم لیمبیک در تحول رشد مغز احساسی ما حائز اهمیت است.

 

انگشت خدا و ستاره فم الحوت

 

این ماه کامل در دکان یک ماهی هست.. در این دکان روی 2 درجع ستاره فم‌الحوت و داریم که یکی از چهار ستاره سلطنتی و یکی از چهار نگهبان بهشت هشت.
(یک ستاره مایل به قرمز که من اون رو نمادی از مادر مقدس همیشه دونستم در رویاهام..‌)
این ستاره نماد تکامل مرحله دیگه ای از معنویت هست.

همچنین الگوی انرژیکی این ماه کامل یک الگوی انگشت سرنوشت یا خدا را بطور نرم درست میکند.. از انجا که در دوهفته بعد ماه کامل نشان ماهی را خواهیم داشت با نگاهی به تجربه ها و درسهای گذشته، انتخابهای آینده را انجام دهید.

چنانچه روی 10 درجه اول مشان ماهی یا ونوس سیاراتی دارید، تم های آن سیارات و مضامین آنها را در زندگی اتان با رویکردی جدید نگاه کنید.

 

 

در انتها دوست دارم این انرژی ماه کامل را با احساس خودم برایتان بگویم..‌

زمانه سخت است و این دشواری دیری نخواهد پایید.. انچه باید در این راه سخت می اموختیم این بود که زمان توقف نخواهد کرد..‌نبض ما همسان با نبض ستاره ها می تپد و جهان بسمت کامل شدن پیش میرود..‌اگر خواهان نظم و صلح و عشق و حقیقت و راستی در جهان هستیم باید اتمامی اینها ابتدا در خودمان ایجاد گردد.. در ما..‌تک‌تک ما..‌افکار و احساسات ما شکل دهنده افکار و احساسات جمعی هستند. این ماه کامل با انرژی “انگشت خدا ” ما را دعوت میکند تا در همه جنبه های زندگی خود نظم را بوجود اوریم ..‌ نظمی سرچشمه گرفته از آتما.. از عشق.. از نیروی الهی. ‌

من اموختم…‌اموختم که در بلندترین‌قله‌های جهان جای گرفتن، شیرینی اش به قدر ذره ای لبخند عاشقانه خالق‌ نیست.. اموختم که تلاشگر باشم اما جاری.. اموختم اگاه و هشیار باشم تا به کمال‌ی برسم که هدف روح من است.‌

 

بوده‌ام، هستم و خواهم بود.. پس از چه روی ترس تولد و مرگ را به دل راه بدهم؟

من نه آن ذهن و نه آن‌ضمیرم.. پس از چه روی در غم و پندار ناصواب غرق شوم؟

من هیچ نیستم جز وسیله پروردگارم بر روی زمین.. آیا اعمالم راه آزادی ام خواهند شد یا معبر اسارتم؟

اواز شانکاراچاریا

 

 

ماه کامل برایتان پربرکت

3 پاسخ

  1. عالی بود ماریا جان ممنون ازینکه اطلاعات و اموخته هات رو با ما به اشتراک میگذاری ، مبحث دیانا بسیار زیبا بود و یوگا . شخصا ازت بسیار آموختم. همیشه شاد و برقرار باشی زیبا💐

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *